OL652

Pondělí 16. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božumimáž1.„Shro3teosvaté,3ří*ktesmlouvu!“nasjed4moulitujesa5be2.Nezvěsže*nost,sámspraho5dlvecem.Bůh6soudjetoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božuprotvé3.„Ne9rámtvyžertvéo9*vždyťti,předemnou.jsoustá10lekaz tvésím11mu4.Nebrát*avanihochlé11ohrad.lykoz12z tvýchtoně,muR.správKdo13ježispážísu.u14Božuváš5.Proč15říoda*berešpři15smlouvudoúst16mouvi6.ty,17nekteslo*adíš17zeňsezabe?va18zíštoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božunal,ato7.Tak21jedjsiMyslilmámčet? +21mlkojaty?jsi,že21jsemařeksvěd*U22čímdoočí!nuti22toběťchváoKdopři238.ší*kdoježitenly,23ctí,uně,správmu24tospásu.Božu24žítoně,muR.správKdo25ježispásu.žíu26Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božumimáž1.„Shro3teosvaté,3ří*ktesmlouvu!“nasjed4moulitujesa5be2.Nezvěsže*nost,sámspraho5dlvecem.Bůh6soudjetoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božuprotvé3.„Ne9rámtvéžero9*vždyťti,přemnou.delejsoutvy10stákaz tvésím11mu4.Nebrát*avanihochlé11ohrad.lykoz12z tvýchtoně,muR.správKdo13ježispážísu.u14BožupřiProč5.odří15vášsmloumouvua*be16ústdorešdíšzeňktety,6.vi17nezazíšsebe?*aslo18vatoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božuamám7.toTakjsi21nal,jedžejsi,jsemčet? +ml21lilMysčímsvědkoja21*Uty?dotoočí!řeka22tinuchváběťly,Kdo8.při23ošísprávježině,ctí,ten*kdo23žíspáBosu.muu24tožutoně,muR.správKdo25ježispásu.žíu26Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božuté,svakte*římáž3„Shro1.mitemousmloulivu!“4onasjedjeho2.beNesa5tuzvěs*sámžespra5dlnost,vecem.Bůh6soudjetoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božuprotvé3.„Ne9rámtvéžero9*vždyťti,přemnou.delejsoutvy10stákaz tvésím11mu4.Nebrát*avanihochlé11ohrad.lykoz12z tvýchtoně,muR.správKdo13ježispážísu.u14BožupřiProč5.odří15vášsmloumouvua*be16ústdorešdíšzeňktety,6.vi17nezazíšsebe?*aslo18vatoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božuamám7.toTakjsi21nal,jedžejsi,jsemčet? +ml21lilMysčímsvědkoja21*Uty?dotoočí!řeka22tinuchváběťly,Kdo8.při23ošíně,jesprávtotenctí,23ži*kdospážísu.u24mužuBotoně,muR.správKdo25ježispásu.žíu26Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božuté,svakte*římáž3„Shro1.mitemousmloulivu!“4onasjedsprajehovedlnost,besazvěs5Ne2.tusoudcem.sám*že6jeBůhtoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božuotvéti,3.„Nerám9propřestáledemnou.tvéžer10vždyť*jsoutvyhochléz tvévamusímbrát11Ne4.kaoz tvýchhrad.koz12ni*alytoně,muR.správKdo13ježispážísu.u14BožupřiProč5.odří15vášsmloumouvua*be16ústdorešdíšzeňktety,6.vi17nezazíšsebe?*aslo18vatoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božumámmlčet? +tojsi21Tak7.nal,ajedkoty?jaU*svědliljsi,21Mysjsemžetodotiočí!a22čímnuřekchváběťly,Kdo8.při23ošíně,jesprávtotenctí,23ži*kdospážísu.u24mužuBotoně,muR.správKdo25ježispásu.žíu26Božu
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,té,kte*svaříomážte3„Shro1.mismloumouvu!“sjed4nalijeho2.beNesa5tuzvěssoudjecem.dlve5nost,sprasámBůhže*žížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,tootvéti,3.„Nerám9propřestáledemnou.tvéžer10vždyť*jsoutvyhochléz tvévamusímbrát11Ne4.kaoz tvýchhrad.koz12ni*alyBožížuspásu.R.žiKdojespráv13muutoně,přiProč5.odří15vášsmloumouvua*be16ústdorešdíšzeňktety,6.vi17nezazíšsebe?*aslo18važížuBospásu.žiR.je19správKdomuuně,tomlmámčet? +MysjedTak7.tojsianal,21ty?jako*Usvědjsi,21liljsemžetodotiočí!a22čímnuřekchváběťly,Kdo8.při23ošíně,jesprávtotenctí,23ži*kdospážísu.u24mužuBožížuBospásu.žiR.jespráv25Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,té,sva