OL70

1. neděle postní B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.