OL669

Čtvrtek 19. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

tenejNeR.pozaky!skutnažíBoadrážkou1.Po2liševyšNejha,ho,šílidi2Bonalia3baned*ní.je3přihobylipad2.Od4alikojavěrne4zkla*vé,comajichje4otluk.li5zrádjaktenejR.Ne6zapoky!skutnaží6Bopřihně3.Do7hovuoťmili7misvý*svýnách,mina7šidililamodvzbu8mivost.lije8žárhošela4.Bůh9slyto*třeosroz9valse,hněerale.od10IztltenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Bojesvoudal5.Vy12zado*svouslá12lu,ka.tivvu13prov mocrodsvůjde6.O14vzdal*protime14či,tvídicmusvé15vem.vzpla15hněnultenejR.Ne16zapoky!skutna16Boží
tenejNeR.pozaky!skutnažíBodidrážlikouše2Po1.alia*nedho,baha,Bo2Nejvyššípřihoní.nali3jenelivěr2.padOdli4byaotjichcové,ja4jekoluk.zrádma*zkla5jaklitenejR.Ne6zapoky!skutnaží6Boli3.hněDovu7přihoťminašinách,misvý7ovzbumidimod8mi*svýlaližárvost.jeli8hohněarozvalse,sly9to4.BůhšelratlIzele.od10tře*ostenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Bosvoulu,dodal12Vy5.jezativproka.slá*svou13v mocvumerodči,O6.de14vzdalsvůjdictvísvé15ti*promuvem.vzpla15hněnultenejR.Ne16zapoky!skutna16Boží
Božískutnaky!zapoR.Netenejdidrážlikouše2Po1.alia*nedho,baha,Bo2Nejvyššípřihoní.nali3jenelivěr2.padOdli4byaotjichcové,ja4jekoluk.zrádma*zkla5jakližíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtelisvýmihněvu7Do3.přihosvýmišinách,mod*7onaťmižárhojelivost.mivzbu8lalidihněarozvalse,sly9to4.BůhšelratlIzele.od10tře*osžíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtesvoulu,dodal12Vy5.jezativproka.slá*svou13v mocvuči,mepro*rodtidevzdal14O6.svůjhněnulvzplavem.mu15svétvídicBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejdidrážlikouše2Po1.alia*nedho,baha,Bo2Nejvyššípřihoní.nali3jejakověrjichjelia4Od2.padlinebyzrádjakluk.cootvé,4mazkla*ližíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtelisvýmihněvu7Do3.přihomimodnách,svý*laťmi7ošinažárjeholivost.vzbu8milidihněarozvalse,sly9to4.BůhšelratlIzele.od10tře*osžíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtesvoulu,dodal12Vy5.jezativproka.slá*svou13v mocvuči,mepro*rodtidevzdal14O6.svůjhněnulvzplavem.mu15svétvídicBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejha,NejliBoho,vyššíli1.2Pokoušedrážadipřijehoní.a*nedba3nalinevěrjakoaOd2.padliliby4jakzrádlimaluk.jichot4jevé,zkla*cožíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtelisvýmihněvu7Do3.přihomimodnách,svý*laťmi7ošinažárjeholivost.vzbu8milidihněarozvalse,sly9to4.BůhšelratlIzele.od10tře*osžíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtesvoulu,dodal12Vy5.jezativproka.slá*svou13v mocvuči,mepro*rodtidevzdal14O6.svůjhněnulvzplavem.mu15svétvídicBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejha,NejliBoho,vyššíli1.2Pokoušedrážadipřijehoní.a*nedba3nalinevěrjakoaOd2.padliliby4jakzrádlimaluk.jichot4jevé,zkla*cožíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtelisvýmihněvu7Do3.přihomimodnách,svý*laťmi7ošinažárjeholivost.vzbu8milidihněarozvalse,sly9to4.BůhšelratlIzele.od10tře*osžíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtesvoulu,dodal12Vy5.jezativproka.slá*svou13v mocvuči,mepro*rodtidevzdal14O6.svůjhněnulvzplavem.mu15svétvídicBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejha,NejliBoho,vyššíli1.2Pokoušedrážadipřijehoní.a*nedba3nalinevěrjakoaOd2.padliliby4jakzrádlimaluk.jichot4jevé,zkla*cožíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtemisvýonách,naťmišipřihněvu3.Doholi7jeholižár