OL654

Středa 16. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vesprakám,1.K to3usenechť*nejsempoHos3dine,naky!hanza4bennosdltispra5své2.Vevevyboď,svovy5aprosťsvůjsluchkloň*na6mněkemě!chraňa6zavydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraskánoulou,o9mi3.Buďchranchraně,nos*pev10k méjemo4.ne11boťtys*žeBoská11atvrz.laz ruvymůj,boď12svoho.božky12bezvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespraje,5.Vždyť15natysraodPa15*ne,poHosdine!ho16dí,mlápoorujsem176.V tomělna,odmat17načimatkyklí*od18nachráncem.mýmbyls18ovydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespraprávyvět7.taÚs21doubunosdlti,vetvéo21spradubuvy22ce*podenpoci.moprávět22tvéoodu23že,8.Bočils*suddí,domláho23divusámhlápo24tvény.hod24čivydouvětprátaR.Ús25bunosti.dltvéo26vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vesprakám,1.K to3usenechť*nejsempoHos3dine,naky!hanza4bennostivysvéspra5Ve2.dlvekloňboď,na*kea5prosťsvovyzamě!chraňmněsvůj6asluchvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraskánoulou,o9mi3.Buďchranchraně,nos*pev10k mélaskátvrz.ane4.boť11tysmojeboďsvomůj,12že*Bovybožho.kyz ru12bezvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespraje,5.Vždyť15natysraodPa15*ne,poHosdine!ho16dí,mláodporumatjsem17V to6.omělklínaod*na17čina,chránocem.matky18mýmbylsvydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespravydouprá21ta7.Úsbudlnosveti,ovět21spratvévyduprá*cepo22budenmopoci.ovět22tvéodho8.že,Bou23čilsdohlásudsámmlá23*dí,činy.podi24tvévuhodvydouvětprátaR.Ús25bunosti.dltvéo26vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraHoskám,podine,1.K tose3ubennaky!nechť*nejsem4hanzanostivysvéspra5Ve2.dlvekloňboď,na*kea5prosťsvovyzamě!chraňmněsvůj6asluchvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraskánoulou,o9mi3.Buďchranchraně,nos*pev10k mélaskátvrz.ane4.boť11tysmojeboďsvomůj,12že*Bovybožho.kyz ru12bezvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespraje,5.Vždyť15natysraodPa15*ne,poHosdine!ho16dí,mláodporumatjsem17V to6.omělklínaod*na17čina,chránocem.matky18mýmbylsvydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespravětvypráota21Ús7.doubupo*cedenspra21tvénosti,vedlpootvémoci.duvy22buvětpráodho8.že,Bou23čilssámsudhlátvédí,23mlá*dočiny.di24pohodvuvydouvětprátaR.Ús25bunosti.dltvéo26vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraHoskám,podine,1.K tose3ubennaky!nechť*nejsem4hanzanostivysvéspra5Ve2.dlvekloňboď,na*kea5prosťsvovyzamě!chraňmněsvůj6asluchvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraskánoulou,o9mi3.Buďchranchraně,nos*pev10k méatvrz.skálaBo*žeboťtys11ne4.jemobezz rukybožho.vysvo12můj,boďvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vesprane,Pa*tys5.na15Vždyťje,Hospodí,dine!od16ramláhoodporumatjsem17V to6.omělklína,od*nana17čichránmýmocem.mat18bylskyvydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespravětvypráota21Ús7.doubupo*cedenspra21tvénosti,vedlpootvémoci.duvy22buvětpráodho8.že,Bou23čilssámsudhlátvédí,23mlá*dočiny.di24pohodvuvydouvětprátaR.Ús25bunosti.dltvéo26vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraHoskám,podine,1.K tose3ubennaky!nechť*nejsem4hanzanostivysvéspra5Ve2.dlvekloňboď,na*kea5prosťsvovyzamě!chraňmněsvůj6asluchvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraskánoulou,o