OL65

Křtu Páně B (pokud se čte čtení z Iz 55,1-11)

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (5. čtení)

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B

ZvětšitZmenšitResetovat

vožitdudeR.Butespámesy.doss raz pra*Bezsa!baoje1.Bůh2spádoufat.vy3humopo2.Hos4jedinchvála,la4aspásou.mou5se*stalžit3.Bu6detedosvo6s radusy.spá7me*z pravožitduR.Bu8tedespámesy.doss ra8z prapodinu4.Hos9tekujhojméjeno!a*vzý10tevejrody5.sejHláte11zime*zvěstetujhoje11la,jméhona!vzneše12jenostvožitduR.Bu13tedespámesy.doss ra13z pranu,di(+)6.vejZpíte14poHosvelnilkoboťne14čiu*tojele14ci,zemi!známo15ceposejte,te16sej7.PleaSinu,óoby16tevauprostředboť*ne17kýmliveraeIzle.vásje17SvavožitduR.Bu18tedespámesy.doss ra18z pra
vožitdudeR.Butespámesy.doss raz pra*Bezsa!baoje1.Bůh2spádoufat.vy3humolaapo2.din4Hosjespámousesou.la,chvá4stal*dus ravodosde3.te6Bužitsy.spá7me*z pravožitduR.Bu8tedespámesy.doss ra8z prapodinu4.Hos9tekujhojméjeno!a*vzý10tevejrody5.sejHláte11zime*zvěstetujhoje11la,jméhona!vzneše12jenostvožitduR.Bu13tedespámesy.doss ra13z pra(+)dinu,nevejte14Zpí6.poHoskoleci,uči14boťvelnilzecemi!jetozná15*mopote,sejo7.sejPlete16aóSinu,vaby16teuprostředboť*ne17kýmliveraeIzle.vásje17SvavožitduR.Bu18tedespámesy.doss ra18z pra
dus radosdeteBuR.vožitspásy.z pramesa!spá1.Bůh2jedouhufat.Bez*o3mobavylaapo2.din4Hosjespámousesou.la,chvá4stal*dus ravodosde3.te6Bužitsy.spá7me*z pravožitduR.Bu8tedespámesy.doss ra8z praa*dinuvzývej4.kuj9poteHosjméno!te10hojerody5.sejHláte11zime*zvěstetujhoje11la,jméhona!vzneše12jenostvožitduR.Bu13tedespámesy.doss ra13z pra(+)dinu,nevejte14Zpí6.poHoskoleci,uči14boťvelnilzecemi!jetozná15*mopoobyte,vasejte16Ple7.sejaveliboťkýmSi16tenu,ne*óIzerale.středvás17uprojeSvadus radosBuR.dete18žitvospásy.z pra18me
dus radosdeteBuR.vožitspásy.z pramesa!spá1.Bůh2jedouhufat.Bez*o3mobavylaapo2.din4Hosjespámousesou.la,chvá4stal*dus ravodosde3.te6Bužitsy.spá7me*z pravožitduR.Bu8tedespámesy.doss ra8z praa*dinuvzývej4.kuj9poteHosjméno!te10hojerody5.sejHláte11zime*zvěstetujhoje11la,jméhona!vzneše12jenostvožitduR.Bu13tedespámesy.doss ra13z pra(+)dinu,nevejte14Zpí6.poHoskoleci,uči14boťvelnilzecemi!jetozná15*mopoobyte,vasejte16Ple7.sejaveliboťkýmSi16tenu,ne*óIzerale.středvás17uprojeSvadus radosBuR.dete18žitvospásy.z pra18me
medosz praspásy.tedežitBuR.s raduvomohubavydoufat.spájeBůh1.osa!2Bez*laapo2.din4Hosjespámousesou.la,chvá4stal*dus ravodosde3.te6Bužitsy.spá7me*z pramedosz praspásy.detežit8BuR.dus ravojehovzývejtejméno!kujteHos*94.nuapodijedyhorola,tesejme11Hlá5.zihojméjena!tujtevzne12zvěs*šenostmedosz praspásy.detežit13BuR.dus ravoučineboťnilvelHospo14Zpí6.vejtenu,(+)dicemopozemi!14kole*tojeci,znáobyte,vasejte16Ple7.sejaveliboťkýmSi16tenu,ne*óIzerale.středvás17uprojeSvamedosz praspásy.detežit18BuR.dus ravo
medosz praspásy.tedežitBuR.s raduvomohubavydoufat.spájeBůh1.osa!2Bez*laapo2.din4Hosjespámousesou.la,chvá4stal*z pra*medosspásy.te6s raBu3.deduvožitmedosz praspásy.detežit8BuR.dus ravojehovzývejtejméno!kujteHos*94.nuapodijedyhorola,tesejme11Hlá5.zihojméjena!tujtevzne12zvěs*šenostmedosz praspásy.detežit13BuR.dus ravoučineboťnilvelHospo14Zpí6.vejtenu,(+)dicemopozemi!14kole*tojeci,znátebyvaSiónu,ate16Ple7.sejte,osejIzjeSvaraele.velikým17ne*boťstředvásupromedosz praspásy.detežit18BuR.dus ravo
medosz praspásy.