OL690

Čtvrtek 24. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnedensrlostvíje3mihoky.na4trdipona,slavuj5O1.Hostehomirý,je*loboťje5nedobnaky.den6srtrstvíraIzlův:eřek2.Nechť7důmnedensrstvími8ho*„Jeloky.“tr8napodinu,Hos9kujteR.rý,dobje10boťnedensrstvíloje11mihoky.natr12viprace3.poHosdi13vanopodiHos*noza13mocla,sáhpozvedla.pra14vacevilebudužítzeNe4.mřu,15aHosopoa*vy16pravatvočinech.nodi16výchpodinu,Hos17kujteR.rý,dobje18boťnedensrstvíloje19mihoky.natr20kujiti;jsi5.Ty21můjBůh,Bomůjže!du*22buvit,slapodinu,Hos23kujteR.rý,dobje24boťnedensrstvíloje25mihoky.natr26
dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnenatrky.jeho3midenstvílosrna,podinevujsla5O1.Hostehomije*loje5boťrý,dobnaky.den6srtrstvíraIzlův:eřek2.Nechť7důmnedensrstvími8ho*„Jeloky.“tr8napodinu,Hos9kujteR.rý,dobje10boťnenatrky.jehomi11srdenstvílocepravimocpodi13Hos3.vanodipono*za13la,Hossáhpozvedla.pra14vacevilebudužítzeNe4.mřu,15aHosopoa*vy16pravatvočinech.nodi16výchpodinu,Hos17kujteR.rý,dobje18boťnenatrky.jehomi19srdenstvíloti;bu*kujidujsi5.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,podinu,Hos23kujteR.rý,dobje24boťnenaky.trhojemi25densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrna,podinevujsla5O1.Hostehomije*loje5boťrý,dobnaky.den6srtrstvíelův:„Je*raho2.řekNechťne7Izdůmnatrky.“losr8mistvídenjeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hosponatrky.jehomi11srdenstvílocepravimocpodi13Hos3.vanodipono*za13la,Hossáhpozvedla.pra14vacevižítdua*vyprazemřu,15Ne4.leabučinovýchnech.o16vovatpodiHosjeboťdobnerý,kujteR.dinu,17Hosponatrky.jehomi19srdenstvíloti;bu*kujidujsi5.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,jeboťdobnerý,kujteR.dinu,23Hosponaky.trhojemi25densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrboťjena,nerý,dobvujte5O1.slapodiHosnatrky.milo6je*hodenstvísr*„Jeeralův:homineřek7Nechť2.Izdůmnaky.“srden8lotrstvíjeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hosponatrky.jehomi11srdenstvílozacemocsáhla,dino13Hos3.popravivapocezvedla.dino14Hos*popravivaa*dužítvovyprazemřu,a15Ne4.bulečinovýchnech.oHos16vatdipojeboťdobnerý,kujteR.dinu,17Hosponatrky.jehomi19srdenstvíloti;bu*kujidujsi5.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,jeboťdobnerý,kujteR.dinu,23Hosponaky.trhojemi25densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrboťjena,nerý,dobvujte5O1.slapodiHosnatrky.milo6je*hodenstvísr*„Jeeralův:homineřek7Nechť2.Izdůmnaky.“srden8lotrstvíjeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hosponatrky.jehomi11srdenstvílozacemocsáhla,dino13Hos3.popravivapocezvedla.dino14Hos*popravivaa*dužítvovyprazemřu,a15Ne4.bulečinovýchnech.oHos16vatdipojeboťdobnerý,kujteR.dinu,17Hosponatrky.jehomi19srdenstvíloti;bu*kujidujsi5.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,jeboťdobnerý,kujteR.dinu,23Hosponaky.trhojemi25densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrboťjena,nerý,dobvujte5O1.slapodiHosnatrky.milo6je*hodenstvísr*„Jeeralův:homineřek7Nechť2.Izdůmnaky.“srden8lotrstvíjeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hosponatrky.jehomi11srdenstvílozacemocsáhla,dino13Hos3.popravivapocezvedla.dino14Hos*popravivaa*dužítvovyprazemřu,a15Ne4.bulečinovýchnech.oHos16vatdipojeboťdobnerý,kujteR.dinu,17Hosponatrky.jehomi19srdenstvíloti;bu*kujidujsi5.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,jeboťdobnerý,kujteR.dinu,23Hosponaky.trhojemi25densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrboťjena,nerý,dobvujte5O1.slapodiHosnatrky.milo6je*hodenstvísr*„Jeeralův:homineřek7Nechť2.Izdůmnaky.“srden8lotrstvíjeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hospo