OL656

Pondělí 17. týdne 2

Pondělí 20. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ha,BojsiOR.tilpusdil.zplo2kteSká1.Na3ktelu,pozajsimněl,dizro3la,Boha,pus*o4jsitilzplodil.kte4dělviapo2.Hos5todinvalhněsevrzahl5*rozje,dceary.nasvé6nysyha,BojsiOR.7tilpusdil.zplokte8svoutvářjivil:3.Pra9„Skryvidím,předni9*umi,stamine,seco10s nicezvráboť4.ne11tojenové,kopo11*syní,leřit.neljimž12zeha,BojsiOR.13tilpusdil.zplokte14k žárlidi15pu5.Polimu,tokdovosti15likvůlivahněne15*rozBůh,lamodmi.svý16mipupodím17že,6.Nujelikvůtolik žár17tivosrod,kdomu,17netimupo18li*kvůšehněrozvám.“li18jeduha,BojsiOR.19tilpusdil.zplokte20
ha,BojsiOR.tilpusdil.zplo2ktezrodiSkálu,3Na1.ktepus*otiljsila,za3pomněl,zplodil.Bo4jsikteha,dělviapo2.Hos5todinvalhněsevrzahl5*rozje,dceary.nasvé6nysyha,BojsiOR.7tilpusdil.zplokte8svoutvářjivil:3.Pra9„Skryvidím,předni9*umi,stamine,seco10s nipocekolení,jeboť11ne4.zvrátozeřit.sy*no12vé,jimžnelha,BojsiOR.13tilpusdil.zplokte14vostilikvůpudi15Po5.k žárliBůh,roz*nehnětoli15kdomu,modmimi.lavali16svýk žárpudímliže,17Nu6.pojekdonemu,tikvů17vostolišepotirod,li*kvů17rozjehněvám.“mu18duliha,BojsiOR.19tilpusdil.zplokte20
zplodil.pustilkteOR.ha,Bojsidizrola,jsiSkálu,3Na1.ktejsiBotilpoza3mněl,pus*ozplodil.kteha,4zaadělvrhlje,dinpo5Hos2.vitoadcesynyry.hněvalse6roz*svénazplodil.pusOR.til7ha,Boktejsipředtvářnimi,Pra3.vil:9„Skryjisvoustas nimine,dím,vi10u*secopocekolení,jeboť11ne4.zvrátozeřit.sy*no12vé,jimžnelzplodil.pusOR.til13ha,Boktejsivostilikvůpudi15Po5.k žárliBůh,roz*nehnětoli15kdomu,modmimi.lavali16svýlidímk žárvostijeNu6.že,pupo17rod,kvů*lito17kvůlikdonemu,jerozliduhněvám.“šeti18pomuzplodil.pusOR.ktetil19ha,Bojsi
zplodil.pustilkteOR.ha,Bojsila,jsidizapomněl,lu,kte3Na1.Skázrozploktedil.pustiljsi4o*ha,Bozaadělvrhlje,dinpo5Hos2.vitoadcesynyry.hněvalse6roz*svénazplodil.pusOR.til7ha,Boktejsipředtvářnimi,Pra3.vil:9„Skryjisvoustas nimine,dím,vi10u*secopocekolení,jeboť11ne4.zvrátozeřit.sy*no12vé,jimžnelzplodil.pusOR.til13ha,Boktejsivostilikvůpudi15Po5.k žárliBůh,roz*nehnětoli15kdomu,modmimi.lavali16svýlidímk žárvostijeNu6.že,pupo17rod,kvů*lito17kvůlikdonemu,jerozliduhněvám.“šeti18pomuzplodil.pusOR.ktetil19ha,Bojsi
zplodil.pustilkteOR.ha,Bojsila,jsidizapomněl,lu,kte3Na1.Skázrozploktedil.pustiljsi4o*ha,Bozaadělvrhlje,dinpo5Hos2.vitoadcesynyry.hněvalse6roz*svénazplodil.pusOR.til7ha,Boktejsipředtvářnimi,Pra3.vil:9„Skryjisvoustas nimine,dím,vi10u*secopocekolení,jeboť11ne4.zvrátozeřit.sy*no12vé,jimžnelzplodil.pusOR.til13ha,Boktejsilitikvůkdotomu,dili15Po5.puk žárlivosmimodsvýlami.*Bůh,roz15nelivahněvosk žárlitikvůje17Nu6.že,pudímporod,kvů*litomu,17linekdojerozliduhněvám.“šeti18pomuzplodil.pusOR.ktetil19ha,Bojsi
zplodil.pustilkteOR.ha,Bojsila,jsidizapomněl,lu,kte3Na1.Skázrozploktedil.pustiljsi4o*ha,Bozaadělvrhlje,dinpo5Hos2.vitoadcesynyry.hněvalse6roz*svénazplodil.pusOR.til7ha,Boktejsipředtvářnimi,Pra3.vil:9„Skryjisvoustas nimine,dím,vi10u*secopocekolení,jeboť11ne4.zvrátozeřit.sy*no12vé,jimžnelzplodil.pusOR.til13ha,Boktejsilitikvůkdotomu,dili15Po5.puk žárlivosmimodsvýlami.*Bůh,roz15nelivahněvosk žárlitikvůje17Nu6.že,pudímporod,kvů*litomu,17linekdojerozliduhněvám.“šeti18pomuzplodil.pusOR.ktetil19ha,Bojsi
zplodil.pustilkteOR.ha,Bojsila,jsidizapomněl,lu,kte3Na1.Skázrozploktedil.pustiljsi4o*ha,Bozaadělvrhlje,dinpo5Hos2.vitoadcesynyry.hněvalse6roz*svénazplodil.pusOR.til7ha,Boktejsipředtvářnimi,Pra3.vil:9„Skryjisvoustas nimine,dím,vi10u*secopocekolení,jeboť11ne4.zvrátozeřit.sy*no12vé,jimžnelzplodil.pusOR.til13ha,Boktejsilitikvůkdotomu,dili15Po5.puk žárlivosmimodsvýlami.*Bůh,roz15nelivahněvosk žárlitikvůje17Nu6.že,pudímporod,kvů*litomu,17linekdojerozliduhněvám.“šeti18pomuzplodil.pusOR.ktetil19ha,Bojsi
zplodil.pustilkteOR.ha,Bojsila,jsidizapomněl,lu,kte3