OL649

Čtvrtek 15. týdne 2

Žalm 102

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL649 – Hospodin popatřil z nebe na zem. – Žalm 102

R. Hospodin popatřil z nebe na zem.

1. Ty, Hospodine, trváš na věky * a tvé jméno po všechna pokolení.

2. Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval.

3. Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny, * litují jeho rozvalin.

R. Hospodin popatřil z nebe na zem.

4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu,

5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě.

6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou.

R. Hospodin popatřil z nebe na zem.

7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina.

8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem,

9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti.

R. Hospodin popatřil z nebe na zem.

Odpověď: Srov. Ž 102 (101),20b

Verše: Ž 102 (101)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu