OL691

Pátek 24. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosne,R.nu,citprosetím2synatenabe.po2hledemsprane,1.Slyš,3podiHosžádost,lived3vounářhoku, +si4ni*všimmodpřejpochu4slulstnýchzertů!lit4z bedipoHosnu,ne,R.5citprosetím6synabe.tenapo6hledemprobě,2.Vo7lámk toslyvyšíš,žeto7mipřejBo7*pože,slovo!chu,slu8slyšzvláštkaž3.U9svoumizalost +mikte9ty,půrodcichraňu9předješusevšech9*kdony,viprak tvéci.ka10dipoHosnu,ne,R.11citprosetím12synabe.tenapo12hledemkojazřítruj13pa4.O*stíka,donuni13telcioukryj.svýchpe14rutiuzřímVe5.sprave15dlnospro*cittvou15tvář,seponanu,tím16sybe.tehle16nademdipoHosnu,ne,R.17citprosetím18synabe.tenapo18demhle
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímsprane,vedHos31.Slyš,diposini*voužávšim3lidost,chuslunářku, +4hopopřejzelstnýchz bertů!litmod4dipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsetoževylámk to7Vo2.probě,přejmi*pošíš,slyBo7že,slovo!chu,slu8slyšzvláštmimi9kaž3.Usvouňuchraješty,kte9lost +zany,kdo*seod9předcivšechpůrprak tvéci.viu10kadipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímsezříkotel4.paOtruj13jastínu*docinio13ka,ukryj.svýchpe14rutiuzřímVe5.sprave15dlnosnanu,sycittvoutvář,15*pronadembe.tetímse16hlepodipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímsprane,vedHos31.Slyš,diponisi*všimvouližá3dost,slupřejchuhonář4ku, +pozez bertů!lstnýchmod4litdipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsežeto2.lámVok to7probě,po*že,přejvysly7Bošíš,slovo!mislu8slyšchu,milost +3.kažUmi9zvláštsvouješňupředkte9ty,zachrakdo*ny,seodpůr9všechciprak tvéci.viu10kadipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímsezříkotel4.paOtruj13jastínu*docinio13ka,ukryj.svýchpe14rutiuzřímVe5.sprave15dlnosnanu,sycittvoutvář,15*pronadembe.tetímse16hlepodipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvoužávedlidost,1.HosSlyš,po3disprane,popřejku, +slunisi4všim*honářzez belstnýchrtů!chu4litmoddipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsevyžešíš,slylámk tobě,7Vo2.toproslochu,slyšvo!že,po*7Bomislupřejty,milost +ktesvouU3.kažmizvlášt9civšechodpůrny,chraňu9zapředješk tvépravici.use10kdo*kadipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímseniciteloka,truj13O4.pakozříjaukryj.stínu14do*pesvýchrutiuzřímVe5.sprave15dlnosnanu,sycittvoutvář,15*pronadembe.tetímse16hlepodipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvedspralivouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!slu4chupřejmoddipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsevyžešíš,slylámk tobě,7Vo2.toproslochu,slyšvo!že,po*7Bomislupřejty,milost +ktesvouU3.kažmizvlášt9civšechodpůrny,chraňu9zapředješk tvépravici.use10kdo*kadipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímseniciteloka,truj13O4.pakozříjaukryj.stínu14do*pesvýchrutiuzřímVe5.sprave15dlnosnanu,sycittvoutvář,15*pronadembe.tetímse16hlepodipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18posetím
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvedspralivouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!slu4chupřejmoddipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsevyžešíš,slylámk tobě,7Vo2.toproslochu,slyšvo!že,po*7Bomislupřejty,milost +ktesvouU3.kažmizvlášt9civšechodpůrny,chraňu9zapředješk tvépra