OL66

Křtu Páně C (pokud se čte čtení z Iz 40,1-11)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! * Velebností a vznešeností ses oděl, + světlem se halíš jako pláštěm. / 2. Napjals nebesa jak stanovou plachtu, * nad vodami jsi zbudoval své síně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. Z mraků si děláš svůj vůz, * kráčíš na perutích větru. / 4. Větry si volíš za své posly, * za své služebníky plameny ohně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 6. země je plná tvého tvorstva. * Zde moře mohutné a široširé, / 7. v něm nespočetné hemžení * živočichů drobných i velkých. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 8. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 9. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 10. Děsí se, když skryješ svou tvář, * hynou, když vezmeš jim život, + a vracejí se do svého prachu. / 11. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Veleb, duše má, Hospodina. R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! * Velebností a vznešeností ses oděl, + světlem se halíš jako pláštěm. / 2. Napjals nebesa jak stanovou plachtu, * nad vodami jsi zbudoval své síně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. Z mraků si děláš svůj vůz, * kráčíš na perutích větru. / 4. Větry si volíš za své posly, * za své služebníky plameny ohně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 6. země je plná tvého tvorstva. * Zde moře mohutné a široširé, / 7. v něm nespočetné hemžení * živočichů drobných i velkých. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 8. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 9. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 10. Děsí se, když skryješ svou tvář, * hynou, když vezmeš jim život, + a vracejí se do svého prachu. / 11. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Veleb, duše má, Hospodina. R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! * Velebností a vznešeností ses oděl, + světlem se halíš jako pláštěm. / 2. Napjals nebesa jak stanovou plachtu, * nad vodami jsi zbudoval své síně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. Z mraků si děláš svůj vůz, * kráčíš na perutích větru. / 4. Větry si volíš za své posly, * za své služebníky plameny ohně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 6. země je plná tvého tvorstva. * Zde moře mohutné a široširé, / 7. v něm nespočetné hemžení * živočichů drobných i velkých. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 8. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 9. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 10. Děsí se, když skryješ svou tvář, * hynou, když vezmeš jim život, + a vracejí se do svého prachu. / 11. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Veleb, duše má, Hospodina. R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! * Velebností a vznešeností ses oděl, + světlem se halíš jako pláštěm. / 2. Napjals nebesa jak stanovou plachtu, * nad vodami jsi zbudoval své síně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. Z mraků si děláš svůj vůz, * kráčíš na perutích větru. / 4. Větry si volíš za své posly, * za své služebníky plameny ohně. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 6. země je plná tvého tvorstva. * Zde moře mohutné a široširé, / 7. v něm nespočetné hemžení * živočichů drobných i velkých. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 8. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 9. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 10. Děsí se, když skryješ svou tvář, * hynou, když vezmeš jim život, + a vracejí se do svého prachu. / 11. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Veleb, duše má, Hospodina.