OL654

Středa 16. týdne 2

Žalm 71

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL654 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. – Žalm 71

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

1. K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben na věky!

2. Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

3. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně,

4. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

5. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine!

6. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem.

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

7. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, * po celý den budu vyprávět o tvé pomoci.

8. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

Odpověď: Ž 71 (70),15a

Verše: Ž 71 (70)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu