OL654

Středa 16. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben na věky! / 2. Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě! / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 4. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 6. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 7. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, * po celý den budu vyprávět o tvé pomoci. / 8. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben na věky! / 2. Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě! / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 4. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 6. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 7. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, * po celý den budu vyprávět o tvé pomoci. / 8. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben na věky! / 2. Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě! / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 4. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 6. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 7. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, * po celý den budu vyprávět o tvé pomoci. / 8. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben na věky! / 2. Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě! / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 4. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 6. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 7. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, * po celý den budu vyprávět o tvé pomoci. / 8. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben na věky! / 2. Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě! / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 4. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 6. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 7. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, * po celý den budu vyprávět o tvé pomoci. / 8. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.