OL656

Pondělí 17. týdne 2

Pondělí 20. týdne 2

Dt 32

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL656 – Opustil jsi Boha, který tě zplodil. – Dt 32

R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil.

1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil.

2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery.

R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil.

3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane,

4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit.

R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil.

5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami.

6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“

R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil.

Odpověď: Dt 32,18a

Verše: Dt 32

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu