OL700

Čtvrtek 26. týdne 2

Žalm 27

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL700 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! – Žalm 27

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

1. Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, * smiluj se nade mnou, vyslyš mě!

2. Mé srdce k tobě mluví, * má tvář tě hledá.

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

3. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou,

4. v hněvu neodmítej svého služebníka! * Tys má pomoc, nezavrhuj mě!

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

5. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina * v zemi živých!

6. Důvěřuj v Hospodina, buď silný, * ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

Odpověď: Ž 27 (26),13

Verše: Ž 27 (26)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu