OL649

Čtvrtek 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

papotřilHosR.dinpozem.z nenabetrne,váš1.Ty,2diHosponojmétvéna2*akykoleponí.všechpo3nalujsesmivstaň2.Po4ajeboťčas,Sinadó4*nenem,slinímtoval.aby5nadsescižebVždyťtvo63.slujikahony,memilu6jerozholin.vatu*li7jetřilpapoR.Hos8podinzem.z ne8nabectítdoutvé9ha4.Pobua*všichne,nino,jmé9Hospoditvouslávu,lo10krázevuzbuznoHos115.dinposeob*jeduón,11Sislásvévě.je12velitk mod6.Sklo13sea*nepopušo13nýchprosjichbou.nehrd14jetřilpapoR.Hos15podinzem.z ne15nabepronopříšje7.to16Kéžpsázadoubukopole16by*aní,podiHosna.rod17lilchvádlshléze8.boťNeHos18dinpotysvaně,vznesvé18šenabezem,pa*po19třilz nezařekjatců,a9.bysly20šeldilboodvy21by*asvok smrti.zesou21třilpapoR.Hos22podinzem.z ne22nabe
nabezem.podinHosR.paz netřilpotrne,váš1.Ty,2diHospotvéjména2*akykoponaní.lepono3všechlujsesmivstaň2.Po4aboťje*neSinad4nem,ónímslinadtoval.a5čas,sesbycižebVždyťtvo63.slujikahony,memilu6jerozholin.vatu*li7jenabezem.HosR.poz nedin8patřilpotvéctítjméno,ha4.9Podoubunikrávšich*apoHos9ne,dislátvouvu,lo10zevuzbuznoHos115.dinposeob*jeduón,11Sislásvévě.je12veopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdnabezem.HosR.poz nedin15patřilpopronopříšje7.to16Kéžpsázadoubukopole16by*aní,podiHosna.rod17lilchvádlshléze8.boťNeHos18dinpotysvaně,vznesvé18šenabezem,pa*po19třilz nejatců,zařeka*byslyby20a9.šelk smrsouzeti.svobo21vyoddilnabezem.poHosR.din22z nepatřilpo
nabezem.podinHosR.paz netřilpovášnatrkyTy,1.Hospo2ne,dipovšechnakolení.jmétvé3a*ponoSisenadónem,2.vstaňPoa4lujsminímsesnadval.slitoboťječas,5ne*byalumihojetvojislu6Vždyť3.cižebhorozjevalin.ny,me6kalitu*nabezem.HosR.poz nedin8patřilpotvéctítjméno,ha4.9Podoubunikrávšich*apoHos9ne,dislátvouvu,lo10zezbuvuduje5.Hospo11znodinsvéslávevě.*ón,11Sijeseobopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdnabezem.HosR.poz nedin15patřilpopronopříšje7.to16Kéžpsázadoubukopole16by*aní,podiHosna.rod17lilchvádlshléze8.boťNeHos18dinpotysvaně,vznesvé18šenabezem,pa*po19třilz nejatců,zařeka*byslyby20a9.šelk smrsouzeti.svobo21vyoddilnabezem.poHosR.din22z nepatřilpo
nabezem.podinHosR.paz netřilpovášnatrkyTy,1.Hospo2ne,dipovšechnakolení.jmétvé3a*ponoSisenadónem,2.vstaňPoa4lujsminímsesnadval.slitoboťječas,5ne*byalumihojetvojislu6Vždyť3.cižebhorozjevalin.ny,me6kalitu*nabezem.HosR.poz nedin8patřilpono,Hostvéjméne,podihabu9Po4.ctítdoutvouzeslávu,*všichani10králodujezbuSión,5.Hospo11dinvuznoslávesvévě.obse12*jeopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdnabezem.HosR.poz nedin15patřilpopopropříšní,koletojeza16Kéž7.nopsálilHosrodchvápodina.dou*abybu17svévznezešeHospo18Ne8.boťshlédldinbenaz nezem,ně,ty18svapotřilpa*aců,jat*zabyvybysly20a9.šelřekk smrzeti.bodil21svosouodnabezem.poHosR.din22z nepatřilpo
nabezem.podinHosR.paz netřilpovášnatrkyTy,1.Hospo2ne,dipovšechnakolení.jmétvé3a*ponoSisenadónem,2.vstaňPoa4lujsminímsesnadval.slitoboťječas,5ne*byalumihojetvojislu6Vždyť3.cižebhorozjevalin.ny,me6kalitu*nabezem.HosR.poz nedin8patřilpono,Hostvéjméne,podihabu9Po4.ctítdoutvouzeslávu,*všichani10králodujezbuSión,5.Hospo11dinvuznoslávesvévě.obse12*jeopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdnabezem.HosR.poz nedin15patřilpopopropříšní,koletojeza16Kéž7.nopsálilHosrodchvápodina.dou*abybu17svévznezešeHospo18Ne8.boťshlédldinbenaz nezem,ně,ty18svapotřilpa*aců,jat*zabyvybysly20a9.šelřekk smrzeti.bodil21svosouodnabezem.poHosR.din22z nepatřilpo
nabezem.podinHosR.paz netřilpovášnatrkyTy,1.Hospo2ne,dipovšechnakolení.jmétvé3a*ponoSisenadónem,2.vstaňPoa4lujsminímsesnadval.slitoboťječas,5ne*byalumihojetvojislu6Vždyť3.cižebhorozjevalin.ny,me6kalitu*nabezem.HosR.poz nedin8patřilpono,Hostvéjméne,podihabu9Po4.ctítdoutvouzeslávu,*všichani10králodujezbuSión,5.Hospo11dinvuznoslávesvévě.obse12*jeopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdnabezem.HosR.poz nedin15patřilpopopropříšní,kole