OL673

Pondělí 21. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnopodivej1.Zpí3Hosteseň,nonu3voudiponu,te4vej*zpíHosZpí*mě!vejnyvšech4zevenu,lebteHos5dipojméno!jete5hozivšememiR.Vy6tevujpraHospodi6dyroovech.di7novýchdenzehla2.Roz8tešujVy*su!pradneje8spáhonyhaoteme9vujzipovšemizi*hosláme9jevě,dijehovech.ro10odyzivšememiR.Vy11tevujpraHospodi11dyroovech.di12novýchdinjepoboť3.Ne13Hoshodmivel*live13ahotřebasechvály,14je*bovšechžlihů.bát15necezivšememiR.Vy16tevujpraHospodi16dyroovech.di17novýchboni4.Ne18boťvšichhajsouho18popodinmys18*Hosly,nebe.stvovšak19řilzivšememiR.Vy20tevujpraHospodi20dyroovech.di21výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospodiHosnu,zpí*seň,te3vejHostevejpozeny4všechZpí*mě!jméjehono!nu,ve5dilebteromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponovejedinliNe3.boťHos13pochvály,*a14hodmivelbátho*je15basetřebovšechhů.ce15žlineromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponohopo4.boťNevšich18bonily,Hos*myspoha18jsouneřilbe.všakdin19stvoromidypraVyR.vuj20všezimetedivech.výchHoso21nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponovejedinliNe3.boťHos13poly,je*třebaa*velmi14chváhodvšechbožlihů.hobát15seceneromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponohopo4.boťNevšich18bonily,Hos*myspoha18jsouneřilbe.všakdin19stvoromidypraVyR.vuj20všezimetedivech.výchHoso21nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponovejedinliNe3.boťHos13poly,je*třebaa*velmi14chváhodvšechbožlihů.hobát15seceneromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponohapojsouboťvšichni18Ne4.hobořilnestvobe.mysly,Hos*18dinvšakporomidypraVyR.vuj20všezimetedivech.výchHoso21nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponovejedinliNe3.boťHos13poly,je*třebaa*velmi14chváhodvšechbožlihů.hobát15seceneromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponohapojsouboťvšichni18Ne4.hobořilnestvobe.mysly,Hos*18dinvšakporomidypraVyR.vuj20všezimetedivech.výchHoso21nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos4zpí*dipojehovelebtejmé