OL661

Sobota 17. týdne 2

Žalm 69

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL661 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! – Žalm 69

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

1. Vyprosť mě z bahna, abych neutonul, * vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,

2. vytáhni mě z hluboké vody! * Ať mě nezaplaví vodní příboj,

3. ať mě nepohltí hlubina, * ať propast nade mnou nezavře jícen!

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.

5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

6. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!

7. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

Odpověď: Ž 69 (68),14c

Verše: Ž 69 (68)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu