OL665

Sobota 18. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosne,oR.Neštíš,poudahlejí.ty,2říktetrů1.Hos3dinpolecsvůj*stověč3ně,k soudu.stapo4vildebusvětprá5le2.Podvalespra*podsou5dit,řknevyrozdlve6tinosrody.deksu6nadpodine,HosR.Ne7štíš,pouodahlejí.ty,8říkteudetladin9po3.Hosbutoúčištěm,čova9mutísně.ú*tulkem10v dobáchřov te11dou4.Bubek tvémukdovat,11znasežetonejmé11*pronu,dipone,pouo12Hosštíš,hledají!ty,kte12řípodine,HosR.Ne13štíš,pouodahlejí.ty,14říktediponu,te15vej5.ZpíHosSinaónu,kte15sídhoječišuj16hla*rozterody,meny16zimnělvzpojana17si6.vždyť*netel,zapokrev17komstiukybožáků.na18mnělkřipodine,HosR.Ne19štíš,pouodahlejí.ty,20říkte
dipoHosne,oR.Neštíš,poudahlejí.ty,2říktevěčně,poHos1.din3trůk souvildu.lec*svůj4stostaposousvětdit,leprá5Pod2.budevavynostiřknelespra6pod*dlveronaddy.suroz6dekpodine,HosR.Ne7štíš,pouodahlejí.ty,8říkteudetladin9po3.Hosbutoúčištěm,čova9mutísně.ú*tulkem10v dobáchvat,řokdodouv te11Bu4.bemujménu,zna11sek tvéHospouštíš,potože12pro*onehledají!ne,ty,12dikteřípodine,HosR.Ne13štíš,pouodahlejí.ty,14říktenu,dikte5.vejZpíte15poHos*rozónu,hlašujsíd15Sinamezirody,jeho16tenyčijamnělko6.sivždyťna17vzpozatel,ne*po17krevmstiukybožáků.na18mnělkřipodine,HosR.Ne19štíš,pouodahlejí.ty,20říkte
dipoHosne,oR.Neštíš,poudahlejí.ty,2říktevěčně,poHos1.din3trůk souvildu.lec*svůj4stostaposousvětdit,leprá5Pod2.budevatinosvy*lepodspra6dlvenadrody.řkneroz6deksupodine,HosR.Ne7štíš,pouodahlejí.ty,8říkteudetladin9po3.Hosbutoúčištěm,čova9mutísně.ú*tulkem10v dobáchvat,řokdodouv te11Bu4.bemujménu,zna11sek tvéHospouštíš,potože12pro*onehledají!ne,ty,12dikteřípodine,HosR.Ne13štíš,pouodahlejí.ty,14říktektedinu,vejte15Zpí5.poHoshlašujroz*tenasídónu,15Sizirody,hoči16jemenykomněljakrevsina17vždyť6.vzpopoza*mnělmsti17tel,neboužáků.na18kykřipodine,HosR.Ne19štíš,pouodahlejí.ty,20říkte
říhlektedají.pouoNeštíš,R.dine,ty,Hosponě,věčsto*lecpodin3Hos1.trůk soudu.svůjpo4vilstadit,pod*soulesprapráva5Pod2.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti6vedlřknevyříhlety,ktedají.oR.pouštíš,7Nepodine,HosvatlačomubuHos3.podinude9tísv dobáchně.točištěm,9útulkemú*sevat,kdoznav tebe11Bu4.douřooženepouštíš,jmé11tok tvémupro*nu,hleříjí!dadi12Hospoty,ktene,říhlety,ktedají.oR.pouštíš,13Nepodine,Hosnu,ktesídHosZpí5.vejtedipo15tehlašujjeSió15naroz*nu,zirody,či16homenykomněljakrevsina17vždyť6.vzpoza*nepomsti17tel,ukybožáků.na18mnělkřiříhlektedají.opouštíš,19NeR.dine,ty,Hospo
říhlektedají.pouoNeštíš,R.dine,ty,Hospověčně,poHos1.din3trůk souvildu.lec*svůj4stostapodit,pod*soulesprapráva5Pod2.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti6vedlřknevyříhlety,ktedají.oR.pouštíš,7Nepodine,HosvatlačomubuHos3.podinude9tísv dobáchně.točištěm,9útulkemú*sevat,kdoznav tebe11Bu4.douřoneožetopoujmé11k tvémunu,pro*hlekteříjí!dapo12štíš,Hosne,dity,říhlety,ktedají.oR.pouštíš,13Nepodine,HossídnaSiónu,Hoste15Zpí5.vejponu,ktedizinymerody,šujte16roz*hlahočijemstikokrevtel,na17vždyť6.simněljavzpoukřikyků.božázapomněl18ne*naříhlektedají.opouštíš,19NeR.dine,ty,Hospo
říhlektedají.pouoNeštíš,R.dine,ty,Hospověčně,poHos1.din3trůk souvildu.lec*svůj4stostapodit,pod*soulesprapráva5Pod2.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti6vedlřknevyříhlety,ktedají.oR.pouštíš,7Nepodine,HosvatlačomubuHos3.podinude9tísv dobáchně.točištěm,9útulkemú*seznavat,kdok tvév tebe11Bu4.douřoopouneštíš,11mujmépro*toženu,hleříjí!dadi12Hospoty,ktene,říhlety,ktedají.oR.pouštíš,13Nepodine,HossídnaSiónu,Hoste15Zpí5.vejponu,ktedizinymerody,šujte16roz*hlahočijemstikokrevtel,na17vždyť6.simněljavzpoukřikyků.božázapomněl18ne*naříhlektedají.opouštíš,19NeR.dine,ty,Hospo
říhlektedají.pouoNeštíš,R.dine,ty,Hospostavilsvůjlecpodu.k soutrů3dinpo1.Hosně,*stověčdit,pod*soulesprapráva5Pod2.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti6vedlřknevyříhlety,ktedají.oR.pouštíš,7Nepodine,HosvatlačomubuHos3.podinude9tísv dobáchně.točištěm,9útulkemú*seznavat,kdok tvév tebe11Bu4.douřoopouneštíš,11mujmépro*toženu,hleříjí!dadi12Hospoty,ktene,říhlety,ktedají.oR.pouštíš,13Nepodine,HossídnaSiónu,Hoste15Zpí5.vejponu,ktedizinymerody,šujte16roz*hlahočijemstikokrevtel,na17vždyť6.simněljavzpoukřikyků.božázapomněl18ne*naříhlektedají.opouštíš,19NeR.dine,ty,Hospo
říhlektedají.pouoNeštíš,R.dine,ty,Hospostavilsvůjlecpodu.k soutrů3dinpo1.Hosně,*stověčdit,pod*soulesprapráva5Pod2.ledesvětbudeknadsurozrody.nosti6