OL647

Úterý 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 5. Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok. / 6. Jen však se podívali, užasli, * ve zděšení prchli. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 7. Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí, / 8. jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 5. Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok. / 6. Jen však se podívali, užasli, * ve zděšení prchli. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 7. Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí, / 8. jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 5. Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok. / 6. Jen však se podívali, užasli, * ve zděšení prchli. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 7. Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí, / 8. jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 5. Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok. / 6. Jen však se podívali, užasli, * ve zděšení prchli. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 7. Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí, / 8. jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 5. Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok. / 6. Jen však se podívali, užasli, * ve zděšení prchli. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 7. Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí, / 8. jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 1. Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha. / 2. Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 3. Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále. / 4. Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 5. Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok. / 6. Jen však se podívali, užasli, * ve zděšení prchli. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu. / 7. Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí, / 8. jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi. / R. Bůh dává věčné trvání svému městu.