OL688

Sobota 23. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

lichsyspáaR.Vekazmuvzývatbuduponodivo.jméHosnoplatím1.Čím2odse*všechzaHos2dinupoprozal?cono,3mispálichsyVezmu42.kajmévat*a5duvzýbunodivo.Hosno5posyspálichaR.Ve6kazmuvzývat6budunodivo.pojmé6Hosnoběťků,Při3.nesu7tioa*budupoHos7dine,jméno.vatvzý8tvésliby4.Spl9svéním*vešpředHos9dinupolihodem.rýmke10jesyspálichaR.Ve11kazmuvzývat11budunodivo.pojmé11Hosno
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojméběťků,Při3.nesu7tioa*budupoHos7dine,jméno.vatvzý8tvépobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodem.před*veš10kerýmjebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojméků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodem.před*veš10kerýmjebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojméků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodem.před*veš10kerýmjebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojméků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodem.před*veš10kerýmjebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojméků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodem.před*veš10kerýmjebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojméků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodem.před*veš10kerýmjebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmé
ponoHosvatjménodivo.lichkaspáVeR.zmusyduvzýabuco*mizavšechno,zal?proplaod2Čím1.senupoditímHosnoHosvatjmédiponovo.lichspáVe4kazmu2.bu*avzýdusynoHosvatjmédiponovo.zmukalichspá6VeR.buduvzýsyaků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýjeveškerýmlidem.hosliby9svéním4.Spldinupřed*poHosnoHosvatjmédiponovo.kazmulichspá11VeR.duvzýbuasy
ponoHosvatjménodivo.lichkaspáVeR.zmusyduvzýabuco*mizavšechno,zal?proplaod2Čím1.senupoditímHosnoHosvatjmédiponovo.lichspáVe4kazmu2.bu*avzýdusynoHosvatjmédiponovo.zmukalichspá6VeR.buduvzýsyavzýduvatne,diabu*jmétvéno.tiběťoPři3.7suneHosků,pojeveškerýmlidem.hosliby9svéním4.Spldinupřed*poHosnoHosvatjmédiponovo.kazmulich