OL669

Čtvrtek 19. týdne 2

Žalm 78

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL669 – Nezapomínejte na Boží skutky! – Žalm 78

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

1. Pokoušeli a dráždili Boha, Nejvyššího, * a nedbali na jeho přikázání.

2. Odpadli a byli nevěrní jako jejich otcové, * zklamali jak zrádný luk.

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

3. Do hněvu ho přiváděli svými oběťmi na výšinách, * svými modlami vzbudili jeho žárlivost.

4. Bůh to slyšel a rozhněval se, * ostře odmítl Izraele.

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

5. Vydal do zajetí svou sílu, * svou slávu v moc protivníka.

6. Odevzdal svůj národ meči, * proti svému dědictví vzplanul hněvem.

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

Odpověď: Srov. Ž 78 (77),7c

Verše: Ž 78 (77)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu