OL648

Středa 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní. / 2. Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 3. Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“ / 4. Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 5. Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko? / 6. Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 7. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 8. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní. / 2. Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 3. Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“ / 4. Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 5. Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko? / 6. Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 7. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 8. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní. / 2. Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 3. Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“ / 4. Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 5. Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko? / 6. Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 7. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 8. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní. / 2. Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 3. Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“ / 4. Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 5. Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko? / 6. Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 7. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 8. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní. / 2. Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 3. Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“ / 4. Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 5. Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko? / 6. Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 7. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 8. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 1. Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní. / 2. Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 3. Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“ / 4. Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 5. Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko? / 6. Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti? / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ. / 7. Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ * a své dědictví neopustí. / 8. Ale ke spravedlnosti se vrátí právo, * následovat ji budou všichni upřímného srdce. / R. Nezavrhne Hospodin svůj národ.