OL682

Pátek 22. týdne 2

Žalm 37

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL682 – Ústa spravedlivého mluví moudře. – Žalm 37

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.

2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

3. Hospodinu svěř svůj osud, * v něho důvěřuj, on sám bude jednat.

4. Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, * tvému právu jak polednímu jasu.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky,

6. neboť Hospodin miluje spravedlnost, * neopouští svoje zbožné.

7. Zločinci však zajdou, * potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

8. Spravedlivým přichází spása od Hospodina, * v dobách tísně je jim útočištěm.

9. Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje, * bezbožníků je zbavuje a chrání je, + protože se k němu utíkají.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

Odpověď: Ž 37 (36),30a

Verše: Ž 37 (36)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu