OL70

1. neděle postní B

ZvětšitZmenšitResetovat

ní,jedVšechR.tvénojelásHosdine,poty,prokdoaka2nostvěrvu.smloutvou3plcesty,kaž1.U4svémia*popoHos4dine,kách.stez5svýchoprava2.Veď6svévetyboť6*nemě,sispatel.jsiBůh,7můjní,jedR.Všech8notvéjelásHos8dine,poty,kdoproaka9nostvěrvu.smloupl10tvoupoHosdimeň11po3.Rozse,toní,nasline,11svédensrství,mi12své*nalověčně.kte12trvema4.Pa13natujdensrstvísvém13lomivost,tiro*prosvou14dobne!diHos14poní,jedR.Všech15notvéjelásHos15dine,poty,kdoproaka16nostvěrvu.smloupl17tvoudobapo5.Hos18jedinkautokodo18*prolý,naceskůmtu.zuje19hříšk správdekor6.Po20vepo*ní,kormu20jedcestě.u21svéčíní,jedR.Všech22notvéjelásHos22dine,poty,kdoproaka23nostvěrvu.smloupl24tvou
dipoHosne,noR.Všechní,jedtvénostprověrty,jelás2akasmloutvouvu.3plkdoHosty,podine,U1.kažmi4svécesstezsvýchkách.a*5pooamě,2.ve6Veďpravsvéspamůjtel.sine*boťty7jsiBůh,poHosdine,noR.Všech8jedtvéní,věrnostproty,jelás9akatvousmlouvu.kdo10pldipone,3.poRozmeň11Hosse,misvélo*svéslina11naní,tověčtrně.denství,12srktesvémvemiloma4.tuj13Panadobsvourosrden13*prostvídipone!vost,ti14HospoHosdine,noR.Všech15jedtvéní,věrnostproty,jelás16akatvousmlouvu.kdo17pldobapo5.Hos18jedinkautokodo18*prolý,naceskůmtu.zuje19hříšk správdekor6.Po20vepo*ní,kormu20jedcestě.u21svéčípoHosdine,noR.Všech22jedtvéní,věrnostproty,jelás23akavu.smloutvoukdo24pl
dipoHosne,noR.Všechní,jedtvénostprověrty,jelás2akasmloutvouvu.3plkdoHosty,podine,U1.kažmi4svécesstezsvýchkách.a*5pooamě,2.ve6Veďpravsvéspamůjtel.sine*boťty7jsiBůh,poHosdine,noR.Všech8jedtvéní,věrnostproty,jelás9akatvousmlouvu.kdo10pldipone,3.poRozmeň11Hosse,misvélo*svéslina11naní,tověčtrně.denství,12srktesvémvemiloma4.tuj13Panadobsvourosrden13*prostvídipone!vost,ti14HospoHosdine,noR.Všech15jedtvéní,věrnostproty,jelás16akatvousmlouvu.kdo17pldoanakolý,dinpo18Hos5.dobjekůmhříšcestu.touka19pro*zujemuk správPo6.kor20vedecesčísvétě.ní,po*20jedukorpoHosdine,noR.Všech22jedtvéní,věrnostproty,jelás23akavu.smloutvoukdo24pl
jelásne,dikaanotvéjedR.VšechHosponí,tvoukdoplsmlouvu.nostvěrpro2ty,Hosty,podine,U1.kažmi4svécesstezsvýchkách.a*5pooamě,2.ve6Veďpravsvéspamůjtel.sine*boťty7jsiBůh,jelásdine,kaanotvéjed8VšechR.Hosponí,tvouplkdovu.smlounostpro9věrty,ne,dinasvépomeň11Roz3.Hospose,lomisrtosli11své*naní,věčně.ství,12dentrktelosvémmisrdenstvímatujna13Pa4.vepoHosvost,dine!dobpro*svou14rotijelásdine,kaanotvéjed15VšechR.Hosponí,tvouplkdovu.smlounostpro16věrty,doanakolý,dinpo18Hos5.dobjekůmhříšcestu.touka19pro*zujejedmuní,kork správ20Po6.devecesčísvétě.po*kor21ujelásdine,kaanotvéjed22VšechR.Hosponí,tvouplkdovu.smlounostpro23věrty,
jelásne,dikaanotvéjedR.VšechHosponí,tvoukdoplsmlouvu.nostvěrpro2ty,Hosty,podine,U1.kažmi4svécesstezsvýchkách.a*5pooamě,2.ve6Veďpravsvéspamůjtel.sine*boťty7jsiBůh,jelásdine,kaanotvéjed8VšechR.Hosponí,tvouplkdovu.smlounostpro9věrty,nasvésline,ní,tomeňse,11Roz3.popodiHostrktevěčně.milo12na*svédenství,srlosvémmisrdenstvímatujna13Pa4.vepoHosvost,dine!dobpro*svou14rotijelásdine,kaanotvéjed15VšechR.Hosponí,tvouplkdovu.smlounostpro16věrty,doanakolý,dinpo18Hos5.dobjekůmhříšcestu.touka19pro*zujejedmuní,kork správ20Po6.devecesčísvétě.po*kor21une,podijelásnoR.tvé22Všechní,Hosjedkdopltvousmlouvu.avěr23katy,nostpro
jelásne,dikaanotvéjedR.VšechHosponí,tvoukdoplsmlouvu.nostvěrpro2ty,Hosty,podine,U1.kažmi4svécesstezsvýchkách.a*5pooamě,2.ve6Veďpravsvéspamůjtel.sine*boťty7jsiBůh,jelásdine,kaanotvéjed8VšechR.Hosponí,tvouplkdovu.smlounostpro9věrty,nasvésline,ní,tomeňse,11Roz3.popodiHostrktevěčně.milo12na*svédenství,srlosvémmisrdenstvímatujna13Pa4.vepoHosvost,dine!dobpro*svou14rotijelásdine,kaanotvéjed15VšechR.Hosponí,tvouplkdovu.smlounostpro16věrty,doanakolý,dinpo18Hos5.dobjekůmhříšcestu.touka19pro*zuje