OL672

Pátek 20. týdne 2

Žalm 107

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL672 – Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. – Žalm 107

R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.

1. Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci,

2. které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu, (+) ze severu a z jihu.

R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.

3. Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet.

4. Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl.

R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.

5. Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

6. Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet.

R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.

7. Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí,

8. neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými věcmi.

R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.

Odpověď: Ž 107 (106),1

Verše: Ž 107 (106)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu