OL67

Popeleční středa

1. neděle postní A

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,PaR.Smise,lujli.šine2jsmeboťzhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvéto*svéprovel4slipranevost.hlaďza4mousmyjmou2.Úpl5zečisťo*avi5nuhříchu.od6hone,PaSmise,7lujR.li.šine8jsmeboťzhřepranevostboť3.Ne9svou*můjhříchuz9vám,depřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé.co12předjene,PaSmise,13lujR.li.šine14jsmeboťzhřesrdce,mi5.Stvoř15čismněvenovže!Bo15*Oblosvatrti.chadu16vyodsvéod6.Ne17hujvrne*aodtvá17řehosvamejsvé18micha.18duhone,PaSmise,19lujR.li.šine20jsmeboťzhřezesvédostmi7.Vrať21ra*poasilo21nychranost.duškoni22velmouParty,ne,te8.O23vřizvěstato24by*aúschválu.lava24tvoune,PaSmise,25lujR.li.šine26zhřejsmeboť
boťnejsmelujR.SmiPane,se,li.2šizhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvétoslivel4své*propranemouvost.za4hlaďvimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odboťnejsmeR.Smiluj7Pase,ne,li.8šizhřenesvou3.Ne9boťmůj*vám,hříchvostpra9uzdepřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé.co12předjene,PaSmise,13lujR.li.šine14jsmeboťzhřesrdce,mi5.Stvoř15čismněvenovže!Bo15*Oblosvatrti.chadu16vysvétváodřeod6.vr17Nehujmisvémejane18*odduhocha.svaho18boťnejsmeR.Smiluj19Pase,ne,li.20šizhřezesvédostmi7.Vrať21ra*poasilo21nychranost.duškoni22velmouParty,ne,te8.O23vřizvěstato24by*aúschválu.lava24tvouboťnejsmeR.Smiluj25Pase,ne,li.26zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Paže!BoOb*ce,novmičis15Stvoř5.srdvavytrlosti.mně16vechaduřetvásvéa*neododvrhuj17Ne6.odhodusvacha.mejmi18hosvézhřeboťjsmešili.R.lujSmise,19nene,PaosvézechranyVrať7.mira21dostkodušvelmounost.a*po22nisil*ane,bytevři23O8.rty,Pachvátvoulalu.tazvěs24úsvatoboťnejsmeR.Smiluj25Pase,ne,li.26zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Paže!BoOb*ce,novmičis15Stvoř5.srdvavytrlosti.mně16vechaduřetvásvéa*neododvrhuj17Ne6.odhodusvacha.mejmi18hosvézhřeboťjsmešili.R.lujSmise,19nene,PaosvézechranyVrať7.mira21dostkodušvelmounost.a*po22nisil*ane,bytevři23O8.rty,Pachvátvoulalu.tazvěs24úsvatozhřeboťjsmešili.lujR.se,25Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Paže!BoOb*ce,novmičis15Stvoř5.srdvavytrlosti.mně16vechaduřetvásvéa*neododvrhuj17Ne6.odhodusvacha.mejmi18hosvézhřeboťjsmešili.R.lujSmise,19nene,PaosvézechranyVrať7.mira21dostkodušvelmounost.a*po22nisil*ane,bytevři23O8.rty,Pachvátvoulalu.tazvěs24úsvatozhřeboťjsmešili.lujR.se,25Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé.spá*chaljsem,12cozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Paže!BoOb*ce,novmičis15Stvoř5.srdvavytrlosti.