OL698

Úterý 26. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

k toproR.Kéžnenikdipone!modba,HoslitBomůjže,Hos1.podi2ne,ho*dne,řelámvo2vev nobouci.kuji3tepředk to2.Kéž4nepronikkloňsvůjmodlit4*naba,voní!sluch5muk mék toR.Kéž6nenikpropodine!mod6ba,Hoslitnajesy3.boťNe7midaa*šemůjcena7dupodžísvětí.život8blísek těm,kdota9čí4.Pojsem*bu,kojalikles9hrodoci.mopočlo10bezvěkk toR.Kéž11nenikpropodine!mod11ba,HoslitjemojeMe5.zimrt12mibizaže,lozi*me12v hrožíbě;mi,kte13leřívzponáš,6.nena14tyniz tvé*jsou15čelouvyče.15k toR.Kéž16nenikpropodine!mod16ba,Hoslitdohlulo7.Po17žilsdo*my,tembo17pasprotí.not18doatvůjhněv,8.Do19navalyny*všech20přísvévylil.najsi20k toR.Kéž21nenikprodipone!mod21Hoslitba,
k toproR.Kéžnenikdipone!modba,HoslitBomůjže,Hos1.podi2ne,ho*dne,řelámvo2vev nobouci.kuji3tepředk to2.Kéž4nepronikkloňsvůjmodlit4*naba,voní!sluch5muk mék toR.Kéž6nenikpropodine!mod6ba,Hoslitnajesy3.boťNe7midaa*šemůjcena7dupodžísvětí.život8blísek těm,kdota9čí4.Pojsem*bu,kojalikles9hrodoci.mopočlo10bezvěkk toR.Kéž11nenikpropodine!mod11ba,HoslitjemojeMe5.zimrt12mibizaziže,lo12*mežív hrolebě;mi,13říktevzponáš,6.nena14tyz tvéče.jsou*vy15nilouček toR.Kéž16nenikpropodine!mod16ba,Hoslitbomy,ložils17Po7.dohluprodopastí.tem*do18anottvůjhněv,8.Do19navalyny*všech20přísvévylil.najsi20k toR.Kéž21nenikprodipone!mod21Hoslitba,
k toproR.Kéžnenikdipone!modba,HoslitBomůjže,Hos1.podi2ne,ho*dne,řelámvo2vev nobouci.kuji3tepředmodlitba,Kéž2.pronik4k tonevomuk méní!na*kloňsvůj5sluchk toR.Kéž6nenikpropodine!mod6ba,Hoslitnajesy3.boťNe7midaa*šemůjcena7dupodžísvětí.život8blísek těm,kdota9čí4.Pojsem*bu,kojalikles9hrodoci.mopočlo10bezvěkk toR.Kéž11nenikpropodine!mod11ba,HoslitjemojeMe5.zimrt12mibizaziže,lo12*mežív hrolebě;mi,13říktevzponáš,6.nena14tyz tvéče.jsou*vy15nilouček toR.Kéž16nenikpropodine!mod16ba,HoslithluboPo7.ložils17dodoapasprotí.my,17temnotdo**hněv,všechtvůjny8.19Donavynalil.příva20svéjsilyk toR.Kéž21nenikprodipone!mod21Hoslitba,
k toproR.Kéžnenikdipone!modba,Hoslitže,Bovolám1.poHosdi2můjne,boupředtev noci.dne,ho*2vejiřekumodlitba,Kéž2.pronik4k tonevomuk méní!na*kloňsvůj5sluchk toR.Kéž6nenikpropodine!mod6ba,Hoslitcenasynaboťda7Ne3.jemižíseblípodsvětí.šea*7duvotmůjžilikdoklesbu,dohročíta9Po4.k těm,pomobezvěkci.jsem*ja10člokok toR.Kéž11nenikpropodine!mod11ba,Hoslitjelomože,zimrt12Me5.mijeležíříbě;v hroza13bime*zimi,ktejsou*náš,vylouna6.ty14vzponeče.niče15z tvék toR.Kéž16nenikpropodine!mod16ba,HoslithluboPo7.ložils17dodoapasprotí.my,17temnotdo**hněv,všechtvůjny8.19Donavynalil.příva20svéjsilyk toR.Kéž21nenikprodipone!mod21Hoslitba,
Hospolitba,dine!niknek toKéžR.promodlámveže,vodne,podine,2Hos1.Bomůjbouv noteci.ře*ku3hopředjimodlitba,Kéž2.pronik4k tonevomuk méní!na*kloňsvůj5sluchHosba,litpodine!pronik6neKéžR.modk tonasycedušeda7Ne3.boťjenamižípodblísvětí.můj*ži8asevotlikdoklesbu,dohročíta9Po4.k těm,pomobezvěkci.jsem*ja10