OL665

Sobota 18. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 1. Hospodin trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 2. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 3. Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně. / 4. Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají! / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 5. Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi národy, / 6. vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 1. Hospodin trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 2. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 3. Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně. / 4. Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají! / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 5. Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi národy, / 6. vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 1. Hospodin trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 2. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 3. Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně. / 4. Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají! / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 5. Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi národy, / 6. vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 1. Hospodin trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 2. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 3. Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně. / 4. Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají! / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 5. Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi národy, / 6. vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 1. Hospodin trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 2. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 3. Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně. / 4. Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají! / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 5. Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi národy, / 6. vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 1. Hospodin trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 2. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 3. Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně. / 4. Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají! / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 5. Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi národy, / 6. vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 1. Hospodin trůní věčně, * stolec svůj postavil k soudu. / 2. Podle práva bude svět soudit, * podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 3. Hospodin bude utlačovanému útočištěm, * útulkem v dobách tísně. / 4. Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, * protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají! / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají. / 5. Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi národy, / 6. vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků. / R. Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají.