OL670

Pátek 19. týdne 2

Iz 12

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL670 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. – Iz 12

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat.

2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou.

3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy.

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno!

5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména!

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi!

7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

Odpověď: Iz 12,6

Verše: Iz 12

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu