OL658

Středa 17. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

čištotě,R.úBůhjeko.úzmijekdyžmýchodneVy1.svoboď2před*že,přátel,2Bomůjokychraň!pro3mitivtěch,odkdoboď4svo2.Vypranevost,cha4vyprosť!ci*z mo5vračištotě,úR.Bůh6jeko.úzmi6jekdyžkládaboť3.Ne7uhle,*navot,pami7žiomocní.da8beza4.Jsem9vinybezne,dipohří9Hoschu,nil,viane10jsem*niczaaútočí.cevy10přežečištotě,úR.Bůh11jeko.úzmi11jekdyžk tolo,125.Boty,boťvzhlí12žím,*nečištotě, +jsiže,13úláska!můjska!13Bůh,že,poKéž14Bůhmně6.posehle*mi15pástpotepřále!nadem15nečištotě,úR.Bůh16jeko.úzmi16jekdyžvovatdu7.Bu17onatvoji17*zrámoc,přízní,sat18tvounadčilsvědjases19boť8.neoja*tě,čiškoko19toúúzmiko.úkryt,20jekdyžčištotě,úR.Bůh21jeko.úzmi21jekdyžbudu9.22tolo,tysže,zpí22*Bovat,tě, +můjúčiš23toka!Bůh,23lásčištotě,úR.Bůh24jeko.úzmi24jekdyž
čištotě,R.úBůhjeko.úzmijekdyžmýchodneVy1.svoboď2před*že,přátel,2Bomůjokychraň!pro3mitivkdotěch,2.svoVyboď4odz mo*vost,cicha4pranevyprosť!vra5čištotě,úR.Bůh6jeko.úzmi6jekdyždamiNe3.boťhle,7uklámocní.vot,ži7opadana*hříbezchu,Jsem4.bez9anyvijsemne*nicpoHos9ne,dicepřevyviza10anil,toúačí.že10čištotě,úR.Bůh11jeko.úzmi11jekdyžvzhlížím,5.12k tolo,útočišboťty,13ne*že,jsiBoláska!tě, +ska!13Bůh,můjže,poKéž14Bůhmně6.sepástpo15mi*popřátenele!hledem15načištotě,úR.Bůh16jeko.úzmi16jekdyžtvovatjimoc,Bu7.du17ovopřítvounadzní,zrá*na18satjačilkoboť8.ses19nesvědokoú*jatoú19tě,čišúzmiko.kdyžkryt,20ječištotě,úR.Bůh21jeko.úzmi21jekdyžbudu9.22tolo,útovat,22zpíže,tysBo*láska!čiště, +23Bůh,můjčištotě,úR.Bůh24jeko.úzmi24jekdyž
jemikdyžko.úzjeBůhR.čiště,toúnemýchpřásvoboď2Vy1.odmi*předmůjtel,Bo2že,ochraň!protiv3kykdochasvoboď4Vy2.těch,odvyprosť!vost,pra4nez movraci*jemikdyžúzko.BůhR.je6čištoútě,mioživot,boťhle,7Ne3.kláudamocní.pa*na8dahříbezchu,Jsem4.bez9anyvizajsemnevipodi9Hosnic*ne,ažečí.útopře10nil,avycejemikdyžúzko.BůhR.je11čištoútě,žím,ne*vzhlíboť5.12k tolo,toúčišBože,13ty,jsiláska!tě, +ska!13Bůh,můjmi*pomněKéž6.14Bůhže,ponenapřátele!sepo15pástdemhlejemikdyžúzko.BůhR.je16čištoútě,tvovatjimoc,Bu7.du17ovopřítvounadzní,zrá*na18satjačilkoboť8.ses19nesvědokoú*jatoú19tě,čišúzmiko.kdyžkryt,20jejemikdyžúzko.BůhR.je21čištoútě,zpíbuduvat,9.lo,22točištotě, +*že,Botys23úláska!Bůh,můj23jemikdyžúzko.R.jeBůh24čištotě,ú
jemikdyžko.úzjeBůhR.čiště,toúnemýchpřásvoboď2Vy1.odmi*předmůjtel,Bo2že,ochraň!protiv3kykdochasvoboď4Vy2.těch,odvyprosť!vost,pra4nez movraci*jemikdyžúzko.BůhR.je6čištoútě,mioživot,boťhle,7Ne3.kláudamocní.pa*na8dahříbezchu,Jsem4.bez9anyvivizanil,dipo9ne,Hosjsemne*nicaúžetočí.přece10avyjemikdyžúzko.BůhR.je11čištoútě,žím,ne*vzhlíboť5.12k tolo,toúčišBože,13ty,jsiláska!tě, +ska!13Bůh,můj*miže,Kéž6.mně14poBůhnenapřátele!se15popásthledempojemikdyžúzko.BůhR.je16čištoútě,tvovatjimoc,Bu7.du17ovopřítvounadzní,zrá*na18satújakotočiště,o8.neboťsesčilsvěd19úzjemiko.úko20ja*kdyžkryt,jemikdyžúzko.BůhR.je21čištoútě,vat,Bo*zpíže,tyslo,to229.budulásmůjBůh,ka!úto23tě, +čišjemikdyžúzko.R.jeBůh24čištotě,ú
jemikdyžko.úzjeBůhR.čiště,toútel,můjpřáBože,boď2Vy1.svomýchneodokychraň!mi3před*tivprokdochasvoboď4Vy2.těch,odvyprosť!vost,pra4nez movraci*jemikdyžúzko.BůhR.je6čištoútě,mioživot,boťhle,7Ne3.kláudamocní.pa*na8dahříbezchu,Jsem4.bez9anyvivizanil,dipo9ne,Hosjsemne*nicaúžetočí.přece10avyjemikdyžúzko.BůhR.je11čištoútě,ty,Bone*boťže,lo,k to125.vzhlížím,Bůh,ska!můjka!lású13jsitě, +točišmi*pomněKéž6.14Bůhže,ponenapřátele!sepo15pástdemhlejemikdyžúzko.BůhR.je16čištoútě,tvovatjimoc,Bu7.du17ovopřítvounadzní,zrá*na18