OL676

Pátek 21. týdne 2

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL676 – Země je plná Hospodinovy milosti. – Žalm 33

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.

2. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

5. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů.

6. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

Odpověď: Ž 33 (32),5b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu