OL685

Středa 23. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! / 2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem. / 4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác. / 6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! / 2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem. / 4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác. / 6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! / 2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem. / 4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác. / 6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! / 2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem. / 4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác. / 6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! / 2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem. / 4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác. / 6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! / 2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem. / 4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác. / 6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! / 2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem. / 4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! / 5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác. / 6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi. / R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu!