OL658

Středa 17. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 1. Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň! / 2. Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 3. Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní. / 4. Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 5. Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště, + ska! můj Bůh, má láska! / 6. Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 7. Budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní, / 8. neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 9. Má sílo, tobě budu zpívat, * Bože, tys mé útočiště, + můj Bůh, má láska! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 1. Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň! / 2. Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 3. Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní. / 4. Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 5. Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště, + ska! můj Bůh, má láska! / 6. Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 7. Budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní, / 8. neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 9. Má sílo, tobě budu zpívat, * Bože, tys mé útočiště, + můj Bůh, má láska! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 1. Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň! / 2. Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 3. Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní. / 4. Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 5. Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště, + ska! můj Bůh, má láska! / 6. Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 7. Budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní, / 8. neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 9. Má sílo, tobě budu zpívat, * Bože, tys mé útočiště, + můj Bůh, má láska! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 1. Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň! / 2. Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 3. Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní. / 4. Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 5. Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště, + ska! můj Bůh, má láska! / 6. Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 7. Budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní, / 8. neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 9. Má sílo, tobě budu zpívat, * Bože, tys mé útočiště, + můj Bůh, má láska! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 1. Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň! / 2. Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 3. Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní. / 4. Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 5. Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště, + ska! můj Bůh, má láska! / 6. Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 7. Budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní, / 8. neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko. / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko. / 9. Má sílo, tobě budu zpívat, * Bože, tys mé útočiště, + můj Bůh, má láska! / R. Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.