OL69

Sobota po Popeleční středě

ZvětšitZmenšitResetovat

aR.Tys,dobne,Pavý.va3shopo1.Na4Hoskloň,sluchane,di4svůj*vždyťjsemvy4mě,slyšchuadý.bou5duši,cho2.Za6mouvejodtidán,boťne6jsemžebslusvé7moz*pomudoubefá.ku,kte7v teadobR.Tys,8ne,Pavý.va10shosmilujjsi3.Ty11Bůh,můjPamnou,ne,nase11devok tolám.ne*boťstá12lesvévothove4.Ob13žisel*boťneslu13ka,žebpozvebě,k tone,14Paši.dám14dusvouadobR.Tys,15ne,Pavý.va17shodobne,5.Tys18tiž,Patonej*vý,vavýša18shokevšem,lomi19srdk tobě.vokdo19lane,dimouslyš,6.Vy20poHoshlasinilitmod20*všimbu,prosby.su21snažadobR.Tys,22ne,Pavý.va24sho
ashový.vaPane,R.Tys,dobne,disvůjNa1.kloň,Hos4povždyť*mě,jsemasluch4slyšvychuadý.bou5ši,dunevej6cho2.Zamoupo*dán,mozjsemboť6odtiku,musvéžeb7sludoubefá.kte7v tevashoavý.Tys,R.Pane,8dobselujna3.jsiTymůj11smiBůh,ne*ne,boťmnou,de11Pavolám.lestá12k tosvévothove4.Ob13žiselk toboťbě,žebslu13*neka,dudámsvouši.ne,14Pazvepovashoavý.Tys,R.Pane,15dobdobaTys5.to18ne,Patiž,srdlovavý,18shovýšminej*k tolabě.všem,19kevokdone,dimouslyš,6.Vy20poHoshlasinilitmod20*všimbu,prosby.su21snažvashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobne,disvůjNa1.kloň,Hos4povždyť*mě,jsemasluch4slyšvychuadý.bou5neši,boť2.choZavej6dumoumumozsvésluodti6jsemdán,po*bedouv tefá.ku,7žebktevashoavý.Tys,R.Pane,8dobselujna3.jsiTymůj11smiBůh,ne*ne,boťmnou,de11Pavolám.lestá12k tosvévothove4.Ob13žiselk toboťbě,žebslu13*neka,dudámsvouši.ne,14Pazvepovashoavý.Tys,R.Pane,15dobdobaTys5.to18ne,Patiž,srdlovavý,18shovýšminej*k tolabě.všem,19kevokdomoumodne,litbu,Hosslyš,20Vy6.dipoprossnažby.nisi21všim*suhlavashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobne,disvůjNa1.kloň,Hos4povždyť*mě,jsemasluch4slyšvychuadý.bou5neši,boť2.choZavej6dumoumumozsvésluodti6jsemdán,po*bedouv tefá.ku,7žebktevashoavý.Tys,R.Pane,8dobnasedemnou,jsimůj11Ty3.lujsmiBůh,vok tolám.ne,lene*11Paboťstážebka,sluhone*boťveselži13Ob4.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa14k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,15dobdobaTys5.to18ne,Patiž,srdlovavý,18shovýšminej*k tolabě.všem,19kevokdomoumodne,litbu,Hosslyš,20Vy6.dipoprossnažby.nisi21všim*suhlavashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobsvůjne,slucha1.kloň,NaHos4dipoachubodý.mě,vždyť*slyšvyu4jsemboťnejsemtichovej6Za2.ši,dumouslumužebdán,po6odmozsvé*bedouv tefá.ku,7ktevashoavý.Tys,R.Pane,8dobnasedemnou,jsimůj11Ty3.lujsmiBůh,vok tolám.ne,lene*11Paboťstážebka,sluhone*boťveselži13Ob4.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa14k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,15dobvaashový,nej*výštotiž,Pa18Tys5.dobne,lakdovok tobě.srdmilovšem,ke19moumodne,litbu,Hosslyš,20Vy6.dipoprossnažby.nisi21všim*suhlavashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobsvůjne,slucha1.kloň,NaHos4dipoachubodý.mě,vždyť*slyšvyu4jsemjsemtiboťdán,odvej6mouZa2.choši,neduv tektefá.bedousvému7po*mozku,žebsluvashoavý.Tys,R.Pane,8dobnasedemnou,jsimůj11Ty3.lujsmiBůh,vok tolám.ne,lene*11Paboťstážebka,sluhone*boťveselži13Ob4.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa14k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,15dobvaashový,nej*výštotiž,Pa18Tys5.dobne,lakdovok tobě.srdmilovšem,ke19moumodne,litbu,Hosslyš,20Vy6.dipoprossnažby.nisi21všim*suhlavashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobsvůjne,slucha1.kloň,NaHos4dipoachubodý.mě,vždyť*slyšvyu4jsemjsemtiboťdán,odvej6mouZa2.choši,neduv tektefá.bedousvému7po*mozku,žebsluvashoavý.Tys,R.Pane,8dobnasedemnou,jsimůj11Ty3.lujsmiBůh,vok tolám.ne,lene*11Paboťstážebka,sluhone*boťveselži13Ob4.svévotsvouduzvedámši.bě,Pa14k topone,vashoavý.Tys,R.Pane,15dobvaashový,nej*výštotiž,Pa18Tys5.dobne,lakdovok to