OL650

Pátek 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dijsiTy,R.poHosdumouši,chrázanilla.nuzhyabynestředsvékl1.Ře2„Uprojsem:omámdejít,hoži2tavomámpopod3bran*usvěsvýchteklet.“datstrá3zbyjsine,diR.Ty,4poHosdumouši,chráza4nilla.nuzhya4bynemám„Nejsem:5kl2.Ře(+)v zedinamidět5vipoHoshledětživých,5mám*nezimeonina6hokosvělita.vaby6tejsine,diR.Ty,7poHosdumouši,chráza7nilla.nuzhya7bynestrje3.Můj8bytekpříodnesenžen,je8deopasřů.*ja9stankotkadko4.Bůh10nuljasviod*vot,římůjlec10živy.nooszl11odjsine,diR.Ty,12poHosdumouši,chráza12nilla.nuzhya12bynedoune,5.Pa13bev temůjožijesrdce;13*oaživ!“duch. +Uz14dravjsine,diR.Ty,15poHosdumouši,chráza15nilla.nuzhya15neby
chránilzamouHospoTy,R.jsine,dinuzhynebyla.duši,asvéstředhoŘe1.kljsem:2„Uprodeomámjít,voži2tamámpopod3bran*usvěsvýchteklet.“datstrá3zbynilchrázamouTy,R.Hos4pone,jsidizhynunebyla.duši,4amámvi2.klŘejsem:5„Ne(+)miživ zevých,Hospo5dětnadikonanihomám6ne*děthlesvěliteta.zio6mevabynilchrázamouTy,R.Hos7pone,jsidizhynunebyla.duši,7astržen,jeMůjpří83.tekbyneodsenoje8depasřů.*ja9stankolectkadmůjBůh4.svi10kojanulosnoodvy.vot,10žiřízlod*nilchrázamouTy,R.Hos12pone,jsidizhynunebyla.duši,12asrdce;ne,5.v te13Padoubeduch. +Uzmůjo14*ježioživ!“drav14azajsichráR.Ty,Hos15dine,ponezhybynula.mouniladu15ši,
chránilzamouHospoTy,R.jsine,dinuzhynebyla.duši,ažisvéhovojsem:kl2Ře1.střed„Uprosvěbranpodomám2tajít,u*desvýchzbyteklet.“po3mámdatstránilchrázamouTy,R.Hos4pone,jsidizhynunebyla.duši,4avimámdětkljsem:5Ře2.„Ne(+)miživ zevých,po5Hosnadikonanihomám6ne*děthlesvěliteta.zio6mevabynilchrázamouTy,R.Hos7pone,jsidizhynunebyla.duši,7ajestržen,opříMůj3.8byjetekstanpasja*kořů.od8desennelectkadmůjBůh4.svi10kojanulosnoodvy.vot,10žiřízlod*nilchrázamouTy,R.Hos12pone,jsidizhynunebyla.duši,12asrdce;ne,5.v te13Padoubeduch. +Uzmůjo14*ježioživ!“drav14anilchrázamouTy,R.Hos15pone,jsidizhynunebyla.ši,du15a
chránilzamouHospoTy,R.jsine,dinuzhynebyla.duši,ažisvéhovojsem:kl2Ře1.střed„Uprosvěbranpodomám2tajít,u*desvýchzbyteklet.“po3mámdatstránilchrázamouTy,R.Hos4pone,jsidizhynunebyla.duši,4avimámdětkljsem:5Ře2.„Ne(+)miživ zevých,po5Hosnadikonanihomám6ne*děthlesvěliteta.zio6mevabynilchrázamouTy,R.Hos7pone,jsidizhynunebyla.duši,7ajestržen,opříMůj3.8byjetekstanpasja*kořů.od8desennemůjžilecvot,Bůh4.svinulja10kotkadosnoodvy.ří*od11zlnilchrázamouTy,R.Hos12pone,jsidizhynunebyla.duši,12ace;srd*ožine,v tebe13Pa5.douoaživ!“můjduch. +14jedravUznilchrázamouTy,R.Hos15pone,jsidizhynunebyla.ši,du15a
chránilzamouHospoTy,R.jsine,dinuzhynebyla.duši,ažisvéhovojsem:kl2Ře1.střed„Uprosvěbranpodomám2tajít,u*desvýchzbyteklet.“po3mámdatstránilchrázamouTy,R.Hos4pone,jsidizhynunebyla.duši,4adětviHospo(+)Ře2.kljsem:mám„Ne5hlemámdětnav ze5dinavých,ne*mižitelibyvasvěta.homenikoozi6nilchrázamouTy,R.Hos7pone,jsidizhynunebyla.duši,7ajestržen,opříMůj3.8byjetekstanpasja*kořů.od8desennemůjžilecvot,Bůh4.svinulja10kotkadosnoodvy.ří*od11zlnilchrázamouTy,R.Hos12pone,jsidizhynunebyla.duši,12ace;srd*ožine,v tebe13Pa5.douoaživ!“můjduch. +14jedravUznilchrázamouTy,R.Hos15pone,jsidizhynunebyla.ši,du15a
chránilzamouHospoTy,R.jsine,dinuzhynebyla.duši,ažisvéhovojsem:kl2Ře1.střed„Uprosvěbranpodomám2tajít,u*desvýchzbyteklet.“po3mámdatstránilchrázamouTy,R.Hos4pone,jsidizhynunebyla.duši,4adětviHospo(+)Ře2.kljsem:mám„Ne5hlemámdětnav ze5dinavých,ne*mižitelibyvasvěta.homenikoozi6nilchrázamouTy,R.Hos7pone,jsidizhynunebyla.duši,7ajestržen,opříMůj3.8byjetekstanpasja*kořů.od8desennemůjžilecvot,Bůh4.svinulja10kotkadosnoodvy.ří*od