OL698

Úterý 26. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 1. Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci. / 2. Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání! / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 3. Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí. / 4. Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 5. Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě; / 6. na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 7. Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí. / 8. Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 1. Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci. / 2. Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání! / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 3. Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí. / 4. Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 5. Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě; / 6. na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 7. Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí. / 8. Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 1. Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci. / 2. Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání! / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 3. Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí. / 4. Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 5. Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě; / 6. na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 7. Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí. / 8. Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 1. Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci. / 2. Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání! / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 3. Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí. / 4. Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 5. Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě; / 6. na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 7. Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí. / 8. Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 1. Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci. / 2. Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání! / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 3. Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí. / 4. Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 5. Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě; / 6. na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! / 7. Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí. / 8. Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil. / R. Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!