OL678

Pondělí 22. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť na věky je se mnou. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přikázáních. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Rozvážnější jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, * abych dbal na tvá slova. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť na věky je se mnou. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přikázáních. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Rozvážnější jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, * abych dbal na tvá slova. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť na věky je se mnou. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přikázáních. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Rozvážnější jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, * abych dbal na tvá slova. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť na věky je se mnou. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přikázáních. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Rozvážnější jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, * abych dbal na tvá slova. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť na věky je se mnou. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přikázáních. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Rozvážnější jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, * abych dbal na tvá slova. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 2. Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť na věky je se mnou. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přikázáních. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 4. Rozvážnější jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, * abych dbal na tvá slova. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.