OL692

Sobota 24. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

četkráBuR.dunemdipo2Hospředvých.ži3miv zemoji1.Pak4stouu*kdylé,kone4tepřávolat; +lidu5buře,ževelvímdob5mimě!Bůh5proječetkrá6duR.Budinempopřed7Hosvých.ži8miv zehožslib2.V Bo9jeha,dipoleve9*v Hosbím,leveslibbím,je10na,hožjiřua11ha3.v Bomi*cobune11bát,sedučlolatvěk?uže12četkrá13duR.Budinempopřed14Hosvých.ži15miv zezazánže,4.Bo16tijsemsunesli16*přiby,onouběť,ti17kovdilbomůjvy18jsi5.žesvoti,(+)votžismr18zez pádu,no18hypředBobych*a19čelkrážilevých.vehem19světčetkrá20duR.Budinempopřed21Hosvých.ži22v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zemoji1.Pak4stouulikopřáne4*kdylé,tevelvímmidubu5lat; +voprojemě!dobře,5BůhžepodiHosnemR.Budu6předčetkrávých.ži8miv zehožslib2.V Bo9jeha,dipoleve9*v Hosbím,leveslibbím,je10na,hožjiřua11ha3.v Bomi*cobune11bát,sedučlolatvěk?uže12podiHosnemR.Budu13předčetkrávých.ži15miv zezazánže,4.Bo16tijsemsunesli16*přiby,onouběť,ti17kovmůjdilži5.jsiževy18bosvono(+)hyze18votti,smrčelkrápředdu,z pábych*a18žilevých.Bohem19světvepodiHosnemR.Budu20předčetkrávých.ži22v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zemoji1.Pak4stouukolipřáne4*kdylé,tevelvímmibudu5volat; +projemě!dobře,5BůhžepodiHosnemR.Budu6předčetkrávých.ži8miv zeveslibbím,leha,2.V Bo9hožjevehožsliblebím,dipo10v Hos*jena,buanebát,duseha11v Bo3.jiřučlolatvěk?mi12co*užepodiHosnemR.Budu13předčetkrávých.ži15miv zezazánže,4.Bo16tijsemsunesli16*přiby,onouběť,ti17kovživotmůjzejsivy18že5.bodilsvodu,ahyz pá*bychti,(+)18smrnoleživesvětvých.čelpřed19kráhemBopodiHosnemR.Budu20předčetkrávých.ži22v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zepřánejitelé,Pak1.ustou4molat; +vímvovelkoli5kdy*buduproBůhjemě!dob5mižeře,podiHosnemR.Budu6předčetkrávých.ži8miv zeveslibbím,leha,2.V Bo9hožjevehožsliblebím,dipo10v Hos*jena,buanebát,duseha11v Bo3.jiřučlolatvěk?mi12co*užepodiHosnemR.Budu13předčetkrávých.ži15miv zezazánže,4.Bo16tijsemnouokovběť,by,při*16slisutinevotmůjžizesmrsvože5.jsivydilbo18a*du,bychkrá(+)18ti,hyz pánoležisvětvých.předBo19čelvehempodiHosnemR.Budu20předčetkrávých.ži22v zemi
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředpřánejitelé,Pak1.ustou4molat; +vímvovelkoli5kdy*buduproBůhjemě!dob5mižeře,minemv zedivých.židukráčet6BuR.Hospředpolebím,v Hos*vepo2.ha,V Boje9hožslibslibvelebím,na,di10hožjebuanebát,duseha11v Bo3.jiřučlolatvěk?mi12co*užeminemv zedivých.židukráčet13BuR.Hospředposlizánby,jsemže,16Bo4.zatiokovnouběť,sune17při*tiživotmůjzejsivy18že5.bodilsvodu,ahyz pá*bychti,(+)18smrnoleživesvětvých.čelpřed19kráhemBominemv zedivých.židukráčet20BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředlikotelé,kdy*buustou4Pak1.jinepřámoBůhře,žeprojemě!lat; +5vímduvomidobvelminemv zedivých.židukráčet6BuR.Hospředpolebím,v Hos*vepo2.ha,V Boje9hožslibslibvelebím,na,di10hožjebuanebát,duseha11v Bo3.jiřučlolatvěk?mi12co*užeminemv zedivých.židukráčet13BuR.Hospředposlizánby,jsemže,16Bo4.zatiokovnouběť,sune17při*tivotmůjžizesmrsvože5.jsivydilbo18du,z pá*abych(+)18ti,nohyleživesvětvých.čelpřed19kráhemBominemv zedivých.židukráčet20BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředlikotelé,kdy*buustou4Pak1.jinepřámoBůhře,žeprojemě!lat; +5vímduvomidobvelminemv zedivých.židukráčet6BuR.Hospředpolebím,v Hos*vepo2.ha,V Boje9hožslibslibvelebím,na,di10hožjebuanebát,duseha11v Bo3.jiřučlolatvěk?mi12co*užeminemv zedivých.židukráčet13BuR.Hospředposlizánby,jsemže,16Bo4.zatiokovnouběť,sune17při*titi,(+)zesmrhynosvobože18vyjsi5.žimůjvotdilsvěthemlevevých.žia*bych18Boz pádu,čelpředkráminemv zedivých.židukráčet20BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředlikote