OL664

Pátek 18. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

žiovuji.usmrR.jiacujejich1.Blíz2denjejdepřilezy,zká2*rychnostaný,vesudo3jimusejme2.boťneHos4dinposmi*ludu,jevasvé4prálihožebsluky.senad5misvýžiovuji.R.u6jiasmrcužese,já,vej73.Pote*ne7jsem,toboha,mimo8mneaji4.9smrcuukdyž*ji,deuo9živudravuuzji!takřím,10ižiovuji.R.u11jiasmrcutřímossvůjže12stli5.Jenapra*přikablýs12meč,ruka,se13livuk prásvýmpo6.14semstímplatímpřáne14*odlům,tenedí.vikdotěm,15žiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuzkájichzy,1.Blízje2jedenstajimsudnovený,lepři3rych*ojdejmeseupráboťHos4ne2.dinpoludu,*smijesvé4valihožebsluky.senad5misvýžiovuji.R.u6jiasmrcužejá,tojsem,vej7Po3.se,tebomneha,ne*mi8mooživuji,u4.smr9jiacudraiuzvuji!když*ude10takřím,žiovuji.R.u11jiasmrcutřímossvůjže12stli5.Jenapralikablýs12*přimeč,ruka,k práse13vupřánelům,temstím6.po14svýmsenevidí.pla*tím15odkdotěm,žiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuzkájichzy,1.Blízje2jedenstajimsudnovený,lepři3rych*ojdejmeseupráboťHos4ne2.dinpoludu,*smijesvé4valihožebsluky.senad5misvýžiovuji.R.u6jiasmrcužejá,tojsem,vej7Po3.se,tebomneha,ne*mi8mooživuji,u4.smr9jiacudraiuzvuji!když*ude10takřím,žiovuji.R.u11jiasmrcublýssvůjkameč,stliže12Je5.ostřímnaruvuka,prali13při*k prásetelům,od*přápla6.mstímpose14nesvýmnevidí.tímtěm,15kdožiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuzkájichzy,1.Blízje2jedenstajimsudnovený,lepři3rych*ojdevajmeprásvéhoHospo4ne2.boťseudinmislusvýžebky.*du,smi4liselunadježiovuji.R.u6jiasmrcužejá,tojsem,vej7Po3.se,tebomneha,ne*mi8mooživuji,u4.smr9jiacudraiuzvuji!když*ude10takřím,žiovuji.R.u11jiasmrcublýssvůjkameč,stliže12Je5.ostřímnaruvuka,prali13při*k prásetelům,od*přápla6.mstímpose14nesvýmnevidí.tímtěm,15kdožiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuzkájichzy,1.Blízje2jedenstajimsudnovený,lepři3rych*ojdevajmeprásvéhoHospo4ne2.boťseudinmislusvýžebky.*du,smi4liselunadježiovuji.R.u6jiasmrcužejá,tojsem,vej7Po3.se,tebomneha,ne*mi8mooživuji,u4.smr9jiacudraiuzvuji!když*ude10takřím,žiovuji.R.u11jiasmrcublýssvůjkameč,stliže12Je5.ostřímnaruvuka,prali13při*k prásetelům,od*přápla6.mstímpose14nesvýmnevidí.tímtěm,15kdožiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuzkájichzy,1.Blízje2jedenstajimsudnovený,lepři3rych*ojdevajmeprásvéhoHospo4ne2.boťseudinmislusvýžebky.*du,smi4liselunadježiovuji.R.u6jiasmrcužejá,tojsem,vej7Po3.se,tebomneha,ne*mi8mooživuji,u4.smr9jiacudraiuzvuji!když*ude10takřím,žiovuji.R.u11jiasmrcublýssvůjkameč,stliže12Je5.ostřímnaruvuka,prali13při*k prásetelům,od*přápla6.mstímpose14nesvýmnevidí.tímtěm,15kdožiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuzkájichzy,1.Blízje2jedenstajimsudnovený,lepři3rych*ojdevajmeprásvéhoHospo4ne2.boťseudinmislusvýžebky.*du,smi4liselunadježiovuji.R.u6jiasmrcumimonejsem,*ha,bomnetese,Po7vej3.tožejá,oživuji,u4.smr9jiacudraiuzvuji!když*ude10takřím,žiovuji.R.u11jiasmrcublýssvůjkameč,stliže12Je5.ostřímnaruvuka,prali13při*k prásetelům,od*přápla6.mstímpose14nesvýmnevidí.tímtěm,15kdožiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuosudpřilejimjdený,vestanodenjeBlíz2je1.zy,jich*rychzkásvéhoprávalidu,podin4ne2.boťHosujmeseslumižebky.luje5smi*nadsvýsežiovuji.R.u6jiasmrcumimonejsem,*ha,bomnetese,Po7vej3.tožejá,takřím,i*kdyždeuji!uzvudrajicua9smru4.ovužiji,žiovuji.R.u11jiasmrcublýssvůjkameč,stliže12Je5.ostřímnaruvuka,prali13při*k prásetelům,od*přápla6.mstímpose14nesvýmnevidí.tímtěm,15kdožiovuji.R.u16smrjiacu
žiovuji.usmrR.jiacuosudpřilejimjdený,vestanodenjeBlíz2je1.zy,jich*rychzkásvéhoprávalidu,podin4ne2.boťHosujmeseslumižebky.luje5smi*nadsvýsežiovuji.R.u6jiasmrcumimonejsem,*ha,bomnetese,Po7vej3.tožejá,takřím,i*kdyždeuji!uzvudrajicua9smru4.ovužiji,žiovuji.R.u11jiasmrcublýssvůjkameč,stliže12Je5.ostřímnaruvuka,prali13při*k prásekdotímnetěm,dí.visvýmne14semstím6.pood*lům,platepřážiovuji.R.u16smrjiacu

Odpověď: Dt 32,39c

Verše: Dt 32

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu

</