OL697

Pondělí 26. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

chu,sluR.Pomipřejvo!sloslyš2sprane,1.Slyš,3podiHosžádost,lived3vounářhoku, +si4ni*všimmodpřejpochu4sluzelstnýchrtů!lit4z bechu,sluPomi5přejR.vo!sloslyš6mousuď2.Ty7sámpotvé*očivespra7dlnost,správné.jedí,vi8cosrdce,3.stliJeže9šíšzkouci,v notřízkou(+)9mášnaněm,ne*lezbíšoh9pravosneti.naneš10mněchu,sluPomi11přejR.vo!sloslyš12toprožek to13lám4.Vobě,že,poBo*přejvy13šíš,slyslovo!slu14mislyšchu,zvláštmimi15kaž5.Usvouzachraty,lost +15ktepůrciješňuod15předusevšech15*kdony,pravici.ka16k tvéchu,sluPomi17přejR.vo!sloslyš18
chu,sluR.Pomipřejvo!sloslyš2sprane,vedHos31.Slyš,diposivšim*nivou3lidost,žáchuslunářku, +4hopopřejzez bertů!lstnýchlitmod4chu,sluPomi5přejR.vo!sloslyš6mousuď2.Ty7sámpotvé*očivespra7dlnost,správné.jedí,vi8cosrdce,3.stliJeže9šíšzkoutříci,bíšzkoumáš9(+)v nonalez*neoh9něm,pravosneti.naneš10mněchu,sluPomi11přejR.vo!sloslyš12toprožek to13lám4.Vobě,že,poBo*přejvy13šíš,slyslovo!slu14mislyšchu,milost +5.kažUmi15zvláštsvouješňupředkte15ty,zachrany,kdo*sepůrod15všechciprak tvévici.16ukachu,sluPomi17přejR.vo!sloslyš18
slovo!přejmiPoR.chu,slyšsluvedspraliSlyš,1.Hos3ne,diposinižávou3*všimdost,chuslunářku, +4hopopřejzez bertů!lstnýchlitmod4slovo!PoR.přejmi5slyšchu,slumouspradlvenost,sámTy2.po7suďsprávcojené.otvé*8čidí,vice,(+)srdzkoustliže9Je3.šíšzkouohbíšněm,v no9máštříci,nemněvosprati.na*lez10nenanešslovo!PoR.přejmi11slyšchu,slutoževylámk to13Vo4.probě,přejže,po*mišíš,slyBo13slovo!chu,slu14slyšmilost +5.kažUmi15zvláštsvouješňupředkte15ty,zachrany,kdo*sepůrod15všechciprak tvévici.16ukaslovo!přejPoR.mi17chu,slyšslu
slovo!přejmiPoR.chu,slyšsluspralivedvouSlyš,1.Hospo3ne,diku, +honářpopřejdost,všim*3žánisiz bezelstnýchrtů!chu4slumodlitslovo!PoR.přejmi5slyšchu,slumouspradlvenost,sámTy2.po7suďsprávcojené.otvé*8čidí,vice,(+)srdzkoustliže9Je3.šíšzkouohbíšněm,v no9máštříci,nemněvosprati.na*lez10nenanešslovo!PoR.přejmi11slyšchu,sluvyžeslyšíš,bě,Vo4.lámk totopro13sloslyšchu,vo!že,po*13Boslupřejmity,milost +ktesvouU5.kažmizvlášt15civšechpůrny,ňu15zachrapředodješprak tvévici.seu16kdo*kaslovo!přejPoR.mi17chu,slyšslu
slovo!přejmiPoR.chu,slyšsluspralivedvouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!sluchu4přejmodslovo!PoR.přejmi5slyšchu,slumouspradlvenost,sámTy2.po7suďsprávcojené.otvé*8čidí,vice,(+)srdzkoustliže9Je3.šíšzkouohbíšněm,v no9máštříci,nemněvosprati.na*lez10nenanešslovo!PoR.přejmi11slyšchu,sluvyžeslyšíš,bě,Vo4.lámk totopro13sloslyšchu,vo!že,po*13Boslupřejmity,milost +ktesvouU5.kažmizvlášt15civšechpůrny,ňu15zachrapředodješprak tvévici.seu16kdo*kaslovo!přejPoR.mi17chu,slyšslu
slovo!přejmiPoR.chu,slyšsluspralivedvouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!sluchu4přejmodslovo!PoR.přejmi5slyšchu,slumouspradlvenost,sámTy2.po7suďsprávcojené.otvé*8čidí,vice,(+)srdzkoustliže9Je3.šíšzkouohbíšněm,v no9máštříci,nemněvosprati.na*lez10nenanešslovo!PoR.přejmi11slyšchu,sluvyžeslyšíš,bě,Vo4.lámk totopro13sloslyšchu,vo!že,po*13Boslupřejmiktelost +ty,zamisvou15U5.kažmizvláštcivšechpůrny,ňuješ15chraodpředprak tvévici.seu16kdo*kaslovo!přejPoR.mi17chu,slyšslu
slovo!přejmiPoR.chu,slyšsluspralivedvouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!sluchu4přejmodslovo!PoR.přejmi5slyšchu,slumouspradlvenost,sámTy2.po7suďsprávcojené.otvé*8čidí,vice,(+)srdzkoustliže9Je3.šíšzkouohbíšněm,v no9máštříci,nemněvosprati.na*lez10nenanešslovo!PoR.přejmi11slyšchu,sluvyžeslyšíš,bě,Vo4.lámk totopro13sloslyšchu,vo!že,po*13Boslupřejmiktelost +ty,zamisvou15U5.kažmizvláštcivšechpůrny,ňuješ15chraodpředprak tvévici.seu16kdo*kaslovo!přejPoR.mi17chu,slyšslu
slovo!přejmiPoR.chu,slyšsluspralivedvouSlyš,1.Hospo3ne,dinářhoku, +podost,všim*3žásiniz belitzelstnýchrtů!sluchu4přejmodslovo!PoR.přejmi5slyšchu,slumouspradlvenost,sámTy2.po7suďsprávcojené.otvé*8čidí,vimáš(+)zkouv noci,zkoušíš9Je3.stližesrdce,mněnanešpranevosti.oh9tříbíš*nenalezněm,slovo!PoR.přejmi11slyšchu,sluvyžeslyšíš,bě,Vo4.lámk totopro13sloslyšchu,vo!že,po*13BoslupřejmizachrakteňupředješsvouzvláštU15mikaž5.lost +ty,mik tvékapraci.vicivšech15půrod*kdoseuny,slovo!přejPoR.mi17chu,slyšslu
slovo!přejmiPoR.chu,slyšsludost,voužávšim*nisiHospodine,3Slyš,1.vedlispralitmodrtů!z belstnýchzenářku, +4hosluchupopřejslovo!PoR.přejmi5slyšchu,slucooči*tvédí,viné.správjesuďmouTy7posám2.dlvenost,sprav nozkouci,mášbíštřízkoušíšJe9žestli3.ce,(+)srdmněnenapravosti.něm,9ohnalez