OL674

Středa 21. týdne 2

Žalm 128

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL674 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. – Žalm 128

R. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách.

2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře.

R. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

3. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina.

4. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života.

R. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Odpověď: Ž 128 (127),1a

Verše: Ž 128 (127)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu