OL653

Úterý 16. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl. / 2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy. / 3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu. / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám! / 5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení? / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat? / 7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu! / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl. / 2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy. / 3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu. / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám! / 5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení? / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat? / 7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu! / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl. / 2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy. / 3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu. / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám! / 5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení? / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat? / 7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu! / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl. / 2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy. / 3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu. / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám! / 5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení? / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat? / 7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu! / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl. / 2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy. / 3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu. / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám! / 5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení? / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat? / 7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu! / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl. / 2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy. / 3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu. / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám! / 5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení? / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat? / 7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu! / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 1. Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl. / 2. Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy. / 3. Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu. / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 4. Bože, náš spasiteli, obnov nás, * odlož svou nevoli proti nám! / 5. Což se budeš na nás stále hněvat, * svůj hněv rozšíříš na všechna pokolení? / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství! / 6. Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid mohl v tobě radovat? / 7. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu! / R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!