OL658

Středa 17. týdne 2

Žalm 59

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL658 – Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. – Žalm 59

R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.

1. Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň!

2. Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť!

R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.

3. Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní.

4. Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí.

R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.

5. Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště, + můj Bůh, má láska!

6. Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele!

R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.

7. Budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní,

8. neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko.

R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.

9. Má sílo, tobě budu zpívat, * Bože, tys mé útočiště, + můj Bůh, má láska!

R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.

Odpověď: Ž 59 (58),17d

Verše: Ž 59 (58)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu