OL679

Úterý 22. týdne 2

Žalm 145

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL679 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi. – Žalm 145

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

1. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

2. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

3. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!

4. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle!

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

5. Aby poučili lidi o tvé moci, * o slávě tvé vznešené říše.

6. Tvé království je království všech věků * a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

7. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech.

8. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

Odpověď: Srov. Ž 145 (144),1

Verše: Ž 145 (144)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu