OL66

Křtu Páně C (pokud se čte čtení z Iz 40,1-11)

ZvětšitZmenšitResetovat

má,dušeR.Veleb,na.diHospože,Bopo1.Hos2můjne,diliveruký!nadjsi2ševznenosnos3leb*Veatlemsvěseses3děl, +opláškotěm.líšha3jastajakpjals2.Na4besanetu,no4plachvouzbujsi*nad5damivoně.valdo5svémá,šedu6VeR.leb,na.diHos6posvůjvůz,3.Z mra7lášsitíchtru.krá*číš8perunazasvétry4.9líšvosisvéslužebpos9*zaly,ohnyně.ky10meplamá,šedu11VeR.leb,na.diHos11pola,čet5.Jak12tvájsoune!diHos12počiunil,no*Všech13řemoudjsitvého6.ze14pljemořetvor14*Zdestva.rošiaré,šihutmo15čet7.v něm16ponesvočichůhem16*žiževelkých.drob17inýchmá,šedu18VeR.leb,na.diHos18poteodbe,ni8.Všich19kačežiobvu*že20dášjimčas.20v praonijim9.Ty21aváš,tvírášrusbí21jí,*orasedoaku,22syry.brý22damimá,šedu23VeR.leb,na.diHos23poskrykdyžješ10.24se,kdyžnou,vesvou24*hytvář,vraacejimzmeš25vot, +žiprahochu.se25svédoduho11.Když26šlešsvéseni,řecha,26stvojsouzetvářmě.*aob27vuješnomá,šedu28VeR.leb,na.di28Hospo
podina.Hosleb,R.Vemá,šedujsiže,nad1.poHosdi2Bone,můjnoslebaruve2Veliký!*děl, +osvěšenos3vznesesplášjakotěm.se3tlemlíšhanostavouNa2.pjals4nejakbesamijsidavoplach4*nadtu,svéně.dozbu5valpodiHosna.leb,6R.Vemá,šedusvůjvůz,3.Z mra7lášsitíchtru.krá*číš8perunazasvétry4.9líšvosisvéslužebpos9*zaly,ohnyně.ky10meplapodiHosna.leb,11R.Vemá,šedula,čet5.Jak12tvájsoune!diHos12počiunil,no*Všech13řemoudjsitvorhostva.6.zeje14tvéplširoaširé,moře15Zde*hutmohemže7.v něm16početnesvelikých.voži*či17drobnýchchůpodiHosna.leb,18R.Vemá,šeduteodbe,ni8.Všich19kačev pravučas.že*jim20žiobdášsbínirají,jimTy9.21aováš,syaráš22tví*oku,rudamiry.dose22brýpodiHosna.leb,23R.Vemá,šedusvouještvář,10.24skrykdyžse,žijimvot, +když25nou,*hyzmešvehopradosvéchu.vrace25asecha,dujsouKdyž11.se26hosvéšlešobnořestvo*26ani,země.ješvu27tvářpodina.leb,R.Ve28Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šedujsiže,nad1.poHosdi2Bone,můjnoslebaruve2Veliký!*děl, +osvěšenos3vznesesplášjakotěm.se3tlemlíšhanostavouNa2.pjals4nejakbesamijsidavoplach4*nadtu,svéně.dozbu5valpodiHosna.leb,6R.Vemá,šedusvůjvůz,3.Z mra7lášsitíchtru.krá*číš8perunapossvély,4.trysi9zavolíšnyohmeně.svéslužeb10za*kyplapodiHosna.leb,11R.Vemá,šedupola,Hosne!di5.četJak12jsoutváčiunil,no*Všech13řemoudjsitvorhostva.6.zeje14tvéplširoaširé,moře15Zde*hutmohemže7.v něm16početnesvelikých.voži*či17drobnýchchůpodiHosna.leb,18R.Vemá,šeduteodbe,ni8.Všich19kačev pravučas.že*jim20žiobdášsbínirají,jimTy9.21aováš,syaráš22tví*oku,rudamiry.dose22brýpodiHosna.leb,23R.Vemá,šedusvouještvář,10.24skrykdyžse,vot, +žia*nou,hykdyž25jimzmešveprahosvéchu.ce25vradosecha,dujsouKdyž11.se26hosvéšleštvářzeješmě.řeni,a*26stvoobnovupodina.leb,R.Ve28Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šedunadjsirudipo2ne,Hos1.Bomůjže,nosšeses*ký!Ve2veliavznelebnoskoplášlíšjatěm.svě3oděl, +hasetlemvouplachnotu,pjalsnebe4Na2.sajakstasvévalně.vodami5nad*jsizbudopodiHosna.leb,6R.Vemá,šedusvůjvůz,3.Z mra7lášsitíchtru.krá*číš8perunapossvély,4.trysi9zavolíšnyohmeně.svéslužeb10za*kyplapodiHosna.leb,11R.Vemá,šedupola,Hosne!di5.četJak12jsoutváčiunil,no*Všech13řemoudjsitvorhostva.6.zeje14tvéplširoaširé,moře15Zde*hutmohemže7.v něm16početnesvelikých.voži*či17drobnýchchůpodiHosna.leb,18R.Vemá,šeduteodbe,ni8.Všich19kačev pravučas.že*jim20žiobdášojí,*rasbítvírášrujimváš,a21Ty9.onimidadobrýry.asy22ku,sepodiHosna.leb,23R.Vemá,šedusvouještvář,10.24skrykdyžse,vot, +žia*nou,hykdyž25jimzmešveprahosvéchu.ce25vradosestvojsoucha,řeni,sešlešsvé26Když11.duhozetvářmě.*aob27vuješnopodina.leb,R.Ve