OL656

Pondělí 17. týdne 2

Pondělí 20. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane, / 4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami. / 6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“ / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane, / 4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami. / 6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“ / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane, / 4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami. / 6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“ / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane, / 4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami. / 6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“ / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane, / 4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami. / 6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“ / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane, / 4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami. / 6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“ / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 1. Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl, * opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 2. Hospodin to viděl a zavrhl je, * rozhněval se na své syny a dcery. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 3. Pravil: „Skryji svou tvář před nimi, * uvidím, co se s nimi stane, / 4. neboť je to zvrácené pokolení, * synové, jimž nelze věřit. / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil. / 5. Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh, * rozhněvali mě svými modlami. / 6. Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, * kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.“ / R. Opustil jsi Boha, který tě zplodil.