OL69

Sobota po Popeleční středě

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý. / 2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý. / 2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý. / 2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý. / 2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý. / 2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý. / 2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý. / 2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám. / 4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.