OL684

Pondělí 23. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

vesprasvéVeďR.vedipone!dlti,Hosnosktemunej31.TyBůh,sinelavost,prabyse3biprodvatte4u*zlýbeharoučimí +nes4niaobstonejí.tepřed4bouvesprasvéR.Veď5vedipone!dl5ti,Hosnoskažho2.Ne7díšvi*hubíšzlo7ce,činře.všec8lhákyvodpodkavra3.Od9ahaHosse10vraod*rem.popo10s oddinvesprasvéR.Veď11vedipone!dl11ti,Hosnosk tose4.leAvšich13kdoni,veseselí,13ují,kapřebezstání;*14saduraje,5.chraň15semi*kdoluv to15bě,no.16jmétvévesprasvéR.Veď17vedipone!dl17Hosnosti,
vesprasvéVeďR.vedipone!dlti,Hosnosktemunej31.TyBůh,sinelavost,prabyse3biprodvatte4u*zlýbeharoučimí +nes4niaobstonejí.tepřed4bouvesprasvéR.Veď5vedipone!dl5ti,Hosnoshozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všecvodpodkavra3.Od9ahaHosse10vraod*rem.popo10s oddinvesprasvéR.Veď11vedipone!dl11ti,Hosnosk tose4.leAvšich13kdoni,veseselí,13ují,kapřebezstání;*14sav todubě,je,5.15chraňrasejmétvéno.*kdo16milunosdlveti,R.Veď17sprasvévene!di18poHos
vesprasvéVeďR.vedipone!dlti,HosnosmubyTy1.nej3kteBůh,sivost,zlý*prau3selanebianesmí +nibeprod4tevatneboustoteobjí.ha4roučipřednosdlveti,R.Veď5sprasvévene!di6poHoskažho2.Ne7díšvilhákyře.čince,7zlobíšvšechu*kavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10ponosdlveti,R.Veď11sprasvévene!di12poHoskdosele4.A13ni,všichkají,se13k toubezpřestání;selí,13vesa*v todubě,je,5.15chraňrasejmétvéno.*kdo16milunosdlveti,R.Veď17sprasvévene!di18poHos
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvésprahozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všeckavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvéspraukají,všichni,13A4.lesek tokdobezsastápření;seve13*selí,v todubě,je,5.15chraňrasejmétvéno.*kdo16miluponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvésprahozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všeckavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvéspraukají,všichni,13A4.lesek tokdobezsastápření;seve13*selí,v todubě,je,5.15chraňrasejmétvéno.*kdo16miluponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvésprahozločince,vi7Ne2.každíšlháře.bíš*huky8všeckavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvéspraukají,všichni,13A4.lesek tokdobezsastápření;seve13*selí,v todubě,je,5.15chraňrasejmétvéno.*kdo16miluponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvéspravšecbíškyce,*hulháčinře.díškaž7Ne2.vihozlokavod*odsevravra3.ha9Odpodapos oddinrem.Hos10poHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvéspraukají,všichni,13A4.lesek tokdobezsastápření;seve13*selí,lutvébě,kdomi*jméno.sera15je,5.chraňv toduponosHosti,dine!ve17VeďR.dlsvévespra
ponosHosti,dine!vesvéVeďR.vedlsprabyselabinejsiBůh,3Ty1.mukteprodvatnespravost,zlý*3netebeubounepředtejí.obstoni4mí +ahačirouHosponosti,dine!R.ve5Veďdlvesvéspravšecbíškyce,*hulháčinře.díškaž7Ne2.vihozlopodinvraHoss odporem.apod9Od3.vrahakase*odvodHosponosti,dine!R.ve11Veďdlvesvéspraukají,všichni,13A4.lesek tokdobezsastápření;seve13*selí,lu