OL653

Úterý 16. týdne 2

Žalm 85

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL653 – Pane, ukaž nám své milosrdenství! – Žalm 85

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl.

2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy.

3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu.

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám!

5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení?

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat?

7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu!

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Odpověď: Ž 85 (84),8a

Verše: Ž 85 (84)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu