OL671

Úterý 20. týdne 2

Dt 32

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL671 – Já usmrcuji a já oživuji. – Dt 32

R. Já usmrcuji a já oživuji.

1. Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil, * památku na ně bych vyhladil mezi lidmi,

2. kdybych se nebál drzosti nepřátel, * kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci.

R. Já usmrcuji a já oživuji.

3. Ať neříkají: Naše moc zvítězila, * nebyl to Hospodin, který to všechno učinil!

4. Vždyť je to lid zbavený rozumu, * není prozíravý.

R. Já usmrcuji a já oživuji.

5. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc, * jak by mohli dva zahnat deset tisíc,

6. kdyby je neprodala jejich Skála * a Hospodin je neopustil?

R. Já usmrcuji a já oživuji.

7. Blízký je den jejich zkázy, * rychle přijde osud jim stanovený,

8. neboť Hospodin se ujme práva svého lidu, * smiluje se nad svými služebníky.“

R. Já usmrcuji a já oživuji.

Odpověď: Dt 32,39c

Verše: Dt 32

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu