OL660

Pátek 17. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, / 2. silnější než mé kosti * jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. / 3. Co jsem neuloupil, * to mám vrátit? / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 5. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 6. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 8. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, / 2. silnější než mé kosti * jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. / 3. Co jsem neuloupil, * to mám vrátit? / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 5. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 6. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 8. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, / 2. silnější než mé kosti * jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. / 3. Co jsem neuloupil, * to mám vrátit? / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 5. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 6. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 8. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, / 2. silnější než mé kosti * jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. / 3. Co jsem neuloupil, * to mám vrátit? / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 5. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 6. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 8. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, / 2. silnější než mé kosti * jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. / 3. Co jsem neuloupil, * to mám vrátit? / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 5. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 6. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 8. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Více než mám vlasů na hlavě, * je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, / 2. silnější než mé kosti * jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. / 3. Co jsem neuloupil, * to mám vrátit? / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 5. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 6. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 8. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!