OL685

Středa 23. týdne 2

Žalm 45

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL685 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! – Žalm 45

R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu!

1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!

2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu!

3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem.

4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky.

R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu!

5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác.

6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi.

R. Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu!

Odpověď: Srov. Mt 25,6

Verše: Ž 45 (44)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu