OL698

Úterý 26. týdne 2

Žalm 88

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL698 – Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! – Žalm 88

R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!

1. Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci.

2. Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání!

R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!

3. Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí.

4. Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci.

R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!

5. Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě;

6. na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče.

R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!

7. Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí.

8. Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil.

R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!

Odpověď: Ž 88 (87),3a

Verše: Ž 88 (87)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu