OL701

Pátek 26. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

žejsemChváR.tě,límhodvudině.vznikl2potaktypo1.Hos4ne,di*tyznáš,víš,zkou4amášvstákdyžvám.sekdyž5idámkylenjiž2.znáPováš6myšboneleky;zdáljdu*6ješ, +čuvšítyžím,7urtomýchcest.máš7všechsižejsemChváR.8tě,límhodvudině.klvzni9potaklitchýpřed3.seKammo11uhuu*kamdutvým11chem,tváří?tvouci12předpilstou4.I13bychvykdytyjsitam,nane13be,v podlehl*i14bychukdydytajsi.světí,14ižejsemChváR.15tě,límvuhoddině.klvzni16potakpjalkřídpřiIkdy185.sibych*ačispojila18kytřenmoři,zazšímnanul19nejdeve6.i20potama*uchorutvá20kaviprace.21tvážejsemChváR.22tě,límvuhoddině.klvzni23potakřil7.Tys25cestvopřejsikalled25ví,*utmatky.v lů26vznijsemkltě,27lím8.Chváženě,ú*hodžaspotak27vudila.jsou28jetvožejsemChváR.29tě,límhodvudině.klvzni30potak
vznijsemkltaklímR.Chvážetě,ně.hod3dipovutypo1.Hos4ne,divíš,kdyžmášzkou4*tyznáš,avstávám.kdyždámse5ikylenjiž2.znáPováš6myšbonejduky;zdál6*čuurješ, +žím,le7totymýchvšechcest.všímáš7sivznijsemkltaklímR.Chvá8žetě,ně.hod10vudipochýulitmo11se3.Kamhukam*chem,tvýmpřed11dutvátvouří?u12předcinapilneI4.kdy13bychstouvykdybych*iube,ty13tam,jsitaidyjsi.v pod14lehltí,svěžejsemChváR.15tě,límvuhoddině.klvzni16potakpjalkřídpřiIkdy185.sibych*ačispojila18kytřenmoři,zazšímnanul19nejdeve6.i20potama*uchorutvá20kaviprace.21tvážejsemChváR.22tě,límvuhoddině.klvzni23potakledví,Tys7.pře25řilstvocematky.kaljsi26ut*v lůklvznitak8.límChvátě,27jsemže*úně,hodžasdipo27vula.jsou28jetvovznijsemkltaklímR.Chvá29žetě,ně.hodpo31divu
vznijsemkltaklímR.Chvážetě,ně.hod3dipovuzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámsejižzdálkyky;znáváš6Po2.lenmyštourtyčujdune7*ležím,bovšechmýchcest.všíješ, +7simášvznijsemkltaklímR.Chvá8žetě,ně.hod10vudipochýulitmo11se3.Kamhukam*chem,tvýmpřed11dutvátvouří?u12předcinapilneI4.kdy13bychstouvykdybych*iube,ty13tam,jsitaidyjsi.v pod14lehltí,svěžejsemChváR.15tě,límvuhoddině.klvzni16potakpjalkřídpřiIkdy185.sibych*ačispojila18kytřenmoři,zazšímnanul19nejrudetvákatami6.20vepopratvávice.a*u21chožejsemChváR.22tě,límvuhoddině.klvzni23potakledví,Tys7.pře25řilstvocematky.kaljsi26ut*v lůklvznitak8.límChvátě,27jsemže*úně,hodžasdipo27vula.jsou28jetvovznijsemkltaklímR.Chvá29žetě,ně.hodpo31divu
vznijsemkltaklímR.Chvážetě,ně.hod3dipovuzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámsejižzdálkyky;znáváš6Po2.lenmyštourtyčujdune7*ležím,bovšechmýchcest.všíješ, +7simášvznijsemkltaklímR.Chvá8žetě,ně.hod10vudipochýulitmo11se3.Kamhukam*chem,tvýmpřed11dutvátvouří?u12předcinapilneI4.kdy13bychstouvykdybych*iube,ty13tam,jsitaidyjsi.v pod14lehltí,svěžejsemChváR.15tě,límvuhoddině.klvzni16potaklajikřídtřenkyI5.kdybychsi18připjalmonejzazšímři,spoa*19činanulrudetvákatami6.20vepopratvávice.a*u21chožejsemChváR.22tě,límvuhoddině.klvzni23potakledví,Tys7.pře25řilstvocematky.kaljsi26ut*v lůtakpokldilímtě,27Chvá8.jsemvznižejetvola.ně,hodú*27vujsoužasvznijsemkltaklímR.Chvá29žetě,ně.hodpo31divu
divutakklpohodně.límtě,R.Chváževznijsemzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámsejižzdálkyky;znáváš6Po2.lenmyštožím,tyurjdune7*lebovšechsimýchcest.ješ, +7čumášvšívudikltakpohodně.tě,žeChváR.límvzni8jsemtvýmpředlitduchem,mose11huKam3.chýutvápředtvouří?u12kam*cibe,nanetytam,jsibychvyI4.kdypil13stouitatí,dyjsi.kdybychu14i*v podsvělehldikltakpovuhodně.límtě,že15ChváR.jsemvznilajikřídtřenkyI5.kdybychsi18připjalmonejzazšímři,spoa*19činanulrudetvákatami6.20vepopratvávice.a*u21chodikltakpovuhodně.límtě,že22ChváR.jsemvzniví,ledut*kalTys7.přece25stvořilmatky.26jsiv lůtakpokldilímtě,27Chvá8.jsemvznižejetvola.ně,hodú*27vujsoužasdivutakpoklhodně.tě,límže29ChváR.jsemvzni
divutakklpohodně.límtě,R.Chváževznijsemzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámseky;*zdáljdunebovášmyš6Po2.znákyjižlensivšímášvšechmýchcest.tyto7ležím,čuješ, +urvudikltakpohodně.tě,žeChváR.límvzni8jsemtvýmpředlitduchem,mose11huKam3.chýutvápředtvouří?u12kam*cibe,nanetytam,jsibychvyI4.kdypil13stouitatí,dyjsi.kdybychu14i*v podsvělehldikltakpovuhodně.límtě,že15ChváR.jsemvznilajikřídtřenkyI5.kdybychsi18připjalmonejzazšímři,spoa*19činanulrudetvákatami6.20vepopratvávice.a*u21chodikltakpovuhodně.límtě,že22ChváR.jsemvzniledví,Tys7.pře25řilstvocematky.