OL646

Pátek 14. týdne 2

Žalm 51

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL646 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. – Žalm 51

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

3. Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!

4. Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu bělejší než sníh.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

5. Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

6. Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

7. Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.

8. Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Odpověď: Srov. Ž 51 (50),3a

Verše: Ž 51 (50)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu