OL68

Pátek po Popeleční středě

Žalm 51

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL68 – Stvoř mi čisté srdce Bože! – Žalm 51

R. Stvoř mi čisté srdce Bože!

1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.

R. Stvoř mi čisté srdce Bože!

3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou.

4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé.

R. Stvoř mi čisté srdce Bože!

5. Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.

6. Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

R. Stvoř mi čisté srdce Bože!

Odpověď: Ž 51 (50),12a

Verše: Ž 51 (50)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu