OL69

Sobota po Popeleční středě

Žalm 86

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL69 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. – Žalm 86

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

1. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý.

2. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

3. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám.

4. Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

5. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

6. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Odpověď: Ž 86 (85),5a

Verše: Ž 86 (85)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu