OL693

Úterý 25. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

cespoR.Voďdipone.předsvýchHossů,pitacesjeBla1.zejichž3těm,je*ktená,říbez3honúkočekráv zá4vě.noHos4dipocespo5VoďR.podine.předsvých5Hossů,pilusmyssvých2.Po7odurozbu*ařína7zeditvýchvech.mat8ocespo9VoďR.podine.předsvých9Hossů,picessituvo3.Vy11jsemlilpředjsemprav11*daldy,nuhodtím.nost12roztvýmcespo13VoďR.podine.předsvých13Hossů,pichovámtvůjPo4.mě,15zahonímchrá*a15konsrdcem.lýmce16svýmcespo17VoďR.podine.předsvých17Hossů,picesvýchstez5.Voď19po*neboťpřed19sů,pibení.v ní20zamámcespo21VoďR.podine.předsvých21Hossů,pistále6.Tvůj23chcikon*nastře23žit,vždy.ky24naacespo25VoďR.podine.svýchpřed25Hossů,pi
cespoR.Voďdipone.předsvýchHossů,pitacesjeBla1.zejichž3těm,ječekráúbezhon3ří*ktená,dipově.nov záko4Hoscespo5VoďR.podine.předsvých5Hossů,pilusmyssvých2.Po7odurozbu*ařína7zeditvýchvech.mat8ocespo9VoďR.podine.předsvých9Hossů,picessituvo3.Vy11jsemlilpředjsemprav11*daldy,nuhodtím.nost12roztvýmcespo13VoďR.podine.předsvých13Hossů,pichovámtvůjPo4.mě,15zahonímchrá*a15konsrdcem.lýmce16svýmcespo17VoďR.podine.předsvých17Hossů,picesvýchstez5.Voď19po*neboťpřed19sů,pibení.v ní20zamámcespo21VoďR.podine.předsvých21Hossů,pistřeležit,Tvůj6.23stákonchcinavždy.*naa24kycespo25VoďR.podine.svýchpřed25Hossů,pi
cespoR.Voďdipone.předsvýchHossů,pitacesjeBla1.zejichž3těm,ječekráúbezhon3ří*ktená,dipově.nov záko4Hoscespo5VoďR.podine.předsvých5Hossů,pilusmyssvých2.Po7odurozbu*ařína7zeditvýchvech.mat8ocespo9VoďR.podine.předsvých9Hossů,picessituvo3.Vy11jsemlilpředjsemprav11*daldy,nuhodtím.nost12roztvýmcespo13VoďR.podine.předsvých13Hossů,pichovámtvůjPo4.mě,15zahonímchrá*a15konsrdcem.lýmce16svýmcespo17VoďR.podine.předsvých17Hossů,pipředsvýchcepisů,Voď5.po19stezzabení.boť*ne20mámv nícespo21VoďR.podine.předsvých21Hossů,pistřeležit,Tvůj6.23stákonchcinavždy.*naa24kycespo25VoďR.podine.svýchpřed25Hossů,pi
předpisvýchsů,R.Voďcespone.di2poHostacesjeBla1.zejichž3těm,ječekráúbezhon3ří*ktená,dipově.nov záko4Hoscespo5VoďR.podine.předsvých5Hossů,pinalusvýchříze7Po2.smysotvýchdiovech.a*buduroz8matcespo9VoďR.podine.předsvých9Hossů,pipravcestudy,lilvo11Vy3.sijsemhodtvýmroznutím.dal*jsempřed12nostcespo13VoďR.podine.předsvých13Hossů,pitvůjvámkonmě,cho15Po4.zasrdlýmsvýmcem.a*chráním16cehocespo17VoďR.podine.předsvých17Hossů,pipředsvýchcepisů,Voď5.po19stezzabení.boť*ne20mámv nícespo21VoďR.podine.předsvých21Hossů,pistřeležit,Tvůj6.23stákonchcinavždy.*naa24kycespo25VoďR.podine.svýchpřed25Hossů,pi
popisů,Hosdine.pocesVoďR.svýchpředúhonjebezříná,kte*těm,zetaje3Bla1.cesjichžpodiHosnově.če4krákov zápopiHossů,dine.R.Voďpopřed5svýchcesnalusvýchříze7Po2.smysotvýchdiovech.a*buduroz8matpopiHossů,dine.R.Voďpopřed9svýchcespravcestudy,lilvo11Vy3.sijsemhodtvýmroznutím.dal*jsempřed12nostpopiHossů,dine.R.Voďpopřed13svýchcestvůjvámkonmě,cho15Po4.zasrdlýmsvýmcem.a*chráním16cehopopiHossů,dine.R.Voďpopřed17svýchcespředsvýchcepisů,Voď5.po19stezzabení.boť*ne20mámv nípopiHossů,dine.R.Voďpopřed21svýchcesstřeležit,Tvůj6.23stákonchcinavždy.*naa24kypopisů,Hosdine.R.poces25předVoďsvých
popisů,Hosdine.pocesVoďR.svýchpředúhonjebezříná,kte*těm,zetaje3Bla1.cesjichžpodiHosnově.če4krákov zápopiHossů,dine.R.Voďpopřed5svýchcesnalusvýchříze7Po2.smyso