OL680

Středa 22. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesizeR.Bladu,livolilHos2vydinpotek.je3svůjzamajedu,hožBla1.ze4ropoHosdin,hemBo4jesivy*zeblali5ktedu,jemasvůjtek.lilvo5zapodin,Hosbe2.Z ne6žíshlítelsmrky.*vi7nyvšechktesiR.Bla8lidu,zevolilHosvy9dinpotek.je10masvůjzasídlí,3.Z mís11kdeta,všechny11*nasezelemě.oby12tevauhtl4.Kaž13z nichmuježuvace,srd13*uskutjichcích.všecho14jektesiR.Bla15lidu,zevolilHosvy16dinpotek.je17masvůjzahlívyžíše5.Na18šedu*sámonHos18dina,pomocapoštít.naje19šenaješese6.V něm20durajeřumece,srd*20jméno.hov je21svaktesiR.Bla22lidu,zevolilHosvy23dinpotek.jeza24svůjma
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilhožjeBoze4Bla1.du,robla*din,zejehem4poHosvysivodu,li5ktejematek.zalil5svůjpodin,Hosbe2.Z ne6žíshlítelsmrky.*vi7nyvšechHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalillí,seta,3.Z mís11kdesídbyvavšech*na12onymě.te12zeleuhtl4.Kaž13z nichmuježuvace,srd13*uskutjichcích.všecho14jeHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilhlívyžíše5.Na18šedu*sámonHos18dina,pomocapoštít.naje19šenaješese6.V něm20durajeřuce,srd20*jméno.mev je21svahoHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilBohožhemjeze4Bla1.du,jeroktedu,podin,4Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy5sililvopodin,Hosbe2.Z ne6žíshlítelsmrky.*vi7nyvšechHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalillí,seta,3.Z mís11kdesídlezetemě.všechny12na*byovasrdtlce,mu13Kaž4.uhz nichjichskutjecích.važuvšech14u*ojeHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilHosžíhlípodina,duše18Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje19nasrdnašece,rase20V něm6.jedujméhosvano.řuje21*v jemeHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilBohožhemjeze4Bla1.du,jeroktedu,podin,4Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy5sililvopodin,Hosbe2.Z ne6žíshlítelsmrky.*vi7nyvšechHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilnase*všechta,3.kde11Z míslí,sídzetelemě.o12nyvabysrdtlce,mu13Kaž4.uhz nichjichskutjecích.važuvšech14u*ojeHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilHosžíhlípodina,duše18Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje19nasrdnašece,rase20V něm6.jedujméhosvano.řuje21*v jemeHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilBohožhemjeze4Bla1.du,jeroktedu,podin,4Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy5sililvopodin,Hosbe2.Z ne6žíshlítelsmrky.*vi7nyvšechHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilnase*všechta,3.kde11Z míslí,sídzetelemě.o12nyvabysrdtlce,mu13Kaž4.uhz nichjichskutjecích.važuvšech14u*ojeHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilHosžíhlípodina,duše18Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje19nasrdnašece,rase20V něm6.jedujméhosvano.řuje21*v jemeHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilhemjeBoHospodin,ro4Bla1.zejehoždu,zavolilmasvůjjetek.du,li5bla*zesivyktenysmrvšechtelky.shlíží6Z ne2.bepodin,*HosviHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9za