OL689

Středa 24. týdne 2

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL689 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. – Žalm 33

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě.

2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte!

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

5. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Odpověď: Ž 33 (32),12b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu