OL671

Úterý 20. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Já usmrcuji a já oživuji. / 1. Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil, * památku na ně bych vyhladil mezi lidmi, / 2. kdybych se nebál drzosti nepřátel, * kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 3. Ať neříkají: Naše moc zvítězila, * nebyl to Hospodin, který to všechno učinil! / 4. Vždyť je to lid zbavený rozumu, * není prozíravý. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 5. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc, * jak by mohli dva zahnat deset tisíc, / 6. kdyby je neprodala jejich Skála * a Hospodin je neopustil? / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 7. Blízký je den jejich zkázy, * rychle přijde osud jim stanovený, / 8. neboť Hospodin se ujme práva svého lidu, * smiluje se nad svými služebníky.“ / R. Já usmrcuji a já oživuji. R. Já usmrcuji a já oživuji. / 1. Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil, * památku na ně bych vyhladil mezi lidmi, / 2. kdybych se nebál drzosti nepřátel, * kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 3. Ať neříkají: Naše moc zvítězila, * nebyl to Hospodin, který to všechno učinil! / 4. Vždyť je to lid zbavený rozumu, * není prozíravý. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 5. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc, * jak by mohli dva zahnat deset tisíc, / 6. kdyby je neprodala jejich Skála * a Hospodin je neopustil? / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 7. Blízký je den jejich zkázy, * rychle přijde osud jim stanovený, / 8. neboť Hospodin se ujme práva svého lidu, * smiluje se nad svými služebníky.“ / R. Já usmrcuji a já oživuji. R. Já usmrcuji a já oživuji. / 1. Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil, * památku na ně bych vyhladil mezi lidmi, / 2. kdybych se nebál drzosti nepřátel, * kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 3. Ať neříkají: Naše moc zvítězila, * nebyl to Hospodin, který to všechno učinil! / 4. Vždyť je to lid zbavený rozumu, * není prozíravý. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 5. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc, * jak by mohli dva zahnat deset tisíc, / 6. kdyby je neprodala jejich Skála * a Hospodin je neopustil? / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 7. Blízký je den jejich zkázy, * rychle přijde osud jim stanovený, / 8. neboť Hospodin se ujme práva svého lidu, * smiluje se nad svými služebníky.“ / R. Já usmrcuji a já oživuji. R. Já usmrcuji a já oživuji. / 1. Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil, * památku na ně bych vyhladil mezi lidmi, / 2. kdybych se nebál drzosti nepřátel, * kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 3. Ať neříkají: Naše moc zvítězila, * nebyl to Hospodin, který to všechno učinil! / 4. Vždyť je to lid zbavený rozumu, * není prozíravý. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 5. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc, * jak by mohli dva zahnat deset tisíc, / 6. kdyby je neprodala jejich Skála * a Hospodin je neopustil? / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 7. Blízký je den jejich zkázy, * rychle přijde osud jim stanovený, / 8. neboť Hospodin se ujme práva svého lidu, * smiluje se nad svými služebníky.“ / R. Já usmrcuji a já oživuji. R. Já usmrcuji a já oživuji. / 1. Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil, * památku na ně bych vyhladil mezi lidmi, / 2. kdybych se nebál drzosti nepřátel, * kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 3. Ať neříkají: Naše moc zvítězila, * nebyl to Hospodin, který to všechno učinil! / 4. Vždyť je to lid zbavený rozumu, * není prozíravý. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 5. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc, * jak by mohli dva zahnat deset tisíc, / 6. kdyby je neprodala jejich Skála * a Hospodin je neopustil? / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 7. Blízký je den jejich zkázy, * rychle přijde osud jim stanovený, / 8. neboť Hospodin se ujme práva svého lidu, * smiluje se nad svými služebníky.“ / R. Já usmrcuji a já oživuji. R. Já usmrcuji a já oživuji. / 1. Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil, * památku na ně bych vyhladil mezi lidmi, / 2. kdybych se nebál drzosti nepřátel, * kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 3. Ať neříkají: Naše moc zvítězila, * nebyl to Hospodin, který to všechno učinil! / 4. Vždyť je to lid zbavený rozumu, * není prozíravý. / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 5. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc, * jak by mohli dva zahnat deset tisíc, / 6. kdyby je neprodala jejich Skála * a Hospodin je neopustil? / R. Já usmrcuji a já oživuji. / 7. Blízký je den jejich zkázy, * rychle přijde osud jim stanovený, / 8. neboť Hospodin se ujme práva svého lidu, * smiluje se nad svými služebníky.“ / R. Já usmrcuji a já oživuji.