OL674

Středa 21. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

mu,kdosezeR.Blakažpodina.bo2Hosmu,kdoze1.Bla3kažpodiHosna,bose3ceshotách.kdo*4krápočíjez výtěždeš2.Bu5tijís*bukou,desvýchku5rudobaře.blati6zekdomu,seR.Bla7kažzedipona.bo8Hos93.Hle,tak*ktepo9nánmuž,žehdipona.bose10Hospožeh4.tiHos11podinbysvi*aSize11nu,óruzaštěsdělJe12všechnymapo12(+)vožita.svédny12hokdomu,seR.Bla13kažzepodina.bo14Hos
mu,kdosezeR.Blakažpodina.bo2Hosmu,kdoze1.Bla3kažpodiHosna,bose3ceshotách.kdo*4krápočíjetěžkusvýchBu2.dešjís5tiz výtideru5*bukou,dobře.zebla6akdomu,seR.Bla7kažzedipona.bo8Hosžehnánpomuž,tak3.Hle,9poHosdina.se10*ktebopožeh4.tiHos11podinvibysdělSizeó11*anu,(+)mapoJe12štěszaružihota.vovšechny12svédnykdomu,seR.Bla13kažzepodina.bo14Hos
mu,kdosezeR.Blakažpodina.bo2Hoskdomu,seBla1.zekaž3kdo*krána,číbo3Hospodicestách.po4hojetěžkusvýchBu2.dešjís5tiz výadobzeře.kou,bu*5rutibladekdomu,seR.Bla7kažzedipona.bo8Hosžehnánpomuž,tak3.Hle,9poHosdina.se10*ktebozežehSiónu,tiHos114.dinpopozaJerumaděla*bysvištěs12žihosvévota.povšech12(+)dnynykdomu,seR.Bla13kažzepodina.bo14Hos
Hosbopodina.zekažR.Blasemu,kdoHossebona,podizekaž3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*4krápočíjesvýchrukukou,dešjístěž5Bu2.z výtidobaře.bu*de6tiblazeHosbopodina.kažBlaR.7zesemu,kdožehnánpomuž,tak3.Hle,9poHosdina.se10*ktebozežehSiónu,tiHos114.dinpopozaJerumaděla*bysvištěs12žihosvévota.povšech12(+)dnynyHosbopodina.kažBlaR.zesekdomu,13
Hosbopodina.zekažR.Blasemu,kdoHossebona,podizekaž3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*4krápočíjesvýchrukukou,dešjístěž5Bu2.z výtidobaře.bu*de6tiblazeHosbopodina.kažBlaR.7zesemu,kdožehnánpomuž,tak3.Hle,9poHosdina.se10*ktebozežehSiónu,tiHos114.dinpopozaJerumaděla*bysvištěs12žihosvévota.povšech12(+)dnynyHosbopodina.kažBlaR.zesekdomu,13
Hosbopodina.zekažR.Blasemu,kdoHossebona,podizekaž3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*4krápočíjesvýchrukukou,dešjístěž5Bu2.z výtidobaře.bu*de6tiblazeHosbopodina.kažBlaR.7zesemu,kdožehnánpomuž,tak3.Hle,9poHosdina.se10*ktebozežehSiónu,tiHos114.dinpopozaJerumaděla*bysvištěs12žihosvévota.povšech12(+)dnynyHosbopodina.kažBlaR.zesekdomu,13
Hosbopodina.zekažR.Blasemu,kdoHossebona,podizekaž3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*4krápočíjesvýchrukukou,dešjístěž5Bu2.z výtidobaře.bu*de6tiblazeHosbopodina.kažBlaR.7zesemu,kdoHossebopodina.po9Hle,3.takmuž,kte*nánžehbysdělvinu,óSi*aštěspodin11Hosti4.zežehposvénydnyhota.živoza12Jerupovšechma(+)Hosbopodina.kažBlaR.zesekdomu,13
Hosbopodina.zekažR.Blasemu,kdoHossebona,podizekaž3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*4krápočíjesvýchrukukou,dešjístěž5Bu2.z výtidobaře.bu*de6tiblazeHosbopodina.kažBlaR.7zesemu,kdoHossebopodina.po9Hle,3.takmuž,kte*nánžeh*avibysSinu,ódělštěspodin11tiHos4.žehzepodnysvévšechnyta.žihovoruza12Je(+)pomaHosbopodina.kažBlaR.zesekdomu,13
Hosbopodina.zekažR.Blasemu,kdoHossebona,podizekaž3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*4krápočíjesvýchrukukou,dešjístěž5Bu2.z výtidobaře.bu*de6tiblazeHosbopodina.kažBlaR.7zesemu,kdoHossebopodina.po9Hle,3.takmuž,kte*nánžeh*avibysSinu,ódělštěspodin11tiHos4.žehzepodnysvévšechnyta.žihovoruza12Je(+)pomaHosbopodina.kažBlaR.zesekdomu,13

Odpověď: Ž 128 (127),1a

Verše: Ž 128 (127)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu