OL653

Úterý 16. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

svénámkažPaR.une,ství!srdenmilotilos1.Byl2mijsine,disvéHosvý,2pok dobjsinilmi,ze2*změúbůvděl.Jaru3kusvénuhopus2.Od4vitilsjsikrylli4*přidu,hříhochy.nyvšech5jenosvévšechdr3.Za6želsklidnilhořroz6*uní,čehněhovu.žárjsi7svésvénámkažPaR.8ne,udenství!sr8milotesili,že,4.Bo9spanášsvouložnovob9*odnás,tipronám!ne10livonásstáleCož5.sebu11dešnašírozhněvvat,hně11*svůjkoponaní?lenaříš12všechsvénámkažPaR.13ne,udenství!sr13milovrátíšnenám6.Což14tvůjsebyvot,ži14*aravat?dolidmo15v tohldipone,nám,16kaž7.UHos*stvíadendejmisvé16srlosu!nám17spásvousvénámkažPaR.18ne,uství!densr18lomi
svénámkažPaR.une,ství!srdenmilový,tiHosByl1.jsimi2losmi,změ*nildi2posvézene,úkubůvděl.k dob3jsiJarusvénuhopus2.Od4vitilsjsikrylli4*přidu,hříhochy.nyvšech5jenosvévšechdr3.Za6želsklidnilhořroz6*uní,čehněhovu.žárjsi7svésvénámkažPaR.8ne,udenství!sr8milotesili,že,4.Bo9spanášsvouložnovob9*odnás,tipronám!ne10livonásstáleCož5.sebu11dešnašírozhněvvat,hně11*svůjkoponaní?lenaříš12všechsvénámkažPaR.13ne,udenství!sr13milovrátíšnenám6.Což14tvůjsebyvot,ži14*aravat?dolidmo15v tohldipone,nám,16kaž7.UHosdensrstvísvé16lomispásu!dej*asvou17námsvénámkažPaR.18ne,uství!densr18lomi
losrmiství!denune,R.Panámsvékažpový,Hosdimijsi2Byl1.tilosniljsi*změsvéne,ze2mi,úbůvděl.k dobru3kuJalisvéhodu,tilspus4Od2.nuvihříjehochy.jsikryl5při*nyvšechrozsvéhořčení,3.drZažels6novšechhněsvéhovu.nilklid7u*žárjsilosrmidenství!u8ne,R.Pasvénámkažli,obtenovnás,že,4.náš9Bosispaprolivotinám!od*ložsvou10nenásstáleCož5.sebu11dešnašírozhněvvat,hně11*svůjkoponaní?lenaříš12všechlosrmidenství!u13ne,R.Pasvénámkažvot,žia*tíšbynám14Což6.vránerav todovat?tvůjlid15sehlmosvéne,milokažnám,16U7.dipoHosspásvousu!densrství16deja*námlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž18
losrmiství!denune,R.Panámsvékažne,svédipozemi,milos2Byl1.jsivý,Hostibůvúkuděl.niljsi3změ*ruk dobJalisvéhodu,tilspus4Od2.nuvihříjehochy.jsikryl5při*nyvšechrozsvéhořčení,3.drZažels6novšechhněsvéhovu.nilklid7u*žárjsilosrmidenství!u8ne,R.Pasvénámkažli,obtenovnás,že,4.náš9Bosispaprolivotinám!od*ložsvou10nelehněstávat,sebu11Což5.nadešnásnapovšechkolení?hněvroz12svůj*říššínalosrmidenství!u13ne,R.Pasvénámkažvot,žia*tíšbynám14Což6.vránerav todovat?tvůjlid15sehlmosvéne,milokažnám,16U7.dipoHosspásvousu!densrství16deja*námlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž18
losrmiství!denune,R.PanámsvékaždiHosposvéne,jsimilos2Byl1.vý,tikubůvJaúděl.*mi,změ2zek dobruniljsilisvéhodu,tilspus4Od2.nuvihříjehochy.jsikryl5při*nyvšechrozsvéhořčení,3.drZažels6novšechhněsvéhovu.nilklid7u*žárjsilosrmidenství!u8ne,R.Pasvénámkažli,obtenovnás,že,4.náš9Bosispaprolivotinám!od*ložsvou10nelehněstávat,sebu11Což5.nadešnásnapovšechkolení?hněvroz12svůj*říššínalosrmidenství!u13ne,R.Pasvénámkažvot,žia*tíšbynám14Což6.vránerav todovat?tvůjlid15sehlmosvéne,milokažnám,16U7.dipoHosspásvousu!densrství16deja*námlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž18
losrmiství!denune,R.PanámsvékaždiHosposvéne,jsimilos2Byl1.vý,tikubůvJaúděl.*mi,změ2zek dobruniljsilisvéhodu,tilspus4Od2.nuvihříjehochy.jsikryl5při*nyvšechrozsvéhořčení,3.drZažels6novšechhněsvéhovu.nilklid7u*žárjsilosrmidenství!u8ne,R.Pasvénámkažli,obtenovnás,že,4.náš9Bosispaprolivotinám!od*ložsvou10nelehněstávat,sebu11Což5.nadešnásnapovšechkolení?hněvroz12svůj*říššínalosrmidenství!u13ne,R.Pasvénámkažvot,žia*tíšbynám14Což6.vránerav todovat?tvůjlid15sehlmosvéne,milokažnám,16U7.dipoHosspásvousu!densrství16deja*námlosrmiství!denune,R.Panámsvékaž18
losrmiství!denune,R.PanámsvékaždiHosposvéne,jsimilos2Byl1.vý,tikubůvJaúděl.*mi,změ2zek dobruniljsilisvéhodu,tilspus4Od2.nuvihříjehochy.jsikryl5při*nyvšechrozsvéhořčení,3.drZažels6novšechhněsvéhovu.nilklid7u*žárjsilosrmidenství!u8ne,R.Pasvénámkažli,obtenovnás,že,4.náš9Bosispaprolivotinám!od*ložsvou10nelehněstávat,sebu11Což5.nadešnásnapovšechkolení?hněvroz12svůj*říššínalosrmidenství!u13ne,R.Pasvénámkažvot,