OL66

Křtu Páně C (pokud se čte čtení z Iz 40,1-11)

Žalm 104

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL66 – Veleb, duše má, Hospodina. – Žalm 104

R. Veleb, duše má, Hospodina.

1. Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! * Velebností a vznešeností ses oděl, + světlem se halíš jako pláštěm.

2. Napjals nebesa jak stanovou plachtu, * nad vodami jsi zbudoval své síně.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

3. Z mraků si děláš svůj vůz, * kráčíš na perutích větru.

4. Větry si volíš za své posly, * za své služebníky plameny ohně.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

5. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil,

6. země je plná tvého tvorstva. * Zde moře mohutné a široširé,

7. v něm nespočetné hemžení * živočichů drobných i velkých.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

8. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas.

9. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

10. Děsí se, když skryješ svou tvář, * hynou, když vezmeš jim život, + a vracejí se do svého prachu.

11. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

Odpověď: Ž 104 (103),1a

Verše: Ž 104 (103)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu