OL696

Pátek 25. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

din,poleR.VeHosbuďbenla!SkáHosbuď1.Ve2benleSkála,po2din,srlo*on3mijetočišútě,ství,den3anostmůj4pev2.*můjštítza4ce,chránlek.tua5úmůjpodin,R.Ve6Hosbuďlebenla!6Skácone,3.Hos7podiseočloježe7věk,smrjetelhosta7ráš,co*mysholíš?ník,že8nadopověk4.Člo9sednyhován9*jeku,chápřezí.nu,stí10ktepodin,R.Ve11Hosbuďlebenla!11Ská
din,poleR.VeHosbuďbenla!SkáHospole1.Ve2buďbenje*onmidin,Ská2la,toúčiště,srlo3ství,denchránzamůjce,2.4apevnosttulek.úštít*můj5můjapodin,R.Ve6Hosbuďlebenla!6Skájecočlodi7po3.Hosne,ráš,hosta*coježese7věk,ohomyslíš?telník,8smrnažeku,vánje*hověkse9Člo4.dopopřechází.dnystí10ktenu,podin,R.Ve11Hosbuďlebenla!11Ská
Skádin,pola!lebenR.VeHosbuďdin,poVe1.leHos2benbuďlojemiSkála,2on*toútě,čišdensr3ství,chránzamůjce,2.4apevnosttulek.úštít*můj5můjaSkápodin,la!VeR.le6Hosbenbuďvěk,ječložepodi7Hos3.cone,*coráš,smrjeo7sehostahomyslíš?ník,8telnaževánku,Člo4.věk9sepodopřektechází.ho*dny10jenu,stíSkápodin,la!leVeR.ben11Hosbuď
Skádin,pola!lebenR.VeHosbuďSkádin,la,lebenpo2Ve1.Hosbuďúdenství,točiště,je*mi3onsrlochránzamůjce,2.4apevnosttulek.úštít*můj5můjaSkápodin,la!VeR.le6Hosbenbuďvěk,ječložepodi7Hos3.cone,*coráš,smrjeo7sehostahomyslíš?ník,8telnaževánku,Člo4.věk9sepodopřektechází.ho*dny10jenu,stíSkápodin,la!leVeR.ben11Hosbuď
Skádin,pola!lebenR.VeHosbuďSkádin,la,lebenpo2Ve1.Hosbuďúdenství,točiště,je*mi3onsrlochránzamůjce,2.4apevnosttulek.úštít*můj5můjaSkápodin,la!VeR.le6Hosbenbuďseověk,žehodine,7Hos3.poječlocohoženamyslíš?ráš,co*je7statelník,smrvánku,Člo4.věk9sepodopřektechází.ho*dny10jenu,stíSkápodin,la!leVeR.ben11Hosbuď
Skádin,pola!lebenR.VeHosbuďSkádin,la,lebenpo2Ve1.Hosbuďúdenství,točiště,je*mi3onsrlochránzamůjce,2.4apevnosttulek.úštít*můj5můjaSkápodin,la!VeR.le6Hosbenbuďseověk,žehodine,7Hos3.poječlocohoženamyslíš?ráš,co*je7statelník,smrvánku,Člo4.věk9sepodopřektechází.ho*dny10jenu,stíSkápodin,la!leVeR.ben11Hosbuď
Skádin,pola!lebenR.VeHosbuďSkádin,la,lebenpo2Ve1.Hosbuďúdenství,točiště,je*mi3onsrlomůjúmůj*štítatulek.pevnosta42.ce,chránmůjzaSkápodin,la!VeR.le6Hosbenbuďseověk,žehodine,7Hos3.poječlocohoženamyslíš?ráš,co*je7statelník,smrvánku,Člo4.věk9sepodopřektechází.ho*dny10jenu,stíSkápodin,la!leVeR.ben11Hosbuď
Skádin,pola!lebenR.VeHosbuďSkádin,la,lebenpo2Ve1.Hosbuďúdenství,točiště,je*mi3onsrlomůjúmůj*štítatulek.pevnosta42.ce,chránmůjzaSkápodin,la!VeR.le6Hosbenbuďseověk,žehodine,7Hos3.poječlocohoženamyslíš?ráš,co*je7statelník,smrnu,ktednyhostízí.přechápodoČlo9sevěk4.ku,*jevánSkápodin,la!leVeR.ben11Hosbuď
Skádin,pola!lebenR.VeHosbuďSkádin,la,lebenpo2Ve1.Hosbuďúdenství,točiště,je*mi3onsrlomůjúmůj*štítatulek.pevnosta42.ce,chránmůjzaSkápodin,la!VeR.le6Hosbenbuďseověk,žehodine,7Hos3.poječlocohoženamyslíš?ráš,co*je7statelník,smrnu,ktednyhostízí.přechápodoČlo9sevěk4.ku,*jevánSkápodin,la!leVeR.ben11Hosbuď

Odpověď: Ž 144 (143),1a

Verše: Ž 144 (143)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu