OL660

Pátek 17. týdne 2

Žalm 69

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL660 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! – Žalm 69

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

1. Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,

2. silnější než mé kosti * jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.

3. Co jsem neuloupil, * to mám vrátit?

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

4. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář.

5. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým.

6. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

7. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože!

8. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz!

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

Odpověď: Ž 69 (68),14c

Verše: Ž 69 (68)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu