OL648

Středa 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosneNeR.vrhzarod.dinsvůjšlapoupo1.Hos2ne,dia*dutvétvémpo2litrýzní.dic3tvístěhovy2.Vdo4přiadí,val4vražcejejí.*zasi5kyrotpoHosneR.Ne6zavrhrod.6dinsvůjpodin„Hoska3.Ří7jí:všíne7*nedí,vikuJaBůhbův.“to8sihošetilciDej4.tepo9zor,pozumroní,z li9*nedu,terozum?doskdy10netapoHosneR.Ne11zavrhrod.11dinsvůjkdovsadilŽe5.byne12slyšel,vineděl,byu12Žecho?*oko?řilukdo13tvotal,treskdone14by6.Žeporody,vycho14rosti?moudu*kdo15lidčípoHosneR.Ne16zavrhrod.16dinsvůjnevrhHosne17boť7.Nezaroddinpo17svůjotvínepustí.a*své18dicnosdlti8.leAke19vespra*vo,slesevrá19právšichdounivatdo20bujisrdce.hopřímu20poHosneR.Ne21zavrhrod.din21svůj
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponepopoutvémHos1.pošla2dine,tvítrýzdicní.du2litvéa*hovalceVdo2.vya4přistěkyzarotjejí.vraž4sidí,*svůjdinrod.NeR.zavrh6Hosponenedinvidí,3.kaŘíjí:7po„HosJahoBůhkubův.“vší8ne*tosišetilciDej4.tepo9zor,pozumroní,z li9*nedu,terozum?doskdy10netasvůjdinrod.NeR.zavrh11HosponekdovsadilŽe5.byne12slyšel,nebyviu12*Žecho?řiloko?kdoděl,13tvoukdotal,vy6.byŽene14tresporody,cho14rosti?moudu*kdo15lidčísvůjdinrod.NeR.zavrh16HosponeHosnepo7.boťNene17vrhzaa*rodsvésvůjdin17opusnetí.dic18tvítidlnosseleke19A8.vespravatjisledobuprá19vrá*vo,srdhoce.všich20nidoupřímusvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone21
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponepopoutvémHos1.pošla2dine,tvítrýzdicní.du2litvéa*hovalceVdo2.vya4přistěkyzarotjejí.vraž4sidí,*svůjdinrod.NeR.zavrh6Hosponevidí,nene*všíkají:din7Ří3.po„HosBůhJakubův.“si8hotociz litildu,tepo9Dej4.pošezor,terotanezum?ní,*nerozumdoskdy10svůjdinrod.NeR.zavrh11Hosponediluvsacho?byne12Že5.šel,kdoslyřiloutvoko?vi*Žebynekdoděl,13chokdovybynepo14Že6.tal,tresmoudlidrosti?rody,14u*kdočísvůjdinrod.NeR.zavrh16HosponepoHosdinsvůjboťne17Ne7.nevrhzatvínedicpusotí.rod17svéa*senostivrálekespra19A8.dlvebuvatjidouvo,19prádosle*srdhoce.ni20všichpřímusvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone21
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponetvémlipodupodi2Hos1.šlane,poutrýztvíní.tvé*a3dichovalceVdo2.vya4přistěkyzarotjejí.vraž4sidí,*svůjdinrod.NeR.zavrh6Hosponenedinvidí,3.kaŘíjí:7po„HosJahoBůhkubův.“vší8ne*tosiciz litildu,tepo9Dej4.pošezor,terotanezum?ní,*nerozumdoskdy10svůjdinrod.NeR.zavrh11Hosponediluvsacho?byne12Že5.šel,kdoslyřiloutvoko?vi*Žebynekdoděl,13chokdovybynepo14Že6.tal,tresmoudlidrosti?rody,14u*kdočísvůjdinrod.NeR.zavrh16HosponepoHosdinsvůjboťne17Ne7.nevrhzatvínedicpusotí.rod17svéa*senostivrálekespra19A8.dlvejivatbuvo,19prásledo*srdhoce.všich20nidoupřímusvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone21
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponetvémlipodupodi2Hos1.šlane,poutrýztvíní.tvé*a3dichovalceVdo2.vya4přistěkyzarotjejí.vraž4sidí,*svůjdinrod.NeR.zavrh6Hosponenedinvidí,3.kaŘíjí:7po„HosJahoBůhkubův.“vší8ne*tosiciz litildu,tepo9Dej4.pošezor,terotanezum?ní,*nerozumdoskdy10svůjdinrod.NeR.zavrh11Hosponediluvsacho?byne12Že5.šel,kdoslyřiloutvoko?vi*Žebynekdoděl,13chokdovybynepo14Že6.tal,tresmoudlidrosti?rody,14u*kdočísvůjdinrod.NeR.zavrh16HosponepoHosdinsvůjboťne17Ne7.nevrhzatvínedicpusotí.rod17svéa*senostivrálekespra19A8.dlvejivatbuvo,19prásledo*srdhoce.všich20nidoupřímusvůjdinrod.vrhzaR.NeHospone21
svůjdinrod.vrhzaR.NeHosponetvémlipodupodi2Hos1.šlane,poutrýztvíní.tvé*a3dickyrot*sidí,jí.zajepřistě4avy2.Vdovalcevražhosvůjdinrod.NeR.zavrh6Hosponenedinvidí,3.kaŘíjí:7po„HosJahoBůhkubův.“vší8ne*tosiciz litildu,tepo9Dej4.pošezor,terotanezum?ní,*nerozumdoskdy10svůjdinrod.NeR.zavrh11Hosponediluvsacho?byne12Že5.šel,kdoslyřiloutvoko?vi*Žebynekdoděl,13chokdovybynepo14Že6.tal,tresmoudlidrosti?rody,14u*kdočísvůjdinrod.NeR.zavrh16HosponepoHosdinsvůjboťne17Ne7.nevrhzatvíne