OL649

Čtvrtek 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Ty, Hospodine, trváš na věky * a tvé jméno po všechna pokolení. / 2. Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval. / 3. Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny, * litují jeho rozvalin. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Ty, Hospodine, trváš na věky * a tvé jméno po všechna pokolení. / 2. Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval. / 3. Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny, * litují jeho rozvalin. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Ty, Hospodine, trváš na věky * a tvé jméno po všechna pokolení. / 2. Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval. / 3. Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny, * litují jeho rozvalin. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Ty, Hospodine, trváš na věky * a tvé jméno po všechna pokolení. / 2. Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval. / 3. Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny, * litují jeho rozvalin. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Ty, Hospodine, trváš na věky * a tvé jméno po všechna pokolení. / 2. Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval. / 3. Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny, * litují jeho rozvalin. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 1. Ty, Hospodine, trváš na věky * a tvé jméno po všechna pokolení. / 2. Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval. / 3. Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny, * litují jeho rozvalin. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem. / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodin popatřil z nebe na zem.