OL678

Pondělí 22. týdne 2

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL678 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. – Žalm 119

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

1. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

2. Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť na věky je se mnou.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

3. Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přikázáních.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

4. Rozvážnější jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

5. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, * abych dbal na tvá slova.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

Odpověď: Ž 119 (118),97a

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu