OL7

Úterý po 1. neděli adventní

2. neděle adventní A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 5. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 6. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 7. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 8. v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 5. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 6. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 7. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 8. v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 5. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 6. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 7. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 8. v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 5. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 6. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 7. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 8. v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu. / 2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 3. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna. / 4. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 5. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá. / 6. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. / 7. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. / 8. v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy. / R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.