OL683

Sobota 22. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,jeHosved1.Spra3lisvýchvšechdinpo3nasva*aces3táchnech.čive4svýchvšechpodinko2.Blíz5Hosjevavzýjí,všem,5kdohovzýva*všem,6hokdoně.přím6udinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdolisvých3.Vypl9jichješítecti9*slylů,chrázaje.vo10apoHosdin11cho4.Zamihojí,luny,všech11kdobezbož12nyvšech*ačí.zni12kydinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdosahláús155.tachvávulu,dipoHos15noveleži16co*vše,je,jméjesva16hoky!pono16nyvšechdinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,jeHosved1.Spra3lisvýchvšechdinpo3nasva*aces3táchnech.čive4svýchvšechvšem,dinkdoBlíz2.ko5jeHospokdoho*všem,vzýho5vají,přímuně.vzýva6dinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdolisvých3.Vypl9jichješítecti9*slylů,chrázaje.vo10adinpovšech4.choZa11Hosa*jí,luvšechnyny,kdo11mihozničí.božbez12kydinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdosaHospo5.ús15hlátacolu,vše,*žino15dichvávuhojesvave16je,levšechnyky!jmé16ponodinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,HosjepoSpra1.vedli3cestáchdinna3svýchvšechčisvýchnech.a*4svavevšechvšem,dinkdoBlíz2.ko5jeHospokdoho*všem,vzýho5vají,přímuně.vzýva6dinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdotelů,cti*slyšípl9Vy3.lisvýchchráazaje.jichvo10jedinpovšech4.choZa11Hosa*jí,luvšechnyny,kdo11mihozničí.božbez12kydinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdosaHospo5.ús15hlátacolu,vše,*žino15dichvávuhojesvave16je,levšechnyky!jmé16ponodinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinponapodinvšechsvýchvedli3Spra1.jeHosčivšechsvýchnech.tách3cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos5Blíz2.dinpouně.přímvšem,*kdoho6vzývahovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosslylů,*šíctitejeVy3.plsvých9lichrázaje.vojich10any,dinvšechhokdocho11Za4.poHoskyznibožčí.jí,lu11minybezvšech*ahovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHospodiHosnovuústa155.sahlálevejevše,*15chválu,je,cožinypovšechky!sva16honojmédinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinponapodinvšechsvýchvedli3Spra1.jeHosčivšechsvýchnech.tách3cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos5Blíz2.dinpouně.přímvšem,*kdoho6vzývahovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHostelů,cti*slyšípl9Vy3.lisvýchchráazaje.jichvo10jeny,dinvšechhokdocho11Za4.poHoskyznibožčí.jí,lu11minybezvšech*ahovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHospodiHosnovuústa155.sahlávelevše,lu,*15chváje,coživšechnypoky!sva16jehojménovzývšem,hokdovají.R.je17BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinponapodinvšechsvýchvedli3Spra1.jeHosčivšechsvýchnech.tách3cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos5Blíz2.dinpouně.přímvšem,*kdoho6vzývahovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHostelů,cti*slyšípl9Vy3.lisvýchchráazaje.jichvo10jeny,dinvšechhokdocho11Za4.poHoskyznibožčí.jí,lu11minybezvšech*ahovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHospodiHosnovuústa155.sahlávelevše,lu,*15chváje,coživšechnypoky!sva16jehojménovzývšem,hokdovají.R.je17BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinponapodinvšechsvýchvedli3Spra1.jeHosčivšechsvýchnech.tách3cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos5Blíz2.dinpouně.přímvšem,*kdoho6vzývahovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHostelů,cti*slyšípl9Vy3.lisvýchchráazaje.jichvo10jeny,dinvšechhokdocho11Za4.poHoskyznibožčí.jí,lu11minybezvšech*ahovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHospodiHosnovuústa155.sahlávelevše,lu,*15chváje,coživšechnypoky!sva16jehojménovzývšem,hokdovají.R.je17BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinponapodinvšechsvýchvedli3Spra1.jeHosčivšechsvýchnech.tách3cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos5Blíz2.dinpouně.přímvšem,*kdoho6vzývahovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHostelů,cti*slyšípl9Vy3.lisvýchchráazaje.jichvo10