OL7

Úterý po 1. neděli adventní

2. neděle adventní A

ZvětšitZmenšitResetovat

tekverozV jeR.dnechhohojanostvespranostdlky.po3jekonalisvouže,1.Bo5krásvěřvespradl*svouvopra5moc,symunu.nostkrá6skélovlimudu2.7tvévládne*strannespra7livě,vedbohým.8utvýmtekverozR.V je9hodnechhojanostvespra9nostdlky.po11najekokveteho3.V je13rozdnechhojanostsprave13nostdlkudnepoko13*doje,luna.nikza14nemoodřede4.Bu15noutvládkyŘek mo15*odři,zečinmě.do16kontekverozR.V je17hodnechnostaspra17dlvenajeky.nosthoj19kopochuOnvy215.bosvodovokte21ka,seka,ježámopo21ci,bo*uunekdomá.sehož22ninuznýmaSmi6.luje23senaduchráchu23dým,*zaživot.žábo24kůmtekverozR.V je25hodnechhojanostvespra25nostdlky.po27najekobusedejmé29ho7.Jenupo*ky,kudnatžeh29natit,svípodebu30ceslunjméhono.tr30ježehnadou31bu8.v němpozenamě,všechna31meplehobuho*bla32vitslarody.všechdou32nytekverozR.V je33hodnechhojanostvespra33nostdlky.po35jenako
vespratedlhoR.V jekverozdnechnakojeky.nosta2hojnostpoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokrákránost*svou6vedlsprasynu.lov6muskémutvé7nevlád2.vě,livedli7spraduboutvýmhým.nestran8*vespratedlhoR.V je9rozkvednechnakojeky.nostahoj10ponostsprateve3.hoV jednech13kverozponostje,kodlnost13hojalunena.do*kud14nezanikmoodřede4.Bu15noutvládkyŘek mo15*odři,zečinmě.do16konvespratedlhoR.V je17rozkvednechnajekoky.nosta18nostpohojka,chuktevyOn5.21svobomoci,pou*bosedo21vokdoneniumá.ka,22ježásehožnuznýmaSmi6.luje23senaduchráchu23dým,*zaživot.žábo24kůmvespratedlhoR.V je25rozkvednechnakojeky.nostahoj26ponostdebužehnatho7.jmé29Jesenuslundeceky,29nakudbupo*jméhojeno.tit,po30svítrnavšech8.buv němdou31žehpo*blamě,hoslapleme31nanazevšechnyrody.ho32vitdoubuvespratedlhoR.V je33rozkvednechnakojeky.nostahoj34ponost
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokrákránost*svou6vedlsprasynu.lov6muskémutvé7nevlád2.vě,livedli7spraduboutvýmhým.nestran8*vespratedlhoR.V je9rozkvednechnakojeky.nostahoj10ponostsprateve3.hoV jednech13kverozponostje,kodlnost13hojalunena.do*kud14nezanikk momořeři,vládde15Bu4.odnoutzekončinmě.kyŘe16od*dovespratedlhoR.V je17rozkvednechnajekoky.nosta18nostpohojka,kteOn5.vysvobo21chumoci,pou*bodovo21sekdoneniumá.ka,22ježásehožachunýmdým,lujenuz23Smi6.nadsežižákůmvot.chrá24za*boudlnostveaR.hoV jednech25tesprarozkvenaky.jenosthoj27kopodebužehnatho7.jmé29Jesenuslundeceky,29nakudbupo*jméhojeno.tit,po30svítrvšechnanabudou31v něm8.žehpo*homě,blaslame31plenazevšechnyrody.ho32vitdoubudlnostveaR.hoV jednech33tesprarozkvenajeky.nosthoj35kopo
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve6dlkránostspradulivedvě,vlád2.li7nemutvéboutvýmhým.nestran8*dlnostveaR.hoV jednech9tesprarozkvenaky.jenosthoj11koposprateve3.hoV jednech13kverozponostje,kodlnost13hojalunena.do*kud14nezanikk momořeři,vládde15Bu4.odnoutzekončinmě.kyŘe16od*dodlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenajeky.nosthoj19kopoka,chuktevyOn5.21svobomoci,pou*bosedo21vokdoneniumá.ka,22ježásehožachunýmdým,lujenuz23Smi6.nadsežižákůmvot.chrá24za*boudlnostveaR.hoV jednech25tesprarozkvenaky.jenosthoj27kopodebužehnatho7.jmé29Jesenuslundeceky,29nakudbupo*jméhojeno.tit,po30svítrvšechnanabudou31v něm8.žehpo*homě,blaslame31plenazevšechnyrody.ho32vitdoubudlnostveaR.hoV jednech33tesprarozkvenajeky.nosthoj35kopo
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve6dlkránostspradulivedvě,vlád2.li7nemutvéboutvýmhým.nestran8*dlnostveaR.hoV jednech9tesprarozkvenaky.jenosthoj11kopodlspravenostarozV je3.hodnechtekve13neluzanikna.poko13hojnost*kudje,donek momořeři,vládde15Bu4.odnoutzekončinmě.kyŘe16od*dodlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkve