OL647

Úterý 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

trR.Bůhvěčtu.měsmusvéliveký,Hos1.podin2jechvályvelmi2hodjeBohoha.*v měs3našera,hotensva4ho2.Jeje*rek,dosraslav4hopazemě.ce5trR.Bůh6věčtu.měs6musvétatojemSi7ra3.Hoón,je*ží,městemsíd7Bolokráhole.live8v jezaljíchse4.Bůh9u*jakopev9technosna.chrajis10otrR.Bůh11věčtu.měs11musvélisesešboť5.Ne12hle,ululokrá12*spové,útok.niči13livali,však6.Jen14pose*vezděu14li,žasli.še15prchtrR.Bůh16věčtu.měs16musvéchvátizala,za7.Hrů17tamjeroktedí,křeč*jakže18nu,trja8.ko19kdyžchodloskédi.roz*20taršíštrR.Bůh21věčtu.měs21musvé
trR.Bůhvěčtu.měsmusvéliveký,Hos1.podin2jechvályvelmi2hodjeBohoha.*v měs3našera,hotensva4ho2.Jeje*rek,dosraslav4hopazemě.ce5trR.Bůh6věčtu.měs6musvétatojemSi7ra3.Hoón,je*ží,městemsíd7Bolokráhole.live8v jezaljíchse4.Bůh9u*jakopev9technosna.chrajis10otrR.Bůh11věčtu.měs11musvékráselilové,Ne5.boťhle,12sešúlitok.spo*lu13učinivali,však6.Jen14poseprchli.žasli,14uzděševe*trR.Bůh16věčtu.měs16musvéchvátizala,za7.Hrů17tamjeroktedí,křeč*jakže18nu,trja8.ko19kdyžchodloskédi.roz*20taršíštrR.Bůh21věčtu.měs21musvé
trR.Bůhvěčtu.měsmusvéliveký,Hos1.podin2jechvályvelmi2hodjeBohoha.*v měs3našetenra,slavho2.sva4Jehozecemě.horek,4padosraje*trR.Bůh6věčtu.měs6musvétatojemSi7ra3.Hoón,je*ží,městemsíd7Bolokráhole.live8v jezaljíchse4.Bůh9uochrana.nostech9pevkojisja*trR.Bůh11věčtu.měs11musvékráselilové,Ne5.boťhle,12sešúlitok.spo*lu13učinili,uvažasli,sevšak14Jen6.poprchli.zdě*ve15šetrR.Bůh16věčtu.měs16musvéchvátizala,za7.Hrů17tamjeroktedí,křeč*jakže18nu,trja8.ko19kdyžchodloskédi.roz*20taršíštrR.Bůh21věčtu.měs21musvé
musvéměstu.BůhR.trvěčmijevelhoddinpo2jeHos1.liký,veBohošeha.lyv měs2chvána*tenslavrek,pahohosva4Je2.ra,hozemě.je*ra5cedossvémuměstu.R.Bůh6trvěčsídloží,BoSi7ón,Ho3.ratajemtokráhole.je*městem8livejíchpevv jenostechuse9Bůh4.zalchrana.oko*ja10jissvémuměstu.R.Bůh11trvěčkráselilové,Ne5.boťhle,12sešúlitok.spo*lu13učinili,uvažasli,sevšak14Jen6.poprchli.zdě*ve15šesvémuměstu.R.Bůh16trvěčchvátizala,za7.Hrů17tamjeroktedí,křeč*jakže18nu,trja8.ko19kdyžchodloskédi.roz*20taršíšsvémuměstu.R.21Bůhtrvěč
musvéměstu.BůhR.trvěčmijevelhoddinpo2jeHos1.liký,veBohošeha.lyv měs2chvána*tenslavrek,pahohosva4Je2.ra,hozemě.je*ra5cedossvémuměstu.R.Bůh6trvěčsídloží,BoSi7ón,Ho3.ratajemtokráhole.je*městem8livejíchpevv jenostechuse9Bůh4.zalchrana.oko*ja10jissvémuměstu.R.Bůh11trvěčkráselilové,Ne5.boťhle,12sešúlitok.spo*lu13učinili,uvažasli,sevšak14Jen6.poprchli.zdě*ve15šesvémuměstu.R.Bůh16trvěčchvátizala,za7.Hrů17tamjeroktedí,křeč*jakže18nu,trja8.ko19kdyžchodloskédi.roz*20taršíšsvémuměstu.R.21Bůhtrvěč
musvéměstu.BůhR.trvěčmijevelhoddinpo2jeHos1.liký,veBohošeha.lyv měs2chvána*tenslavrek,pahohosva4Je2.ra,hozemě.je*ra5cedossvémuměstu.R.Bůh6trvěčsídloží,BoSi7