OL689

Středa 24. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesizeR.Bladu,livolilHos2vydinpotek.je3svůjzamavujslatete1.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntisnovoumuvej2.Zpí6tesáhvedseň,6*do(+)slavtestrun,7dozvučzete!nost7rojektesiR.Bla8lidu,zevolilHosvy9dinpotek.je10masvůjzadinoboť3.Ne11poHossprávjené,slovo11vojeceleh*spo12lilo.je12hodlnostaMi4.luje13spravepljevo,prá*ze13mivyti.losHospo14nodiktesiR.Bla15lidu,zevolilHosvy16dinpotek.je17masvůjzajedu,hož18ze5.BlaropoHosdin,hemBo18jektesili19ze*bladu,masvůjjetek.vyvo19zalilnás,na6.20činespomitvéloHospo20ne,di*jakdousr20ství,denbe.21v temektesiR.Bla22lidu,zevolilHosvy23dinpotek.jeza24svůjma
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilvujslatete1.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntisvouseň,Zpí2.vej6temunodotestrun,*veddo7sáhzezvučjerote!slav(+)7nostHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvonoslo3.boťNeHos11dipolilehjevospráv11né,spo*holo.jece12jedlnostaMi4.luje13spravepljevo,prá*ze13mivyti.losHospo14nodiHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilBohožhemjeze18Bla5.jedu,roktedu,podin,18Hoszelibla*svůjmazajetek.vy19sililvoHosnás,po6.spo20činanesrlodenství,dine,20mitvév tebe.dou*jakme21HossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilvujslatete1.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntisvouseň,Zpí2.vej6temunostrun,tedo(+)ved7do*sáhzezvučrote!slavnost7jeHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvonoslo3.boťNeHos11dipolilehjevospráv11né,spo*holo.jece12jedlnostaMi4.luje13spravepljevo,prá*ze13mivyti.losHospo14nodiHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilBohožhemjeze18Bla5.jedu,roktedu,podin,18Hoszelibla*svůjmazajetek.vy19sililvoHosnás,po6.spo20činanesrlodenství,dine,20mitvév tebe.dou*jakme21HossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilHosvujtepodina,route4Ci1.slaohartistrunfě.temuna5hraj*sedevouseň,Zpí2.vej6temunostrun,tedo(+)ved7do*sáhzezvučrote!slavnost7jeHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvojesloné,správHos11poNe3.boťnovodihojelo.lehli12spo*cejevo,nostapráze*jeluspra13Mi4.dlvevymidinolosti.pl14jepoHosHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilBohožhemjeze18Bla5.jedu,roktedu,podin,18Hoszelibla*svůjmazajetek.vy19sililvodipone,Hostvéčispo6.ne20nás,namev tedoube.losr20miství,jak*denHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilHosvujtepodina,route4Ci1.slaohartistrunfě.temuna5hraj*sedevedseň,do*sáhmu2.vejZpíteno6vourojezezvučte!strun,7tedoslavnost(+)HossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvojesloné,správHos11poNe3.boťnovodihojelo.lehli12spo*cejevo,nostapráze*jeluspra13Mi4.dlvevymidinolosti.pl14jepoHosHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilBohožhemjeze18Bla5.jedu,rodu,ktelipoHos18din,ze*blasvůjmazajetek.sivy19lilvodipone,Hostvéčispo6.ne20nás,namev tedoube.losr20miství,jak*denHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalil