OL651

Sobota 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

nanejchuR.Nezapodipone!Hosky,jsipročtakpo1.Hos3ne,dise*pročskrý3vzdálen,tísně?v dováš4báchproník5bož2.Bezzpupžáboka,dusle5ujestrah,*chy6dohochyspřital.kte6sinanejchuR.Ne7pozapodine!7Hosky,svouchluVždyťhříš93.seníkserou*chamži9rutí,vospodiHosnem.vec,ti10hrpobožbezník11mlou4.Nasilivážpoti:vossvéve11oneBůhní!“„On*12netrespotá!nanejchuR.Ne13pozapodine!13Hosky,pljsouús15ho5.Jetaklaúadu,by,klet15lstikemjenje*pod16zyjahohoaře.traú16papoblížSe6.na17číhaneo17za*sad,skryvetu.vin18honanejchuR.Ne19pozapodine!19Hosky,sletyduvi21však7.Tydíš;*atrapy,bysjeješžal21úirukou.vzal22svýchdoboužákte8.Na23seberotsikospo23*há,kem.mocvi24potysnanejchuR.Ne25pozadipone!25Hosky,
nanejchuR.Nezapodipone!Hosky,takvzdájsilen,po1.di3Hospročne,tísbáchně?proč*seskrý4v dovášprosle2.božBezník5zpupho*chydojeu5dužáboka,přisital.chysstrah,6ktenanejchuR.Ne7pozapodine!7Hosky,svouchluVždyťhříš93.seníkserou*chamži9rutí,vospodiHosnem.vec,ti10hrpobožbezník11mlou4.Nasilivážpoti:vossvéve11oneBůhní!“„On*12netrespotá!nanejchuR.Ne13pozapodine!13Hosky,plklet5.hoJeús15jsoutahojedu,pod*jalsti15by,klaaúhoapaře.kemjen16zytraúlížopobsad,na17Se6.hačívehoskrytu.*za18nevinnanejchuR.Ne19pozapodine!19Hosky,sletyduvi21však7.Tydíš;traúpy,žalješ21irusvýchkou.a*bysje22dovzalžákspobohá,te8.be23Nausemocpokem.si*rot24vikotysnanejchuR.Ne25pozadipone!25Hosky,
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnatakvzdájsilen,po1.di3Hospročne,tísbáchně?proč*seskrý4v dovášprosle2.božBezník5zpupho*chydojeu5dužáboka,přisital.chysstrah,6kteHosky,podine!poNeR.7zachunanejsvouruVždyť3.hříšník9chlusetichamsevosži9*routí,podiHosnem.vec,po10hrsvéníkvepoomlousi11Na4.božbezBůhnetá!ní!“livosti:11váž„On*nepotresHosky,podine!poNeR.13zachunanejby,kletalstihoústa15Je5.pljsouzyhojakemkladu,15úje*podhoaře.jenú16patralížopobsad,na17Se6.hačívehoskrytu.*za18nevinHosky,podine!poNeR.19zachunanejješdužalivšakvi21Ty7.sletydíš;svýchrudokou.trapy,a21újebysvzal*žákspobohá,te8.be23Nausemocpokem.si*rot24vikotysHosky,podine!poNeR.zachunanej25
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnatakvzdájsilen,po1.di3Hospročne,tísbáchně?proč*seskrý4v dovášdujeuslebožáka,níkzpup5Bez2.božprosipřiktechystal.hodo6chy*strah,Hosky,podine!poNeR.7zachunanejrusvouživostí,3.hříšVždyťník9sechluHoshrdiponem.secham10rou*vec,potisvéníkvepoomlousi11Na4.božbezBůhnetá!ní!“livosti:11váž„On*nepotresHosky,podine!poNeR.13zachunanejkletplby,hoús15Je5.jsoutahojajezyaú15lstidu,pod*klahopaaře.jen16kemtraúlížopobsad,na17Se6.hačívehoskrytu.*za18nevinHosky,podine!poNeR.19zachunanejješdužalivšakvi21Ty7.sletydíš;svýchrudokou.trapy,a21újebysvzal*žákspobohá,te8.be23Nausemocpokem.si*rot24vikotysHosky,podine!poNeR.zachunanej25
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnatakvzdájsilen,po1.di3Hospročne,tísbáchně?proč*seskrý4v dovášdujeuslebožáka,níkzpup5Bez2.božprosipřiktechystal.hodo6chy*strah,Hosky,podine!poNeR.7zachunanejrusvouživostí,3.hříšVždyťník9sechluHoshrdiponem.secham10rou*vec,potisvéníkvepoomlousi11Na4.božbezBůhnetá!ní!“livosti:11váž„On*nepotresHosky,podine!poNeR.13zachunanejlstiakletby,úkladu,ústa15Je5.hopljsoupaatrahoře.hojazy16pod*jejenúkemlížopobsad,na17Se6.hačívehoskrytu.*za18nevinHosky,podine!poNeR.19zachunanejješdužalivšakvi21Ty7.sletydíš;svýchrudokou.trapy,a21újebysvzal*žákspobohá,te8.be23Nausemocpokem.si*rot24vikotysHosky,podine!poNeR.zachunanej25
Hosky,podine!pozaNeR.chunejnatakvzdájsilen,po1.di3Hospročne,tísbáchně?proč*seskrý4v dovášdujeuslebožáka,níkzpup5Bez2.božprosipřiktechystal.hodo6chy*strah,Hosky,podine!poNeR.7zachunanejrusvouživostí,3.hříšVždyťník9sechluHoshrdiponem.secham10rou*vec,potisvéníkvepoomlousi11Na4.božbezBůhnetá!ní!“livosti:11váž„On*nepotresHosky,podine!poNeR.13zachunanejlstiakletby,úkladu,ústa15Je5.hopljsoupaatrahoře.hojazy16pod*jejenúkemlížopobsad,na17