OL660

Pátek 17. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2livevlace1.3mámnežříktetěch,hlana3*jevě,dunevidí,bez4vokostiněj2.sil5šínežstíti,*jsou6říktečipříny.ha6bezuloupil,3.Co7nejsemtit?*tovrá8mámne,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livejsembeVždyť11tepro4.*popu,hašelsná11tupomoulatvář.pona12kryjsemse5.Svým13staltrůmbranůmsvécizin13*sycem,známým.mat14nekyvujeboť6.Ne15stratvůjprodům,hor15vostliuráž16da*panaují.žetěch,ky16kdone,dipoR.Vy17Hosmě,slyšlásce!vesvé18livepodise7.19Hosvšak,litmodboune,o19címbra*v časmik to19že!los20Boti,veliVy8.slyš21vesvémipomoz!lás21ce,věr*ne,dipoR.Vy23Hosmě,slyšlásce!svéve24live
ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2livevlace1.3mámnežříktetěch,hlana3*jevě,dunevidí,bez4vo*tijsoukosti,něj2.ší5silnežbezčihapříny.ří6ktestíuloupil,3.Co7nejsemtit?*tovrá8mámne,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livesnájsemšel4.Vždyť11beprotehanapotu11*popu,moutvář.po12lakryjsemse5.Svým13staltrůmbra*synůmci13cem,zinznánemým.své14kymatjevuhor15boť6.Nestrapa*dům,tvůjdavostli15prorážkynau16žeují.kdotěch,16ne,dipoR.Vy17Hosmě,slyšlásce!vesvé18livene,dio7.sevšak,19poHosk toboubracím19litmodBože!mi*v časti,20losveliVy8.slyš21vesvémipomoz!lás21ce,věr*ne,dipoR.Vy23Hosmě,slyšlásce!svéve24live
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2livlace1.3mámnežříktetěch,hlana3*jevě,dunevidí,bez4vo*tijsoukosti,něj2.ší5silnežbezčihapříny.ří6ktestíuloupil,3.Co7nejsemtit?*tovrá8mámne,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livesnájsemšel4.Vždyť11beprote*pohapo11pu,tumoulatvář.pona12kryjsemse5.Svým13staltrůmbra*synůmci13cem,zinznánemým.své14kymathorjelivostboť6.15Nevustranadům,15tvůjproda*paužekdojí.ráž16ukytěch,vene,disvéslyšR.Vy17poHosmě,ce!lásve18line,dio7.sevšak,19poHosk toboubracím19litmodBože!mi*v časti,20losveliVy8.slyš21vesvémipomoz!lás21ce,věr*ne,dipoR.Vy23Hosmě,slyšlásce!svéve24live
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2linahlavě,1.cenež3mámvladunevodí,viktetěch,ří4je*bez*tijsoukosti,něj2.ší5silnežbezčihapříny.ří6ktestívrámámto*tit?Co3.jsemne7uloupil,vene,disvéslyšR.Vy9poHosmě,ce!lásve10lisnájsemšel4.Vždyť11beprotelamoukrypotvář.pu,po*tupona11hacisezincem,Svým5.bra13jsemtrůmstalnekymým.znánům*sy14matsvéhorjelivostboť6.15Nevustranadům,15tvůjproda*paužekdojí.ráž16ukytěch,vene,disvéslyšR.Vy17poHosmě,ce!lásve18line,dio7.sevšak,19poHosk toboubracím19litmodBože!mi*v časti,20losveliVy8.slyš21vesvémipomoz!lás21ce,věr*vene,disvéslyšR.Vy23poHosmě,ce!lásve24li
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,hlavě,naje*těch,cenež31.vlamámdunevovidí,ří4ktebez*tijsoukosti,něj2.ší5silnežbezčihapříny.ří6ktestívrámámto*tit?Co3.jsemne7uloupil,lilássvévece!slyšmě,Hospo9VyR.ne,vediposnášeltupu,Vždyť4.prote11jsembemoulakrytvář.po*hana12pocisezincem,Svým5.bra13jsemtrůmstalnekymým.znánům*sy14matsvévosthorlidům,protvůjboťstra15Ne6.jevukdokytěch,jí.užena*daparáž16ulilássvévece!slyšmě,Hospo17VyR.ne,vedibrane,ocímmodHos7.sevšak,dipo19ti,Bomilosže!bouk to19litv čas*veliVy8.slyš21vesvémipomoz!lás21ce,věr*lilássvévece!slyšmě,Hospo23VyR.vedine,
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,hlavě,naje*těch,cenež31.vlamámdunevovidí,ří4ktebez*tijsoukosti,něj2.ší5silnežbezčihapříny.ří6ktestívrámámto*tit?Co3.jsem