OL651

Sobota 15. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Hospodine, proč jsi tak vzdálen, * proč se skrýváš v dobách tísně? / 2. Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka, * chytí ho do nástrah, které si přichystal. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí, * rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem. / 4. Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti: * „On nepotrestá! Bůh není!“ / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu, * pod jeho jazykem jen útrapa a hoře. / 6. Sedí na číhané poblíž osad, * zabíjí nevinného ve skrytu. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Ty však vidíš; ty sleduješ žal i útrapy, * abys je vzal do svých rukou. / 8. Na tebe se ubožák spoléhá, * sirotkovi tys pomocníkem. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Hospodine, proč jsi tak vzdálen, * proč se skrýváš v dobách tísně? / 2. Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka, * chytí ho do nástrah, které si přichystal. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí, * rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem. / 4. Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti: * „On nepotrestá! Bůh není!“ / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu, * pod jeho jazykem jen útrapa a hoře. / 6. Sedí na číhané poblíž osad, * zabíjí nevinného ve skrytu. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Ty však vidíš; ty sleduješ žal i útrapy, * abys je vzal do svých rukou. / 8. Na tebe se ubožák spoléhá, * sirotkovi tys pomocníkem. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Hospodine, proč jsi tak vzdálen, * proč se skrýváš v dobách tísně? / 2. Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka, * chytí ho do nástrah, které si přichystal. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí, * rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem. / 4. Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti: * „On nepotrestá! Bůh není!“ / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu, * pod jeho jazykem jen útrapa a hoře. / 6. Sedí na číhané poblíž osad, * zabíjí nevinného ve skrytu. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Ty však vidíš; ty sleduješ žal i útrapy, * abys je vzal do svých rukou. / 8. Na tebe se ubožák spoléhá, * sirotkovi tys pomocníkem. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Hospodine, proč jsi tak vzdálen, * proč se skrýváš v dobách tísně? / 2. Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka, * chytí ho do nástrah, které si přichystal. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí, * rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem. / 4. Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti: * „On nepotrestá! Bůh není!“ / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu, * pod jeho jazykem jen útrapa a hoře. / 6. Sedí na číhané poblíž osad, * zabíjí nevinného ve skrytu. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Ty však vidíš; ty sleduješ žal i útrapy, * abys je vzal do svých rukou. / 8. Na tebe se ubožák spoléhá, * sirotkovi tys pomocníkem. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 1. Hospodine, proč jsi tak vzdálen, * proč se skrýváš v dobách tísně? / 2. Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka, * chytí ho do nástrah, které si přichystal. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 3. Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí, * rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem. / 4. Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti: * „On nepotrestá! Bůh není!“ / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 5. Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu, * pod jeho jazykem jen útrapa a hoře. / 6. Sedí na číhané poblíž osad, * zabíjí nevinného ve skrytu. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine! / 7. Ty však vidíš; ty sleduješ žal i útrapy, * abys je vzal do svých rukou. / 8. Na tebe se ubožák spoléhá, * sirotkovi tys pomocníkem. / R. Nezapomínej na chudáky, Hospodine!