OL695

Čtvrtek 25. týdne 2

Sobota 25. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 1. Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach * a pravíš: (+) „Vraťte se, smrtelníci!“ / 2. Neboť tisíc let je v tvých očích (+) jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 3. Uchvacuješ je, (+) jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě: / 4. Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 5. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 6. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 7. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 8. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, * dej zdar práci našich rukou! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 1. Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach * a pravíš: (+) „Vraťte se, smrtelníci!“ / 2. Neboť tisíc let je v tvých očích (+) jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 3. Uchvacuješ je, (+) jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě: / 4. Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 5. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 6. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 7. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 8. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, * dej zdar práci našich rukou! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 1. Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach * a pravíš: (+) „Vraťte se, smrtelníci!“ / 2. Neboť tisíc let je v tvých očích (+) jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 3. Uchvacuješ je, (+) jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě: / 4. Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 5. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 6. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 7. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 8. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, * dej zdar práci našich rukou! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 1. Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach * a pravíš: (+) „Vraťte se, smrtelníci!“ / 2. Neboť tisíc let je v tvých očích (+) jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 3. Uchvacuješ je, (+) jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě: / 4. Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 5. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 6. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 7. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 8. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, * dej zdar práci našich rukou! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 1. Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach * a pravíš: (+) „Vraťte se, smrtelníci!“ / 2. Neboť tisíc let je v tvých očích (+) jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 3. Uchvacuješ je, (+) jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě: / 4. Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne. / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 5. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 6. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. / 7. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 8. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, * dej zdar práci našich rukou! / R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.