OL655

Čtvrtek 16. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

Bože,R.je,Ubeteta.živopramenlomisrpodi2Hos1.tvéne,dobes,nedenství2sak obkům.laje*tvo3nostvěrjejaknostTváspra42.dlveroz*sudtvékyBožího4ry,bihluskána.jakjsou5mořže,BoR.U6je,betevota.ži6pramentvájeJak7vzác3.li*že,lost,mi7Bodouseka8křídel.nustí8tvýchtvéhoSy4.se9hojnosjejíšmu,do9*nablahoha.demprou10svéže,BoR.U11je,betevota.ži11pramenbejeboť5.Ne12teu*v tvéta,menpra12vožisvětmelo.viři13lostmitěm,vej14cho6.Zasvousvou*jí,vesprakdo14znajsouunostdlkdo15těm,srdce!přím15hože,BoR.U16je,beteta.voži16menpra
menžipravota.tebeUR.Bože,je,srmilodendipo2Hos1.tvéne,nedobes,saství2k obkům.laje*tvo3nostvěrjejaknostTváspra42.dlveroz*sudtvékyBožího4ry,bihluskána.jakjsou5mořmenžiže,pravota.teUR.be6Boje,mitválost,3.Jak7jevzácukaže,7Boseli*křítvýchdel.do8nustítvéhoSy4.se9hojnosjejíšmu,do9*nablahoha.demprou10svémenžiže,pravota.teUR.be11Boje,jepramenNe5.boťu12tebeřiživo12*v tvéta,světlo.vi13melostmitěm,vej14cho6.Zasvoudlsvou*vespranostzna14kdojí,srdhoce!kdojsou15těm,přímumenžipravota.R.teUže,16beBoje,
menžipravota.tebeUR.Bože,je,lomisrpodi2Hos1.tvéne,dobes,nedenství2sak obkům.laje*tvo3nostvěrjejaknostTváspra42.dlvetvé*ry,sudrozžíBo4hohluskána.bikyjsou5mořjakmenžiže,pravota.teUR.be6Boje,mitválost,3.Jak7jevzácuseže,Bo*li7křínutvýchdel.8kastídohodotvému,se9Sy4.noshojhoblasvéha.jíš10na*proujedemmenžiže,pravota.teUR.be11Boje,menžipravota,boťu12Ne5.betejesvětmelo.v tvé*13řivitěm,lostkdocho6.vej14Zamisvounostdltěm,veznají,14svou*sprasrdhoce!jsou15kdopřímumenžipravota.R.teUže,16beBoje,
menžipravota.tebeUR.Bože,je,stvísrdensadine,2Hos1.pomilotvék obnostlakům.bes,ne2dojevěrtvo*Božíjakhory,2.spraTváve4dljenostskáhlumořbina.tvé*rozsudky5jsoujakmenžiže,pravota.teUR.be6Boje,že,lilost,Bo*Jak3.vzácje7mitvátvýchkřístínudel.8seudokahodotvému,se9Sy4.noshojhoblasvéha.jíš10na*proujedemmenžiže,pravota.teUR.be11Boje,menžipravota,boťu12Ne5.betejesvětmelo.v tvé*13řivitěm,lostkdocho6.vej14Zamisvounostdltěm,veznají,14svou*sprasrdhoce!jsou15kdopřímumenžipravota.R.teUže,16beBoje,
menžipravota.tebeUR.Bože,je,denlosrstvísane,Hos1.podimi2tvénostk obvěrlakům.do2tvo*jebes,neBožíjakhory,2.spraTváve4dljenostskáhlumořbina.tvé*rozsudky5jsoujakmenžiže,pravota.teUR.be6Boje,že,lilost,Bo*Jak3.vzácje7mitvátvýchkřístínudel.8seudokahodotvému,se9Sy4.noshojhoblasvéha.jíš10na*proujedemmenžiže,pravota.teUR.be11Boje,menžipravota,boťu12Ne5.betejesvětmelo.v tvé*13řivitěm,lostkdocho6.vej14Zamisvounostdltěm,veznají,14svou*sprasrdhoce!jsou15kdopřímumenžipravota.R.teUže,16beBoje,
menžipravota.tebeUR.Bože,je,denlosrstvísane,Hos1.podimi2tvénostk obvěrlakům.do2tvo*jebes,neBožíjakhory,2.spraTváve4dljenostskáhlumořbina.tvé*rozsudky5jsoujakmenžiže,pravota.teUR.be6Boje,že,lilost,Bo*Jak3.vzácje7mitvátvýchkřístínudel.8seudokahodotvému,se9Sy4.noshojhoblasvéha.jíš10na*proujedemmenžiže,pravota.teUR.be11Boje,menžipravota,boťu12Ne5.betejesvětmelo.v tvé*13řivitěm,lostkdocho6.vej14Zamisvounostdltěm,veznají,14svou*sprasrdhoce!jsou15kdopřímumenžipravota.R.teUže,16beBoje,
menžipravota.tebeUR.Bože,je,denlosrstvísane,Hos1.podimi2tvénostk obvěrlakům.do2tvo*jebes,neBožíjakhory,2.spraTváve4dljenostskáhlumořbina.tvé*rozsudky5jsoujakmenžiže,pravota.teUR.be6Boje,že,lilost,Bo*Jak3.vzácje7mitvátvýchkřístínudel.8seudokahodotvému,se9Sy4.noshojhoblasvéha.jíš10na*proujedemmenžiže,pravota.teUR.be11Boje,menžipravota,boťu12Ne5.betejesvětmelo.v tvé*13řivitěm,kdoznají,chovejsvou14Za6.lostmiupřímsrdhoce!spravedlnost15svou*kdojsoutěm,menžipravota.R.teUže,16beBoje,
menžipravota.tebeUR.Bože,je,denlosrstvísane,Hos1.podimi2tvénostk obvěrlakům.do2tvo*jebes,neBožíjakhory,2.spraTváve4dljenostskáhlumořbina.tvé*rozsudky5jsoujakmenžiže,pravota.teUR.be6Boje,že,lilost,Bo*Jak3.vzácje7mi