OL701

Pátek 26. týdne 2

Žalm 139

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL701 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. – Žalm 139

R. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

1. Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, * ty víš, když sedám i když vstávám.

2. Poznáváš mé myšlenky již zdálky; * ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, + všímáš si všech mých cest.

R. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

3. Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, * kam až utéci před tvou tváří?

4. I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam, * i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi.

R. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

5. I kdybych si připjal křídla jitřenky * a spočinul na nejzazším moři,

6. i tam mě povede tvá ruka * a uchopí mě tvá pravice.

R. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

7. Tys přece stvořil mé ledví, * utkal jsi mě v lůně mé matky.

8. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, * úžasná jsou tvoje díla.

R. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Odpověď: Ž 139 (138),14a

Verše: Ž 139 (138)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu