OL650

Pátek 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 1. Řekl jsem: „Uprostřed svého života mám odejít, * u bran podsvětí mám postrádat zbytek svých let.“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 2. Řekl jsem: (+) „Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 3. Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen * jako stan pastýřů. / 4. Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl mě od osnovy. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 5. Pane, v tebe doufá mé srdce; * ať ožije můj duch. + Uzdrav mě a oživ!“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 1. Řekl jsem: „Uprostřed svého života mám odejít, * u bran podsvětí mám postrádat zbytek svých let.“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 2. Řekl jsem: (+) „Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 3. Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen * jako stan pastýřů. / 4. Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl mě od osnovy. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 5. Pane, v tebe doufá mé srdce; * ať ožije můj duch. + Uzdrav mě a oživ!“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 1. Řekl jsem: „Uprostřed svého života mám odejít, * u bran podsvětí mám postrádat zbytek svých let.“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 2. Řekl jsem: (+) „Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 3. Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen * jako stan pastýřů. / 4. Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl mě od osnovy. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 5. Pane, v tebe doufá mé srdce; * ať ožije můj duch. + Uzdrav mě a oživ!“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 1. Řekl jsem: „Uprostřed svého života mám odejít, * u bran podsvětí mám postrádat zbytek svých let.“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 2. Řekl jsem: (+) „Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 3. Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen * jako stan pastýřů. / 4. Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl mě od osnovy. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 5. Pane, v tebe doufá mé srdce; * ať ožije můj duch. + Uzdrav mě a oživ!“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 1. Řekl jsem: „Uprostřed svého života mám odejít, * u bran podsvětí mám postrádat zbytek svých let.“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 2. Řekl jsem: (+) „Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 3. Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen * jako stan pastýřů. / 4. Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl mě od osnovy. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 5. Pane, v tebe doufá mé srdce; * ať ožije můj duch. + Uzdrav mě a oživ!“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 1. Řekl jsem: „Uprostřed svého života mám odejít, * u bran podsvětí mám postrádat zbytek svých let.“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 2. Řekl jsem: (+) „Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 3. Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen * jako stan pastýřů. / 4. Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl mě od osnovy. / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula. / 5. Pane, v tebe doufá mé srdce; * ať ožije můj duch. + Uzdrav mě a oživ!“ / R. Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezhynula.