OL666

Pondělí 19. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodidinate1.Chval3poHos*chvaltez ne3bes,tech!sosho4nanijete2.Chval5všichho,teho,*chvalanho5lé,stupy!nyvšech6hojechvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodiavšech9lo3.Krázetažaany9*knídy,rozemě,ni10všichcosoudpanminy,4.nojiši11s nias dětmi.ci*star12luspochvalny,teR.Ji13pananošijmévono!Hospo14nodiHosponochvá155.jméjejenboťnodi15*nevo,vznené.šejejmého16nopřenostvyve17ho6.Jelebneibeješu17mizedalmoc*a18likouvedu.své18limuchvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodisvýmvšem7.Chvá21loujeIznůmsva21*sytým,lidu,era(+)22le,blízký.mukte22jechvalny,teR.Ji23pananošijméno!vopoHos24nodi
chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodiz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hojenihoho,5te2.Chvalvšichvšechho,tean5*chvallé,stupy!nyje6hochvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodivšechany3.loKrá9zeavšichtaro9dy,ža*knízemě,soudni10copanminy,4.nojiši11s nias dětmi.ci*star12luspochvalny,teR.Ji13pananošijmévono!Hospo14nodiHosponochvá155.jméjejenboťnodi15*nevo,vznené.šejejmého16novypřešu6.hoJeve17nostlebabeve*lizemi17jeinelimudu.moc18kousvédalchvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodisvasvýmtým,Chvá7.louje21všem(+)le,li*nůmsyIz22erablízmuký.ktedu,22jechvalny,teR.Ji23pananošijméno!vopoHos24nodi
chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodiz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hoanjeholé,teho,5Chval2.nivšichjehostupy!teho,6chval*nyvšechchvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodivšechany3.loKrá9zeavšichtaro9dy,ža*knízemě,soudni10copanminy,4.nojiši11s nias dětmi.ci*star12luspochvalny,teR.Ji13pananošijmévono!Hospo14nodiHosponochvá155.jméjejenboťnodi15*nevo,vznené.šejejmého16nošupřevyjehove17Je6.nostlebabeve*limize17neilimudu.moc18kousvédalchvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodisvasvýmtým,Chvá7.louje21všem(+)le,li*nůmsyIz22erablízmuký.ktedu,22jechvalny,teR.Ji23pananošijméno!vopoHos24nodi
chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodiz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hoanjeholé,teho,5Chval2.nivšichjehostupy!teho,6chval*nyvšechchvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodinyvšechrody,loze9Krá3.acosoudzemě,taža10akní*nivšichpanminy,4.nojiši11s nias dětmi.ci*star12luspochvalny,teR.Ji13pananošijmévono!Hospo14nodidiponovo,chvá5.Hos15nojméjevznenošené.boťjen16ne*jméhoješupřevyjehove17Je6.nostlebabeve*limize17neilimudu.moc18kousvédalchvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodisvasvýmtým,Chvá7.louje21všem(+)le,li*nůmsyIz22erablízmuký.ktedu,22jechvalny,teR.Ji23pananošijméno!vopoHos24nodi
vopodinojméno!ašipanJiR.noteHosny,chvalz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hoanjeholé,teho,5Chval2.nivšichjehostupy!teho,6chval*nyvšechvoponodijméno!nošiapan7JiR.teHoschvalny,ronyžady,kní*ze9Krá3.loavšechzecomě,avšich10tasoudnipanminy,4.nojiši11s nias dětmi.ci*star12lusponovopodijméno!nošiapan13JiR.teHoschvalny,diponovo,chvá5.Hos15nojméjevznenošené.boťjen16ne*jméhojezešujemiiveleb17Je6.hopřevynostmulidalsvédu.be*17anemoclivekouvoponodijméno!nošiapan19JiR.teHoschvalny,nůmIztým,sy*raloujevšem21Chvá7.svasvýmmujeký.blíz(+)22ele,du,ktelivoponodijméno!nošia23panJiR.teHosny,chval
vopodinojméno!ašipanJiR.noteHosny,chvalz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hoanjeholé,teho,5Chval2.nivšichjehostupy!teho,6chval*nyvšechvoponodijméno!nošiapan7JiR.teHoschvalny,nyvšechro